Mừng kính Thánh Phanxico Xavie, Quan thầy giáo xứ Phú Trung, Thánh lễ được cử hành vào lúc 10:30 ngày 4.12.2017, dưới sự chủ tế của Đức GM Emmanuel, Gp. Bà Rịa - Vũng Tàu, và đồng tế của các linh mục trong hạt, các linh mục quản xứ của các giáo xứ kết nghĩa, các linh mục thân hữu và các linh mục đồng hương.

Hiệp dâng Thánh lễ với đoàn chiên Phú Trung có các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, cộng đoàn dân Chúa từ các giáo xứ bạn.

Thánh lễ năm nay được cha chính xứ cho cử hành ban sáng, nhân dịp các linh mục trong giáo hạt quy tụ tĩnh tâm hàng tháng.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/5/17
36 Photos - View album
Shared publicly