Lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam được giáo xứ Phú Trung mừng kính trọng thể vào Chúa Nhật 19.11.2017.

Các Thánh tử Đạo VN là Bổn mạng của ban Lễ sinh. Trong Thánh lễ mừng Bổn mạng, cử hành vào lễ thiếu nhi, có nghi thức tiếp nhận các tân lễ sinh.

Cũng trong Thánh lễ này, giáo xứ cầu nguyện cho và tôn vinh cách đặc biệt giới giáo chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/23/17
36 Photos - View album
Shared publiclyView activity