Quý cha và quý chức giáo xứ Phú Trung đi thăm viếng các gia đình khó nghèo, giả cả neo đơn trên địa bàn giáo xứ vào 26 Tết.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/19/18
28 Photos - View album
Shared publicly