Profile

Cover photo
nguyễn hồng khanh
Attends Đại Học Văn Hiến
Lived in Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
40 followers|94,703 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
MultCloud(https://www.multcloud.com/), a FREE and easy-to-use web app, supports for Managing Files and Transferring Files across Cloud Drives. Free provide 10TB traffic for data transmission.
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
CI sắp xong phần cơ bản rồi! kakaka
 ·  Translate
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
Access everywhere. Google Drive is everywhere you are—on the web, in your home, at the office and on the go. So wherever you are, your stuff is just...there. Ready to go, ready to share. Get started w...
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
hôm nay báo cáo đề tài rồi! hy vọng vượt qua được tối nay :)
 ·  Translate
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh
owner

Thảo luận  - 
 
Class kết nối mysql
<?php
                        /*************
                        class name:mysql
                        description:database abstraction class
                        purpose:to connect to mysql database and simplify sql queries
                        author name: ashwin morey
                        created on: 20/10/2005
                        modified by:
                        modified on:
                        methods used:database(constructor),connect(),query(),num_rows(),movenext(),getfield, getinsertID
                        ************/
    class database{
        //stores hostname or the server name
        var $hostName;
        //username for the database
        var $userName;
        //password for the database
        var $password;
        //database name
        var $dbName;
        //stores connection id
        var $conn;
        //stores the resource ID for the sql query
        var $rs;
        //stores properties of the record corresponding to that column
        var $record;
        //returns number of records returned by the sql query
        var $num;
        //returns the id of the latest inserted record
        var $latestID;
        /**************************
        function name:mysql(constructor)
        description:constructor
        purpose:to set values for the variables, calls up the connect method()
        arguments:hostName, dbName, $userName, $password
        returns:nothing
        *********************************/
        function database(){
            //parse the ini file here and assign values to the variables
            $ini = parse_ini_file("web.ini");
            while(list($key,$value) = each($ini)){
                if($key == 'hostName'){
                    $hostName = $value;
                }
                else if($key == 'userName'){
                    $userName = $value;
                }
                else if($key == 'password'){
                    $password = $value;
                }
                else if($key == 'dbName'){
                    $dbName = $value;
                }
            }
            $this->hostName = $hostName;
            $this->userName = $userName;
            $this->password = $password;
            $this->dbName = $dbName;
            $this->connect();
        }
        
        /***************************
        function name:connect()
        description:open a connection to mysql
        purpose:to open a connection to mysql database and select the database
        arguments:nothing
        returns:connection ID
        ****************************/
        function connect(){
            $this->conn =@mysql_pconnect($this->hostName,$this->username,$this->password)
            or die("Connection to the server failed");
            //select the database
           @mysql_select_db($this->dbName)
            or die("No such database exist");
            return $this->conn;
        }

        /**************************
        function name:query()
        description:pass sql query to the database
        purpose:to execute sql query
        arguments:$sql(sql query)
        returns:resource ID
        ***************************/
        function query($sql){
            $this->rs =@mysql_query($sql,$this->conn)
            or die("There is error in the sql query");
            return $this->rs;
        }

        /**************************
        function name:num_rows
        description:gives numbers of rows
        purpose:gives number of rows returned by sql query
        arguments:nothing
        returns:number of rows
        ***************************/
        function num_rows(){
            $num =@mysql_num_rows($this->rs);
            return $num;
        }

        /***************************
        function name:movenext()
        description:navigate the database
        purpose:to fetch an object with properties that correspond to the fetched row
        arguments:nothing
        returns:returns an object with properties of the fetched row
        ***************************/
        function movenext(){
            $this->record =@mysql_fetch_object($this->rs);
            return $this->record;
        }
        
        /**************************
        function name:getfield()
        description:retrieves the field value
        purpose:to get the field value corresponding to that record
        arguments:nothing
        returns:field value corresponding to that record
        **************************/
        function getfield($field){
            return $this->record->$field;
        }

        /**************************
        function name:getinsertID()
        description:retrieves the latest ID
        purpose:to get the ID of the latest inserted record
        (works only with auto increment fields of the database)
        arguments:nothing
        returns:ID of the latest inserted record
        ***************************/
        function getinsertID(){
          $this->latestID =@mysql_insert_id($this->conn);
          return $this->latestID;
        }
        
        /********************
        function name:close()
        description:close the connection
        purpose:to close connection with mysql database
        arguments:nothing
        returns:true or false (boolean value)
        *********************/
        function close(){
          return @mysql_close($this->conn);
        }
    } 
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are
1
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
cuộc đời không như ta từng ước mơ. phải trải qua nhiều sóng gió mới biết nó quý như thế nào :)
 ·  Translate
1
Ha Phan's profile photonguyễn hồng khanh's profile photo
10 comments
 
hehehe.
 ·  Translate
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
 
màn đêm thăm thẳm, những hạt mưa rơi tí tách, càng làm cho nỗi buồn dâng trào, một nỗi buồn có mấy người thấu hiểu.....
 ·  Translate
1
Ha Phan's profile photonguyễn hồng khanh's profile photo
18 comments
 
cũng tàm tạm thôi e ^^.quên nữa. e năm nay nhiu tuổi rồi. để biết xưng hô chứ nãy giờ xưng bừa ko ^^
 ·  Translate
Add a comment...

nguyễn hồng khanh

Shared publicly  - 
diễn đàn công nghệ thông tin, giải trí, game mini, truyện tranh online. Trang chủ · Mạng Cá Nhân(); Game mini · Đăng nhập · Đăng ký · Tìm kiếm · Trang chủ ‹ .:: Chia sẻ kiến thức, hỏi đáp các vấn đề v...
1
Add a comment...
Story
Introduction
Thích thú với việc tìm hiểu những hiện tượng lạ chưa có lời giải đáp
Bragging rights
bằng Kỹ Thuật Viên Công Nghệ Web, tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin
Education
  • Đại Học Văn Hiến
    Công Nghệ Thông Tin, 12 - present
Basic Information
Gender
Male
Work
Occupation
Sinh viên
Skills
Lập trình và thiết kế web
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ