Profile cover photo
Profile photo
netnapa klongyouan
4 followers
4 followers
About
Posts

📢📢รับด่วนหลายอัตรา กระบี่📢📢
บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการบุคลาการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้ง Part Time และ Full Time
เหมาะสำหรับ นิสิตนักศึกษา📗➡ คนว่างงาน➡ รองานประจำ➡ ตกงาน➡ หรือคนที่มีงานประจำ
สามารถเลือกวันเวลาทำงานได้

✴คุณสมบัติ ✴
✅ 🚻ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป✅ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
✅ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
⚡รายได้เฉลี่ย3,000 - 5,000/สัปดาห์9,000 ่20,000/เดือน⚡
⏩สนใจติดต่อ 💮K.ฮานะ💮
☎Tel.095-0383369
⌚10.00น.-17.00น. วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์
🌻สถานที่ปฏิบัติงาน ที่กระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง🌻
ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน หรือ ขายประกัน (เอกสารเฉพาะกลุ่ม)
Add a comment...

Post has attachment
สอบปลายภาค
สอบปลายภาค 1.กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้ง      ยกตัวอย่างประกอบอย่างย่อ
ๆ ให้ได้ใจความพอเข้าใจ . ตอบ   ต่างกันเพราะ กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์
กติกา หรือ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพ...
Add a comment...

Post has attachment
สอบกลางภาค
สอบกลางภาค 1.กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้ง      ยกตัวอย่างประกอบอย่างย่อ
ๆ ให้ได้ใจความพอเข้าใจ . ตอบ   ต่างกันเพราะ กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์
กติกา หรือ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพ...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้
นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร 
ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น 
เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติค...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิ10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบังคับ...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ....................................................................................................................
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4) 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ เมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2547 2) ตาม พรบ.เงินเด...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4) 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ เมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2547 2) ตาม พรบ.เงินเด...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4) 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ เมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2547 2) ตาม พรบ.เงินเด...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4) 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ เมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2547 2) ตาม พรบ.เงินเด...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded