Ο Βοϊδομάτης ποταμός. [Κόνιτσα, Ήπειρος, Ελλάδα]
Boidomatis River. [Konitsa, Epirus, Greece]
Shared publiclyView activity