සංගීතය ඔහුගේ ආත්මය විය..
ජනප්‍රියත්වය ඔහුට ආභරණයක්ම විය....
රසිකයන් ඔහුට දෙවියන් විය...
චිත්‍රපට වලට ඔහු සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන කප්රුකක් විය...
මිය ගියත් මහා සෙවනැල්ලක්ව සංගීත කෙත වසාගත් අසාහය ගායකයා...
ඔව් ඔහු තමා එච් ආර් ජොතිපාල...
මේ මස 07 වනදාට ඔහු දැයෙන් සමුගෙන විසිපස් වසරක්..
එහෙත් ඔහු තවමත් අප අතර.
බස් රේඩියෝ අපි ඔහු ගැන ආවර්ජනාවක මේ මස 08 වෙනි ඉරිදා රෑ 8.30ට බස් රේඩියෝ නිශාන්තයෙන්.
අපි ජෝතිගේ ලස්සන ගී අහමු. ජෝති ගැන කතා කරමු. ඉරිදා රාත්‍රී 8.30ට එන්න බස් රේඩියොවට....

මෙම වැඩසටහනට පමණක් ගී ඉල්ලීම් භාරගන්නේ ඉරිදා දහවල් 12.30 දක්වා පමණක් බව කාරුණිකව සලකන්න

♪♫♪♫♪. Buzz Radio .♪♫♪♫♪ http://www.buzzradio.lk
සිංදු ඉල්ලන්න

ඊ මේල් request@buzzradio.lk
ස්කයිප් buzzradiolk, adaraneeya.n
Photo
Shared publiclyView activity