Omslagfoto voor profiel
Profielfoto
Zalige Titus Brandsmaparochie
4 volgers
4 volgers
Over
Berichten

Postheeft een bijlage
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei zijn we met drie parochies op bedevaart naar Kevelaer gegaan. Met de H. Christoffelparochie, de Sint Antonius van Paduaparochie en de Zalige Titus Brandsmaparochie vierden we dat het dit jaar 125 jaar geleden is dat er vanuit het dekenaat Sneek voor de eerste maal een pelgrimsreis ondernomen werd naar Kevelaer.

Lees verder: http://www.zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=974

Postheeft een bijlage
In de jaarvergadering van onze parochie op 10 mei heeft mevrouw Ria Westendorp de waarderingsspeld van onze parochie mogen ontvangen.

Lees verder: http://www.zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=962

Postheeft een bijlage
Anton Mulder heeft bij zijn afscheid als koster de waarderingsspeld van de Zalige Titus Brandsmaparochie ontvangen. Het waarderingsteken werd hem opgespeld door pastoor Bultsma tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie op zondag 7 mei.

Lees meer: http://www.zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=961
Foto

Postheeft een bijlage
Zaterdag 8 april hebben ruim twintig kinderen palmpasenstokken gemaakt in de St. Franciscuskerk in Bolsward. De kinderen droegen de stokken mee in de processie tijdens de gebedsviering die avond.

http://www.zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=954

Postheeft een bijlage
Op 23 mei 2015 hielden we een speciale parochieavond met Leo Fijen over de toekomst van onze parochie.
Het hele verslag vind je hier: http://www.zaligetitusparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=724

Postheeft een bijlage
Zondag 2 april was de laatste viering in de Sint Martinuskerk in Makkum. In de goed gevulde kerk werd voor de laatste keer eucharistie gevierd voordat in processie naar de Doopsgezinde kerk (het tijdelijk onderdak) werd gegaan. Voor velen was het een bijzondere en aangrijpende viering waarin afscheid genomen werd van het vertrouwde gebouw.

Aan het slot van zijn preek zei pastoor A. Bultsma dat we niet weten waarom het in het leven loopt zoals het loopt. Bultsma: ‘Waarom het verhaal van onze kerk niet gewoon een simpel succesverhaal kan zijn met alleen maar groeidende deelnemersaantallen blijft een geheim dat in God verborgen is. Veel verder dan stamelen dat het gaat om een grote liefdesgeschiedenis tussen God en de mensen en de mensen onderling die nog nooit zomaar over rozen is gegaan, komen we niet.’

‘Maar bij al wat we niet weten, weten we wel dat God ons niet voor het lapje houdt en ons niet om de tuin leidt.We weten dat het niettemin veel van ons vraagt: geduld, vertrouwen, uithoudingsvermogen, tranen, maar ook moed en de wil om te blijven bidden; De moed ook om de uitnodigende woorden van Jezus te horen en ze vervolgens aan Hem te zeggen zoals Martha deed: “Kom en zie”. We weten dat de Heer ons niet en nooit zal leiden naar de dood, maar altijd naar het leven. Toen niet bij Lazarus. Nu niet te Makkum. Kom en we zullen het zien.’

Na de eucharistieviering (maar voor de zegen) werden het sacrament van de eucharistie, het evangelieboek, kruis, kandelaars, wierook, altaarschel, godslamp en de altaarstenen uitgereikt aan de dragers. Na het reisgebed werd in processie de korte tocht naar de Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat gemaakt. Onderwijl werd “Ubi Caritas et amor, Deus ibi est” (waar vriendschap is en liefde, daar is God) gezongen.

In de Doopsgezinde kerk kregen de parochianen een warm welkom door broeder Lieuwe Durksz en vrijwilligers van de gemeente. Na het zingen van het Credo, de zegen en het slotlied “Wonen overal, nergens thuis” was er koffie en gelegenheid tot napraten.
De komende tijd gaat de parochie op zoek naar een definitief onderkomen voor de Makkumer geloofsgemeenschap. De locatie waar de geloofsgemeenschap van Makkum zich gaat vestigen zal het karakter hebben van een huiskerk.

Postheeft een bijlage
Dit weekend hebben we weer de palmtakjes van vorig jaar verbrand. De as hiervan gebruiken we op Aswoensdag 1 maart, het begin van de Veertigdagentijd.
De vieringen met gelegenheid om een askruisje te ontvangen vieren we in parochieverband. ’s Morgens om 8.15 uur in de St. Werenfriduskerk in Workum en om 10 uur in Bloemkamp in Bolsward. Om 19:00 uur ’s avonds is de viering in de Franciscuskerk te Bolsward.
Foto
Foto
26-02-17
2 foto's - Album weergeven

Postheeft een bijlage
Op 27 oktober 2016 deed onze parochie mee aan ( team bestond uit: Peter, Fons, Anna en Henny) de Bijbelquiz in Makkum. In 6 rondes werd gestreden voor de eerste prijs, en met 65 punten won het team van onze parochie! Een prachtige schaal en een fles wijn werd in ontvangst genomen. Proficiat!

Postheeft een bijlage
Zondag 20 november (Feest van Christus Koning) is Cees Witteveen gehuldigd voor zijn veertig-jarig lidmaatschap van het St. Franciscus Herenkoor. Uit handen van pastoor Bultsma mocht hij de gouden speld, met oorkonde, van de NSGV ontvangen.

De huldiging van jubilarissen vindt traditiegetrouw plaats rond de naamdag van de Heilige Cecilia op 22 november. Sint Cecilia is de Patrones van de kerkmuziek.

Postheeft een bijlage
Op zondag 23 februari 2014 is in de St. Franciscuskerk in Bolsward op feestelijke wijze de start van de Zalige Titus Brandsmaparochie gevierd met een Eucharistieviering waarin Bisschop Mgr. De Korte voorging. In de viering werd door de kinderen het samenvoegen van de parochies uitgebeeld met puzzelstukken die samen het nieuwe parochiezegel vormen. Hierna bood Hans Hettinga, voorzitter van de projectgroep die de samenvoeging heeft voorbereid, het eindverslag aan Bisschop de Korte aan. Aan het eind van de viering werden de leden van de projectgroep op gepaste wijze bedankt door Bas Flapper, de vice-voorzitter van het nieuwe parochiebestuur.

Na de viering was er volop gelegenheid om onder het genot van een hapje, drankje en broodjes met elkaar verder te vieren.
Wacht terwijl meer berichten worden geladen