Profile cover photo
Profile photo
Chien Do
i like web development ! i hope we will study it
i like web development ! i hope we will study it
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
1990: Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Canh Ngọ
1.
Đại kỵ Nam tuổi Canh Ngọ kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây: - Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (biệt ly) - Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (tuyệt mạng) - Chồng ...
Add a comment...

Post has attachment
1989: Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Kỷ Tỵ
1989: Chọn đối
tượng kết hôn cho người tuổi Kỷ Tỵ 1.
Đại kỵ Nam tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây: - Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 4 tuổi): Ở đời với nhau phạm
(biệt ly) - Chồng tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Mậu Dần (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở ...
Add a comment...

Post has attachment
1988: Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Mậu Thìn
1.
Đại Kỵ Trai
tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây: - Chồng tuổi Mậu Thìn, vợ tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau
phạm tuyệt mạng. - Chồng tuổi Mậu Thìn, vợ tuổi Quý Mùi (chồng hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau
phạm tuyệt mạng. Lưu...
Add a comment...

Post has attachment
1987 : Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Đinh Mão
1.
Đại kỵ Trai tuổi Đinh Mão đại kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây - Chồng tuổi Đinh Mão, vợ tuổi Canh Ngọ (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (tuyệt mạng) - Chồng tuổi Đinh Mão, vợ tuổi Bính Tỵ (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (biệt ly và tuy...
Add a comment...

Post has attachment
1986: Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Bính Dần
1.
Đại kỵ Nam tuổi Bính Dần đại kỵ cưới vợ có những tuổi dưới đây: - Chồng tuổi Bính Dần, vợ tuổi Kỷ Tỵ (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm
(tuyệt mạng) - Chồng tuổi Bính Dần, vợ tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 5 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (biệt ly) - Chồ...
Add a comment...

Post has attachment
1985 : Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Ất Sửu
1.       Đại kỵ Trai tuổi Ất Sửu đại kỵ cưới vợ có những tuổi
dưới đây: - Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Bính Dần (chồng lớn
hơn vợ 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly) - Chồng tuổi Ất Sửu vợ tuổi Nhâm Thân (chồng lớn
hơn vợ 7 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ...
Add a comment...

Post has attachment
1984: Chọn đối tượng kết hôn cho người tuổi Giáp Tý
1.
Đại kỵ Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới vợ có những tuổi sau đây: - Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mão (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau
phạm (biệt ly và tuyệt mạng) - Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 9 tuổi): Ở đời với nhau phạm
(biệt ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded