Profile cover photo
Profile photo
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
34 followers -
Największy w Polsce instytut badawczy. Działalność: nauka, badania, rozwój, energetyka jądrowa, akceleratory, reaktory, badania materiałowe.
Największy w Polsce instytut badawczy. Działalność: nauka, badania, rozwój, energetyka jądrowa, akceleratory, reaktory, badania materiałowe.

34 followers
About
Narodowe Centrum Badań Jądrowych's posts

Post has attachment
Polecamy uwadze wywiad z prof. Krzysztofem Kurkiem, dyrektorem instytutu - podsumowanie 5 lecia działalności NCBJ.
"Przez pięć lat udało się przede wszystkim odbudować potencjał instytutu w Świerku. Mam tu na myśli nie tylko kompetencje naszych pracowników, ale również wielki wysiłek włożony w modernizację aparatury i samego ośrodka. Dzięki środkom unijnym zrealizowaliśmy cztery duże projekty – „Akceleratory i detektory”, odbudowę czterech laboratoriów badawczych, budowę superkomputerowego ośrodka – „Centrum Informatyczne Świerk”, jak również stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego.
W ciągu pięciu lat istnienia NCBJ zrealizowaliśmy ponad sto mniejszych projektów i grantów naukowych. Jesteśmy więc skuteczni w pozyskiwaniu projektów i grantów. Mamy znakomitą współpracę naukowa z najlepszymi ośrodkami w Europie i na Świecie. Włączamy się w realizację największych przedsięwzięć naukowych takich, jak np. budowa aparatury do Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) czy projektowanie i wykonanie elementów lasera na swobodnych elektronach European-XFEL. Od strony naukowej – uczestniczyliśmy w pracach, które zaowocowały w ostatnim okresie dwukrotnie Nagrodą Nobla. Było to odkrycie Bozonu Higgsa i zjawiska oscylacji neutrin..."
W rozmowie również o tym, jak instytut wychodzi na przeciw nowym trendom w energetyce jądrowej.

Post has attachment
To już 5 lat od kiedy działamy razem. 1 września 2011 r. połączyły się Instytut Energii Atomowej POLATOM i Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
NCBJ w pierwszej dziesiątce rankingu Nature Index 2016 Rising Stars
W światowym rankingu Nature Index 2016 Rising Stars w zestawieniu 25 najlepszych ośrodków badawczych w Europie południowo-wschodniej Uniwersytet Jagielloński znalazł się na pierwszym miejscu. Do pierwszej dziesiątki trafiły Uniwersytet Warszawski (3. miejsce) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (10. miejsce). Indeks śledzi badania wysokiej jakości ponad 8000 instytucji globalnych i identyfikuje instytucje, których notowania w świecie nauki rosną najbardziej dynamicznie. Ranking dotyczy uniwersytetów, instytutów badawczych, które znacząco poprawiły swoją pozycję, często bez tak wysokich zasobów finansowych, jakimi dysponują renomowane instytucje badawcze.

Post has attachment
W Chicago trwa do 10 sierpnia ICHEP 2016, 38-ta Międzynarodowa Konferencja na temat fizyki wysokich energii. CHEP 2016 skupia fizyków specjalizujących się w wielu dyscyplinach: fizyki neutrin mion, kosmologii, akceleracji cząstek, konstrukcji detektorów i innych.

Post has attachment
Dlaczego reaktor HTR został ujęty w planie Morawieckiego? Na czym polega jego duży potencjał zastosowań przemysłowych? Jakie rozwiązania techniczne zapewniają jego bezpieczną eksploatacje? - odpowiedź na http://wysokienapiecie.pl/…/1648-reaktor-htr-w-polsce-plan-…

Post has attachment
Mi­ni­ster Ener­gii po­wo­łał ze­spół do­rad­czy, któ­re­go za­da­niem jest ana­li­za i przy­go­to­wa­nie wa­run­ków do wdro­że­nia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych (HTR). Ze­spo­ło­wi prze­wod­ni­czy prof. Grze­gorz Wroch­na. Ko­lej­nym przed­sta­wi­cie­lem NCBJ w tym gro­nie eks­per­tów jest dr Sła­wo­mir Po­temp­ski z Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska NCBJ. /pl/aktualnosci/przedstawiciele-ncbj-zespole-doradczym-ministra-energii


Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wczorajszy (15.06) Okrągły Stół Energetyczny w gmachu Ministerstwa Energii był miejscem debaty przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych, kręgów eksperckich i ekonomistów o najistotniejszych problemach sektora energetycznego tj. budowa mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, miejsce węgla w miksie energetycznym, perspektywy rozwoju OZE i inwestycje w dywersyfikację dostaw energii. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że po wakacjach zostanie przedstawiony projekt tzw. rynku mocy, czyli wsparcia dla energetyki, które ma dać impuls do rozpoczynania nowych inwestycji w bloki wytwórcze. Wśród prelegentów wystąpił prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ.
Wait while more posts are being loaded