Profile cover photo
Profile photo
SlPK pri SPU v Nitre
28 followers -
Máš chuť na niečo dobré? Daj si dobrú knihu!
Máš chuť na niečo dobré? Daj si dobrú knihu!

28 followers
About
SlPK pri SPU v Nitre's posts

Post has attachment
22. apríl :: Deň Zeme

Od roku 1970 sa dátum 22. apríl dostáva do pozornosti ako deň, kedy by si všetci obyvatelia Zeme bez rozdielu mali intenzívnejšie uvedomovať, svoj vplyv na jej ďalšiu existenciu a vlastne aj existenciu svoju vlastnú. Otvorene však treba povedať, že tento moment by si mali pripomínať najmä tí, ktorí majú skutočne reálny dosah na procesy ovplyvňujúce kvalitu života. Niekedy apely na morálne hodnoty nepostačujú, rovnako ako ani počty organizovaných podujatí. Zmenu prinesú iba reálne skutky. Bez veľkých slov. Jednou z ciest, ako napomôcť vnímaniu komplexnosti celého problému udržateľnosti života na Zemi, je pochopenie toho, čo je vlastne životné prostredie, ako fungujú procesy v prírode a pod. Preto je hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme environmentálna a klimatická gramotnosť. Ruku v ruke s tým, samozrejme, environmentálna výchova vo všetkých možných formách a podobách. Ponúkame niekoľko tipov pre získanie informačných podnetov nielen z fondu SlPK:
MAGA, Juraj. Environmentálna a ekologická výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania. 2013. 44 s. Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre.

BAZIKOVÁ, Dana - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální výchova. RAABE 2013. 102. ISBN 9788074960024.

KOSINA, Michal. Environmentální výchova 2. RAABE 2013. 78. ISBN 9788074960307.

VOŽENÍLEK, Vít - JÍLKOVÁ, Jiřina - TOLASZ, Radim. Klimatická změna v e-learningové výuce : východiska, stav, prototyp, nasazení. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 99 s. ISBN 978-80-244-2696-9.

VLADOVIČOVÁ, Daša. Záhradno-architektonická úprava areálu základnej školy s dôrazom na environmentálnu a ekologickú výchovu. 2011. 74 s. Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20149
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1/subor/Kancir_Sucha.pdf


Post has attachment
Prírastky vo fonde SlPK :: Výber

ŠARKAN, Branislav - VRÁBEL, Ján - SKRÚCANÝ, Tomáš. Diagnostikovanie cestných vozidiel. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2016. 252 s. ISBN 978-80-554-1250-4.

MORAVEC, Ján. Technológia tvárnenia kovov : vybrané state. Žilina : Žilinská univerzita, 2016. 149 s. ISBN 978-80-554-1251-1.

WILHELMOVÁ, Dana - DAMEC, Jiří. Zahradní umění Říše středu : studie klasické čínské zahrady. 1. vyd. Lednice : AWIDA, 2009. 328 s. ISBN 978-80-254-3812-1.
Photo

Post has attachment
21. apríl 2009 :: Spustenie projektu World Digital Library

Organizácia UNESCO a Kongresová knižnica (USA) sú hlavnými riešiteľmi a gestormi celosvetového projektu digitálnej knižnice pod názvom World Digital Library, ktorý bol oficiálne spustený 21.4.2009. Aktuálne Svetová digitálna knižnica ponúka takmer 16 000 digitálnych objektov/dokumentov reprezentujúcich takmer 200 krajín/lokalít v časovom rozpätí 8000 r. p. n. l. až do roku 2000.
https://www.wdl.org/en/

Post has attachment
Z historického kalendára :: Človek, ktorý spojil ľudstvo...

... do boja proti spájaniu človeka s opicou. 15. apríla 1882 zomrel Charles Robert Darwin, britský prírodovedec, ktorý odvážne prezentoval svoje názory na vývoj života na Zemi a to na základe ciest po svete a výskume priamo v teréne. Mnohé z titulov, ktoré pobúrili v čase svojho vydania množstvo ľudí, a ktoré vyvolávajú často vlnu nevôle aj dnes, patria však medzi základné kamene vedy o prírode. A mnohé z nich má vo svojom fonde aj SlPK, vrátane napríklad Pôvodu druhov a ďalších. Stačí len otvoriť a začítať sa. Publikácie sú k dispozícii iba pre prezenčné štúdium.
Photo

Post has attachment
Prírastky vo fonde knižnice :: Výber

BALÁŽI, Peter et al. Historiografia financií na území Slovenska. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 270 s. ISBN 978-80-7552-484-3.

NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Hydrológia pôdy. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2016. 347 s. ISBN 978-80-224-1529-3.

KAMENÍK, Josef. Maso jako potravina : produkce, složení a vlastnosti masa. 1. vyd. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7305-673-5.

Photo

Post has attachment
Veľkonočné sviatky a prevádzka knižnice
Photo

Post has attachment
Potraviny :: Téma dňa aktuálna už desaťročia

Denne sa prostredníctvom médií dostávajú k nám informácie, diskusie či odporúčania týkajúce sa potravín v rôznych podobách -- kvality potravín, bezpečnosť potravín, potravinová bezpečnosť... Dôkazy o tom, že táto téma je aktuálna a intenzívne diskutovaná už "nejaký ten piatok" nachádzame napríklad aj na stránkach slovenskej tlače z prvej tretiny 20. storočia. Okrem iných, našli sme aj dva príspevky, ktoré ponúkame na prečítanie (časopisy Roľnícke rozhľady a Slovenský hospodár). Najmä slová Viktora Buchtu akoby boli napísané dnes...
http://www.slpk.sk/eldo/2017/dl/potraviny.pdf

Časopisy sú k dispozícii pre prezenčné štúdium vo fonde SlPK:
http://arl4.library.sk/arl-spu/sk/detail-spu_us_cat-0282060-Rolnicke-rozhlady/

Photo

Post has attachment
Prírastky vo fonde knižnice :: Výber titulov s ekonomickou tematikou

Medzinárodné ekonomické právo. ISBN 978-80-7552-530-7.
Nákup a predaj. ISBN 978-80-8168-552-1.
Procesný manažment : teória a prax. ISBN 978-80-8168-554-5. 
Photo

Post has attachment
Vyberáme z fondu SlPK :: Online učebné texty

ŠIMANSKÝ, Vladimír et al. Návody na cvičenia z pôdoznalectva [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-552-1643-0. 

Post has attachment
Zaujalo nás...

Ako správne a efektívne komunikovať vo vede? Ako sa dostať k príležitostiam robiť vedecký výskum? Ako sprostredkovať výsledky kolegom, ale aj neodborníkom? Ako... a kde hľadať odpovede na mnohé ďalšie otázky súvisiace so životom v akademickej sfére predstavuje publikácia Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist (Sam Illingworth, Grant Allen) z ponuky IOP Science/IOP Publishing. 
Wait while more posts are being loaded