Profile

Cover photo
SlPK pri SPU v Nitre
30 followers|87,134 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (e-zdroj) poznáte?

Jedným z obľúbených spôsobov spracovania a sprístupňovania obsahu je wiki technológia. Dá sa efektívne použiť aj na tvorbu vzdelávacích materiálov, resp. spracovanie vzdelávacieho obsahu v celej škále potrieb a cieľových skupín. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt WikiSkripta, kde nachádzajú svoje miesto rôzne študijné materiály z oblasti medicíny a lekárskych vied.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (e-zdroj) poznáte?

Politiku otvoreného prístupu k informáciám sme na našich stránkach spomínali už nie raz. Dnes predstavujeme jednu z takýchto aktivít na pôde STU v Bratislave. Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky predstavuje kolekciu knižných publikácií, vrátane učebníc.
 ·  Translate
Publikačná činnosť na KAIPT. Knižné publikácie. Publikácie sú uložené vo formáte pdf. Dajú sa prezerať programom Adobe Acrobat Reader V4.0 (a vyššia verzia). Kópia programu pre W95 a W98 je dostupná tu (verzia 4.05). Elektronicka verzia, Modeling, control and design of distributed parameter ...
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Náš tip na víkendové čítanie

Hľadám, hľadáš, hľadáme... Celý život najmä sami seba. Hľadá aj hrdina románu, ktorý sme dnes vytiahli z police v našom sklade. Dovolíme si použiť slová na prebale knihy: "Hrdina se k stáru a pod dojmem, že je těžce nemocen, rozhodne změnit svůj život; odejde od ženy a od rodiny a najde si mladou družku, ale nakonec se vraci odkud vyšel -- obohacen o zážitek z říše těch, kdo žijí v souladu se sebou samými, teda z ŕíš moudrých bláznů, jejímž vyznavačem a obhájcem se navěky stane".
TREFULKA, Jan. O bláznech jen dobré. Brno : Atlantis, 1990. 159 s.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Pripomíname si

25. júna 1970 zomrel akademik a profesor fyzikálnej chémie na Karlovej univerzite v Prahe RNDr. Rudolf Brdička, DrSc. Bol žiakom Jaroslava Heyrovského, nositeľa Nobelovej ceny za polarografiu, ktorú sa snažil aplikovať na oblasť medicíny. Je označovaný za zakladateľa českej fyzikálno-chemickej školy. Práce R. Brdičku má vo svojom fonde aj naša knižnica:
BRDIČKA, Rudolf - KALOUSEK, Mirko - SCHÜTZ, Alexander. Úvod do fyzikální chemie. 2. dopln. a přeprac. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1972. 493 s.

BRDIČKA, Rudolf - DVOŘÁK, Jiří. Základy fysikální chemie. 2. vyd. Praha : Academia, 1977. 852.s.
 
 ·  Translate
Rudolf Brdička se narodil v roce 1906. V roce 1929 Brdička získal titul Ph.D. na Karlově univerzitě v Praze, pod vedením Prof. J. Heyrovského. Byl pravděpodobně nejslavnějším žákem J. Heyrovského. Rudolf Brdička byl fyzikálním chemikem, většinou se zabýval biomedicínskými aplikacemi polarografie ...
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Vyberáme z fondu knižnice

Vysokoškolské vzdelávanie ako integrálna súčasť terciárnej edukácie rieši svoje vlastné problémy súvisiace s efektívnosťou a udržateľnosťou v kontexte potrieb súčasného sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti. Ako vnímajú svoje možnosti, miesto a úlohy vysokoškolskí učitelia na SPU v Nitre prezentuje zborník vedeckých prác pripravený pod redakciou Katedry pedagogiky a psychológie, aktuálne Centra pedagogiky a psychologického poradenstva. Dokument je v prípade záujmu k dispozícii na sekretariáte CPPP FEM.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Vyberáme z fondu SlPK

Lúky a pasienky -- pestrá paleta farieb dotvárajúca kolorit nášho životného prostredia, najmä horských a podhorských oblastí. Spojenie krásy a úžitku, z ktorého sa však niekde ten úžitok pomaly vytráca. Ešte však nie je neskoro pre návrat. Ako je to s využívaním spomínaných prírodných formácií na Slovensku prináša monografická publikácia autorov SPU v Nitre.

HOLÚBEK, Ivan - LOŽEK, Otto. Bilancia živín a ekonomická efektívnosť hnojenia lúk a pasienkov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 65 s. ISBN 978-80-552-1203-6.
 ·  Translate
1
Have them in circles
30 people
Jozef Hrachovský's profile photo
Matej Prokypcak's profile photo
Ina Jirásková's profile photo
Juraj Arpáš's profile photo
Vladimir Vietoris's profile photo
Rudolf Kapsa's profile photo
Andrea Muni's profile photo
Adriana Bohusova's profile photo
CSU Monterey Bay Library's profile photo

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Vyberáme z fondu

Študentské vedecké podujatia a možnosť prezentácie študentov s vlastnými teoretickými prácami sú významným prvkom komunikácie aktuálnych poznatkov a najmä výpoveďou o úrovni a schopnosti študentov pracovať aktívne s nadobudnutými vedomosťami a prejaviť vlastnú "pridanú hodnotu". Preto dnes vyberáme z fondu publikáciu, ktorá takéto aktivity približuje v podobe publikačne prezentovaných výsledkov.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Varíme so SlPK

Pridávame sa k aktuálnym kulinárskym trendom a radi by sme prispeli svojou troškou aj na tomto poli. Veď kde možno nájsť toľko inšpiratívnych zdrojov ako v knižnici? Tak sme sa rozhodli nazrieť do hrncov a pod pokrievky v kuchyniach našich predkov. Nakoľko je sezóna nových zemiakov, začíname tipom na zemiakový víkend. Veď nielen ducha treba udržiavať v kondícii... Tak - dobrú chuť!
 ·  Translate
Databázy spracované v rámci projektu "Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí" (ITEBIO)
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Z historického kalendára

26, júna 1861 zomrel v Prahe zakladateľ vedeckej slavistiky, slovenský básnik, historik, etnograf a univerzitný profesor Pavol Jozef Šafárik. Pôsobil na Slovensku, v Čechách, Srbsku a Nemecku. Zanechal po sebe významné umelecké, ako aj vedecké dielo.
Bližšie informácie o živote a vplyve P.J. Šafárika možno nájsť aj v zborníku, ktorý je k dispozícii vo fonde knižnice:
Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie : Zborník. Martin : Matica slovenská, 1989. 415 s.

Plné texty niektorých jeho diel ponúka v rámci digitalizačného projektu Univerzitná knižnica v Stanforde:
* http://books.google.com/books?id=c80HAAAAIAAJ&pg=PA1&dq=%C5%A1afa%C5%99%C3%ADk#PPP1,M1
* http://books.google.com/books?id=tjsFAAAAIAAJ&pg=PA3&dq=%C5%A1afa%C5%99%C3%ADk&as_brr=1
* http://books.google.com/books?id=nSwiAAAAMAAJ&pg=PA1&dq=%C5%A1afa%C5%99%C3%ADk#PPR2,M1
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (e-zdroj) poznáte?

Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ponúka štúdiu-chtivým záujemcom plné texty vybraných titulov rôznych vzdelávacích materiálov ako napríklad skriptá, prezentácie z prednášok, metodiky a podobne. Snáď si obsah nájde svojich adresátov aj u nás.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (e-časopis) poznáte?

Odborné školstvo, res. odborné vzdelávanie ako celok sú témami, na ktoré sa diskutuje už niekoľko rokov, najmä v kontexte rozhodovaní o bytí či nebytí tejto sféry odbornej pripravy kádrov. O konkrétnej aktuálnej situácii a vývoji v oblasti odborného vzdelávania v spojení s poľnohospodárstvom prináša časopis Zemědělská/Poľnohospodárska škola. Plné texty sú k dispozícii na stránkach Agroinštitútu, š. p. Nitra
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Chcete držať krok s dobou? Pomôcť môže vzdelávanie...

Dnešný život je výrazne dynamický. Aj napriek heroickému úsiliu nemožno postihnúť ani zlomok toho, čo by nás zaujímalo. Ale naučiť sa, či dozvedieť sa niečo nové, určite vždy láka. Tak dnes sa môžete naučiť niečo viac o aktuálnom dianí v oblasti sociálnych sietí či projektového manažmentu:
http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=613
http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=607
 ·  Translate
O nás. O nás · Organizačná štruktúra podniku · Zamestnanci · Školiace stredisko Lučenec; Dokumenty. Dokumenty · Výročné správy; Verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie; Verejné obstarávanie do 30.6.2013. Verejné obstarávanie do 30.6.2013; Nadlimitné zákazky. Nadlimitné zákazky · § 41 · § 21 ...
1
People
Have them in circles
30 people
Jozef Hrachovský's profile photo
Matej Prokypcak's profile photo
Ina Jirásková's profile photo
Juraj Arpáš's profile photo
Vladimir Vietoris's profile photo
Rudolf Kapsa's profile photo
Andrea Muni's profile photo
Adriana Bohusova's profile photo
CSU Monterey Bay Library's profile photo
Contact Information
Contact info
Phone
Štúrova 51, 949 59 Nitra, +421-37-6415030
Email
Story
Tagline
Máš chuť na niečo dobré? Daj si dobrú knihu!
Introduction
Som Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Hoci sa nepatrí pri ženskom rode spomínať vek, ja som pyšná na to, že v roku 2011 som oslávila 65 rokov. Cestičky života boli niekedy krivoľaké a prekonala som aj dosť slušnú vzdialenosť -- pôvodne som sídlila v Košiciach, no napokon som zakotvila v Nitre.

V súčasnosti patrím k Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ale svoje služby ponúkam okrem študentov a zamestnancov aj iným záujemcom od 15 rokov veku. Vo svojom fonde mám skutočne bohatú ponuku rôznych dokumentov -- knihy, časopisy, elektronické dokumenty a pod (s ľútosťou však priznávam, že chýba úplne ponuka knižiek vkladných s nejakým tým zaujímavým obsahom)... V zrekonštruovaných priestoroch (plastická operácia už bola nanajvýš potrebná) na Štúrovej ulici č. 51 (dobre známy kruháč) ponúkame modernú výpočtovú techniku a služby. Nebudem nosiť drevo do lesa, všetky informácie sú na webe -- idem s dobou, aj keď sa niekedy zadýcham.
Ale načo veľa rečí -- lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vítaný je každý hosť.
Ak teda máte chuť na niečo dobré, príďte si k nám pohľadať dobrú knihu. Určite ju napokon nájdete. A určite aj dobrých ľudí k tomu.

Vaša knižnica na konci (alebo začiatku, je to len otázka pohľadu a smeru) Štúrovej ulice.
Links