Profile

Cover photo
SlPK pri SPU v Nitre
29 followers|81,596 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Náš tip na víkendové čítanie

Erich Fromm -- nemecký (či skôr nemecko-americký) filozof, sociológ, humanista. A najmä významný predstaviteľ psychoanalýzy a nasledovateľ S. Freuda, jeden z vrcholných predstaviteľov neofreudizmu.  V centre jeho pozornosti je človek, láska a sloboda. Lásku a slobodu považuje za základný princíp ľudského bytia. Búrlivú pozornosť vyvolala práca Sny a mýty, ktorá obsahuje skutočne impozantné interpretácie či už snov, alebo napríklad aj rozprávok. Z psychoanalytického pohľadu, samozrejme, kde ústrednú pozíciu zaujíma sexualita a jej miesto v živote človeka, jeho konaní a postojoch (aj Červená čiapočka je z tohto aspektu zaujímavá...). SlPK má vo svojom fonde niekoľko prác E. Fromma, dnes sme vybrali jednu z nich:
FROMM, Erich. Budete jako bohové. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1993. 181 s. ISBN 80-7106-075-5.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

Dnešný deň, teda 21. máj, je dňom, kedy by si ľudstvo malo uvedomiť, že v rozmanitosti je krása a že rozdiely nemusia znamenať konflikt. Určite to nie je také jednoduché, ako sa dajú napísať slová "na papier", ale život sám o sebe nie je jednoduchý. Čo sa skrýva za označením uvedeným v nadpise si možno ozrejmiť práve v deklarácii UNESCO z roku 2001:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sk.pdf
 ·  Translate
Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. informácia; text dohovoru - slovenská verzia, anglická verzia · "Desať kľúčov k dohovoru". Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. informácia; text dohovoru - slovenská verzia, anglická verzia ...
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Pozor, signalizácia...

Síce bez tradičných kombinácií a blikania svetielok, ale dôležitá. Signalizácia ohrozenia či nebezpečenstva pre producentov poľnohospodárskych plodín. Aktuálne upozornenia sú dostupné na stránkach Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Bratislava.
 ·  Translate
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Používateľov sprievodca informačnou galaxiou -- Analytické dokumenty, II. diel

Podnikanie predstavuje široké spektrum aktivít a podôb. Významným ekonomickým faktorom je pôsobnosť podnikateľských subjektov malých a stredných foriem. Aký je stav na Slovensku? Odporúčame do pozornosti správy o situácii v tomto smere dostupné od roku 1998.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Celoslovenské dni poľa 2015

Podujatie, ktoré sa už po štvrtý raz uskutoční v Dvoroch nad Žitavou. Kedy? V dňoch 2. 6. a 3. 6. 2015. Čo to je? Celoštátna prehliadka poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstava poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. Keď je pekné počasie, príjemný zážitok, keď prší, je to horšie, ale hospodári si predsa nevyberú... Ale je tu zaujímavý program a ľudia, tomboly, raňajky v poli, pečené prasiatko a hlavne priestoru na svoj "priestor"...
 ·  Translate
Celoslovenské dni poľa 2015. Vážení vystavovatelia, v dňoch 2. 6. a 3. 6. 2015 sa vo Dvoroch nad Žitavou uskutoční štvrtý ročník Celoslovenských dní poľa – celoštátna prehliadka poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstava poľnohospodárskej techniky a ...
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Potraviny v ich mnohorakosti

Funkčné potraviny, nové potraviny, geneticky modifikované potraviny. Slovné spojenia v centre záujmu mnohých z nás. Ďalšia z radu učebníc týkajúca sa spracovania potraví v anglickom jazyku prináša pohľad na aktuálne trendy v humánnej výžive.

IVANIŠOVÁ, Eva. Bioactive compounds in foodstuffs. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2014. 96 s. ISBN 978-80-552-1264-7.
 ·  Translate
1
Have them in circles
29 people
Beata Bellerova's profile photo
Tomáš Kačkovič's profile photo
Laco Bakay's profile photo
CSU Monterey Bay Library's profile photo
Tatiana Kovacova's profile photo
Janette Guzmická's profile photo
Denisa Sedláková's profile photo
Angelika Gagová's profile photo
Andrej Koleno's profile photo

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Diverzita v biologickom univerze

Včera sme si pripomenuli rozmanitosť v kultúrnom význame, dnes je medzinárodný deň rozmanitosti biologickej. O fatálnych dôsledkoch narušenia rovnováhy v tomto smere netreba určite diskutovať.  V rôznych rovinách ich pociťujeme čoraz častejšie. Informačné zdroje zamerané na túto tému sú veľmi bohaté. Aj vo fonde našej knižnice je množstvo dokumentov z tejto oblasti, stačí zadať vyhľadávacie kritérium v prostredí databáz SlPK. Inšpirovať sa možno vlastne na celom webe...
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Pozemkové úpravy a ekologická stabilita

Vyberáme z fondu publikáciu autorov SPU v Nitre, ktorých niektoré práce sme už predstavovali. Prezentujú určitým spôsobom komplexnejší pohľad na problematiku pozemkových úprav a územného plánovania.

MUCHOVÁ, Zlatica - HRNČIAROVÁ, Tatiana - PETROVIČ, František. Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 138 s. ISBN 978-80-552-1127-5.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (časopis) poznáte?

Jihočeská univerzita České Budějovice vydáva vedecký časopis zameraný na oblasť agrobiológie v celej šírke súvisiacich aspektov a otázok. Časopis publikuje pôvodné články, prehľadové články a signálne state z oblasti poľnohospodárskej biológie, pedológie, rastlinnej a živočíšnej výroby, výživy a ochrany rastlín, fyziológie a genetiky, poľnohospodárskej ekológie, agrochémie a pod.
Dostupný je na adrese:
http://www.degruyter.com/view/j/agro
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Zeleň v rôznych podobách

Zeleň -- téma, ktorá nás oslovuje denne z mnohých strán a v rôznych podobách. Odborný pohľad na uplatnenie či už tradičných, alebo aj netradičných rastlinných druhov vo vegetácii, resp. životnom prostredí človeka, ponúka zborník vedeckých prác z produkcie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Okrem tlačenej verzie je dostupný aj v podobe voľne dostupného voľného textu.
Plants in urban areas and landscape : proceeding of the scientific papers. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2014. 174 s.  ISBN 978-80-552-1262-3.
 ·  Translate
Infomácie o dokumente / Document Details. Späť/Back: SlPK. Názov/Title: Plants in Urban Areas and Landscape. Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých príspevkov / Book of scientific papers. ISBN: 978-80-552-1262-3 (print). DOI: Každý príspevok zvlášť / Each paper separately ...
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
A tento (časopis) poznáte?

Dnes to bude nie jeden, ale hneď niekoľko titulov časopisov profilovo orientovaných na širokú oblasť pôdohospodárstva, teda konkrétne 11. Vydavateľom je Česká akademie zemědělských vied a mnohé z periodík majú viac ako polstoročnú tradíciu.
 ·  Translate
1

SlPK pri SPU v Nitre

Shared publicly  - 
 
Používateľov sprievodca informačnou galaxiou -- Analytické správy, I. časť

Po štatistických zdrojoch sa obrátime na dokumenty, ktoré interpretujú vybrané dáta a spracúvajú ich v podobe synteticko-analytických dokumentov. Do tejto skupiny patria aj výročné správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike, ktoré majú informovať o vývoji agropotravinárskeho sektora, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle Slovenskej republiky. Známejšie sú asi pod názvom Zelená správa...
 ·  Translate
Výročná správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva každoročne informuje vládu, parlament a širokú odbornú i laickú verejnosť o vývoji agropotravinárskeho sektora, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v ...
1
People
Have them in circles
29 people
Beata Bellerova's profile photo
Tomáš Kačkovič's profile photo
Laco Bakay's profile photo
CSU Monterey Bay Library's profile photo
Tatiana Kovacova's profile photo
Janette Guzmická's profile photo
Denisa Sedláková's profile photo
Angelika Gagová's profile photo
Andrej Koleno's profile photo
Contact Information
Contact info
Phone
Štúrova 51, 949 59 Nitra, +421-37-6415030
Email
Story
Tagline
Máš chuť na niečo dobré? Daj si dobrú knihu!
Introduction
Som Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Hoci sa nepatrí pri ženskom rode spomínať vek, ja som pyšná na to, že v roku 2011 som oslávila 65 rokov. Cestičky života boli niekedy krivoľaké a prekonala som aj dosť slušnú vzdialenosť -- pôvodne som sídlila v Košiciach, no napokon som zakotvila v Nitre.

V súčasnosti patrím k Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ale svoje služby ponúkam okrem študentov a zamestnancov aj iným záujemcom od 15 rokov veku. Vo svojom fonde mám skutočne bohatú ponuku rôznych dokumentov -- knihy, časopisy, elektronické dokumenty a pod (s ľútosťou však priznávam, že chýba úplne ponuka knižiek vkladných s nejakým tým zaujímavým obsahom)... V zrekonštruovaných priestoroch (plastická operácia už bola nanajvýš potrebná) na Štúrovej ulici č. 51 (dobre známy kruháč) ponúkame modernú výpočtovú techniku a služby. Nebudem nosiť drevo do lesa, všetky informácie sú na webe -- idem s dobou, aj keď sa niekedy zadýcham.
Ale načo veľa rečí -- lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vítaný je každý hosť.
Ak teda máte chuť na niečo dobré, príďte si k nám pohľadať dobrú knihu. Určite ju napokon nájdete. A určite aj dobrých ľudí k tomu.

Vaša knižnica na konci (alebo začiatku, je to len otázka pohľadu a smeru) Štúrovej ulice.
Links