دیروز طی مراسمی با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا انتشار رسمی گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه اعلام شد. ایران مانند سال گذشته از جمله کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آنها طی سال 2011 نگران کننده بوده است.
Shared publiclyView activity