Profile cover photo
Profile photo
кръстю желязков
139 followers -
!!!
!!!

139 followers
About
Posts

Post has attachment
@легория № 588
i3D - HD --- Заведение въ перспективата - 539. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга. Работно заглавие: Очакване - ІІ-1.  [ x y z ] Omnes salvos volo*  Сто милиона, или левче --- ...
@легория № 588
@легория № 588
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
Настроение # 445
i3D - HD --- Неведение въ перспективата - 485. Упражнение върху Оная стара чанта, озарена от лигава стъклокерамика, съ Нещо хубаво и светло отзадъ, дискретни птици и костюмирана еманация. Търсене. Работно заглавие: А! - ІІ-4. [ x y z ] Nec sibi, nec alteri*...
Настроение # 445
Настроение # 445
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
Настроение # 444
i3D - HD --- Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията. --- Заведение въ перспективата - 538. Курсова работа № 421 Съ ме(н)тална птица, Азъ (портретно позициониране)  , захласната Муза и гларусътъ е тамъ. Суета отвесна. Работно заглавие: Да! -ІІ-2. [ x...
Настроение # 444
Настроение # 444
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
Нежностъ № 355
i3D - HD --- Поведение въ перспективата 436. Упражнение върху Метали разни, напYкана Zeмя, която се прави на небе, на което не му пука, съ любовна  компресия и куче пазачъ. И гларусътъ е тамъ. Работно заглавие: Да! -ІІ-1.   [ x y z ] Haud difficile credit...
Нежностъ № 355
Нежностъ № 355
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
@легория № 587
i3D - HD --- Заведение въ перспективата - 537. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, домашниятъ Майсторъ и референтната мYZa по осъ "Х". И гларусътъ е тамъ. Идилия. Работно заглавие: А! - ІІ-3. [ x y z ] Bene meritus*  ...
@легория № 587
@легория № 587
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
@легория № 586
i3D - HD --- Неведение въ перспективата - 484. Упражнение върху Една стара коприна и под- металикъ, съ тоалетни вестници и маргинална, мека хартия за санитарни нужди, лебедъ бялъ на сподавения Възторгъ, любовъ- необяснима, сакрално обяснена със звездни апли...
@легория № 586
@легория № 586
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
iнициация # 428
i3D - HD --- Заведение въ перспективата - 536. Курсова работа № 420 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ) Работно заглавие: А! - ІІ-1. [ x y z ] Audi vide sile*  Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      --- *Слушай, гледай и мълчи. --- илюстр...
iнициация # 428
iнициация # 428
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
Нежностъ № 354
i3D - HD --- Неведение въ перспективата - 483. Упражнение върху Единъ санитаренъ стъклометалъ, съ струнопакета на предварително напрегната любовъ и сакрална канализация. Работно заглавие: Охъ... ІІ-2.   [ x y z ] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)*  ...
Нежностъ № 354
Нежностъ № 354
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
@легория № 585
i3D - HD --- Заведение въ перспективата - 535. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано с бронZа на линейното време & jokerъ. "О, сладка болка, мигъ на кратка радостъ". Тайна с часовниковъ механизъмъ. Работно заглавие: Охъ... ІІ-1. [ x y z ] O ...
@легория № 585
@легория № 585
kjelqzkov.blogspot.com

Post has attachment
iнициация # 427
i3D - HD --- Неведение въ перспективата - 482. Упражнение върху Една интегрална слузъ, въ Деня, въ който рибите изплуваха изпържени, преди да са се хванали в Мрежата. Очите им единствено виновни...Реквием за мечта и суета. Работно заглавие: А! - СLСCХХХІХ. ...
iнициация # 427
iнициация # 427
kjelqzkov.blogspot.com
Wait while more posts are being loaded