Profile cover photo
Profile photo
Collect Consulting S.A.
16 followers -
Doradztwo publiczne i prywatne, szkolenia
Doradztwo publiczne i prywatne, szkolenia

16 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną i nową ofertą dla sektora publicznego i prywatnego
Add a comment...

Post has attachment
Collect Consulting S.A. wykona, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu wykonamy m. in. specyfikacje techniczne dla następujących inwestycji:

Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i odcinkowego pomiaru czasu przejazdu,
Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
Inteligentny system aktywnych buspasów,
Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań bez sygnalizacji oraz rond.
Mając powyższe na uwadze, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w obszarze przygotowywania do realizacji inwestycji dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.
Add a comment...

Post has attachment
Zaczynamy specjalizować się w prowadzeniu projektów w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego, które są po raz pierwszy realizowane w danej branży przez podmioty publiczne. Po budynku sądu w Nowym Sączu, rewitalizacji rynku w Kędzierzynie – Koźlu, czy mieszkaniach komunalnych w Pleszewie, rozpoczynamy pierwszy w Polsce projekt, którego stroną publiczną będzie jednostka badawcza, tj. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Eksperci Collect Consulting przygotują analizę przedrealizacyjną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej siedziby Instytutu (budynków laboratoryjno-biurowych) Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności. Planowany projekt będzie projektem hybrydowym, tj. będzie łączył kapitał partnera prywatnego ze środkami z funduszy unijnych.
Add a comment...

Post has attachment
W postępowaniu, prowadzonym przez Collect Consulting S.A., na wybór partnera prywatnego do projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do rynku od strony południowo – zachodniej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego” zgłosiło się czterech chętnych przedsiębiorców. Jest to niewątpliwy sukces Zamawiającego, mając na uwadze dotychczasowe problemy jakie związane są ze stosowaniem formuły PPP wśród podmiotów publicznych. Po pierwsze zgłosiło się czterech zainteresowanych wykonawców – rzadko w postępowaniach PPP zdarza się aż tylu. Po drugie, wśród zgłoszeń są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co również jest rzadkością. I po trzecie ...
Add a comment...

Post has attachment
Z satysfakcją informujemy o wielkim sukcesie Collect Consulting S.A. w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na „Umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nasza firma, w konsorcjum z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j., zajęła pierwsze miejsce na krótkiej liście podmiotów dopuszczonych do dalszego postępowania, zdobywając ponad 100 punktów w ocenie prowadzonej przez ekspertów MR.

https://www.collect.pl/blog/2016/pppolski-maly-doradca/
Add a comment...

Post has attachment
3. marca 2016r. Gmina Mikołów ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kwartału przyległego do rynku od strony południowo – zachodniej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. To pierwsze przedsięwzięcie w formule PPP w Mikołowie, które przeszło z etapu analiz do konkretnego postępowania. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 10 mln złotych. Zapraszamy wszystkich chętnych partnerów prywatnych do składania wniosków do dnia 4. kwietnia 2016r.

https://www.collect.pl/blog/2016/pppierwsze-pppostepowanie-w-mikolowie/
Add a comment...

Post has attachment
Miasto Krosno zleciło Collect Consulting S.A. opracowanie analiz przed realizacyjnych dla inwestycji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie”. W ramach realizacji powierzonego zadania, przygotujemy dla Miasta analizę prawną możliwości realizacji takiego zadania przy udziale inwestora prywatnego oraz analizę finansowo – ekonomiczną uwzględniającą przede wszystkim wpływ przedsięwzięcia na budżet Miasta. Istotnym elementem będzie analiza możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych, np. dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

https://www.collect.pl/blog/2016/krosno-przymierza-sie-do-ppp/
Add a comment...

Post has attachment
Po pozytywnych wynikach analiz dla pierwszego przedsięwzięcia w formule PPP, które zamierza zrealizować Gmina Mikołów, władze postanowiły ruszyć z kolejnym pomysłem. Eksperci Collect Consulting przygotowują dla Gminy analizy przedrealizacyjne dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Jest to o tyle ciekawy projekt, że pieniądze partnera prywatnego mogą zostać połączone ze środkami unijnymi, znacząco obniżając koszty po stronie Gminy.

https://www.collect.pl/blog/2016/mikolow-polubil-ppp/
Add a comment...

Post has attachment
Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy kolejny projekt kompleksowego doradztwa prawnego, finansowego i technicznego dla Miasta Płock. Celem projektu jest doprowadzenie do wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie oraz eksploatacja przedsięwzięcia. Jako Doradcy Miasta, w pierwszym etapie przygotujemy pełne analizy zasadności realizacji inwestycji w modelu ppp, a w drugim etapie przeprowadzimy postępowanie na wybór partnera prywatnego.

https://www.collect.pl/blog/2016/collect-doradca-w-ppplocku/
Add a comment...

Post has attachment
Miło nam poinformować, że 2015r. kończy się dla Collect Consulting S.A. ogromnymi sukcesami w obszarze kompleksowego doradztwa dla projektów partnerstwa publiczno – prywatnego. Największym sukcesem jest doprowadzenie do zawarcie umowy o PPP w ramach projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP”. Jest to pierwszy projekt, w którym stroną publiczną jest administracja rządowa, pierwszy projekt PPP, w którym 5 negocjujących wykonawców złożyło 5 wiążących ofert i wszystkie oferty miały zabezpieczenie finansowe. Mamy nadzieję, że projekt w Nowym Sączu będzie wzorcem nie tylko dla następnych projektów w administracji centralnej ale także dla jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach dotyczących budynków użyteczności publicznej. Zapraszamy do współpracy!

https://www.collect.pl/blog/2015/collect-liderem-ppp-2015/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded