μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 30 μ ύψος, και ζει μέχρι 200 χρόνια Έχει...
Shared publicly