Profile cover photo
Profile photo
TV mostanad
40 followers -
TVmostanad.com
TVmostanad.com

40 followers
About
TV's posts

Post has attachment

Post has attachment
دانلود مستند مجموعه کامل مصریان باستان
- مستند مصریان باستان ۵ داستان فوقالعاده جذاب در مصر باستان را روایت میکند:
۱ – نبرد مگیدو
۲ – دزدان آرامگاه
۳ – تدفین توت عنخ عامون
۴ – دو قلوها
۵ – پتیسه

- http://mntv.ir/product/the-ancient-egyptians/

Post has attachment
دانلود مستند مصریان باستان : پتیسه
- مصریان باستان ۵ داستان فوقالعاده جذاب در مصر باستان را روایت میکند: ۱ – نبرد مگیدو
۲ – دزدان آرامگاه
۳ – تدفین توت عنخ عامون
۴ – دو قلوها
۵ – پتیسه

- http://mntv.ir/product/egypt-pettis/

Post has attachment
دانلود مستند مصریان باستان : گاو آپیس
- مصریان باستان ۵ داستان جذاب در مصر باستان را روایت میکند: ۱ – نبرد مگیدو
۲ – دزدان آرامگاه
۳ – تدفین توت عنخ عامون
۴ – دو قلوهای گاو آپیس
۵ – پتیسه

- http://mntv.ir/product/apis-bull-the-ancient-egypt/

Post has attachment
دانلود مستند تدفین توت عنخ عامون
- مصریان باستان ۵ داستان فوقالعاده جذاب در مصر باستان را روایت میکند:
۱ – نبرد مگیدو
۲ – دزدان آرامگاه
۳ – تدفین توت عنخ عامون
۴ – دو قلوها
۵ – پتیسه

- http://mntv.ir/product/tutankhamun-ancient-egypt/

Post has attachment
دانلود مستند مصریان باستان : دزدان آرامگاه
- مصریان باستان ۵ داستان فوقالعاده جذاب در مصر باستان را روایت میکند:
۱ – نبرد مگیدو
۲ – دزدان آرامگاه
۳ – تدفین توت عنخ عامون
۴ – دو قلوها
۵ – پتیسه

- http://mntv.ir/product/ancient-egyptians-the-tomb-robbers/

Post has attachment
دانلود مستند مصریان باستان : نبرد مگیدو
- مصریان باستان : نبرد مگیدو –  این یک داستان واقعی است شرح این پیکار پیش از ۳۵۰۰ سال پیش روی دیوار های سنگی معبد کرنگ حک شده است.

- http://mntv.ir/product/ancient-egyptians-the-battle-of-megiddo/

Post has attachment
دانلود مستند کودک انسان : فکر کردن
- از میان موجودات قلمرو جانوران , بلوغ یکی از آنها از بقیه طولانی تر است . طولانی ترین زمان تا رسیدن به خودکفایی. اما تحقیقات جهان نشان می دهد که سفر او در شناخت دنیای اطراف بسیار زودتر آغاز می شود . آنها با توانایی فکر کردن , استدلال , مشاهده و جستجوی حقیقت به دنیا می آیند .
در طول این سفر آنها در مورد اعداد , اشیاء , علت و معلول و مقاصد انسانی می آموزند .
آنها مانند دانشمندان ذاتی عمل می کنند که با پرسش های عمیق و فلسفی روبرو است و این برای کودک انسان همان سفر است.

- http://mntv.ir/product/human-baby-thinking/
کودک انسان : فکر کردن
از میان موجودات قلمرو جانوران , بلوغ یکی از آنها از بقیه طولانی تر است . طولانی ترین زمان تا رسیدن به خودکفایی. اما تحقیقات جهان نشان می دهد که سفر او در شناخت دنیای اطراف بسیار زودتر آغاز می شود . آنها با توانایی فکر کردن , استدلال , مشاهده و جستجوی حقیقت به دنیا می آیند . در طول این سفر آنها در مورد اعداد , اشیاء , علت و معلول و مقاصد انسانی می آموزند . آنها مانند دانشمندان ذاتی عمل می کنند که با پرسش های عمیق و فلسفی روبرو است و این برای کودک ...
mntv.ir

Post has attachment
دانلود مستند کودک انسان : صحبت کردن
- از میان تمامی موجودات قلمرو جانوران , تنها یکی از آنها دارای توانایی صحبت کردن و برقراری ارتباط از طریق کلمات را داراست. دو سال اول تولد , سفری آکنده از کشف و لذت است. اما حتی پیش از آنکه کودک بتواند کلمه ای به زبان بیاورد, مشغول انجام آزمایش هایی در زمینه ی برقراری ارتباط می شود. زمزمه کردن, سخنان نامفهوم و اشاره…
گوش کردن و تقلید تا زمان رسیدن به مهارت کامل برای بیان کلمات و این سفر کودک انسان است…

- http://mntv.ir/product/baby-talking/

Post has attachment
دانلود مستند کودک انسان : وابستگی
- مانند همه ی موجودات در قلمروی حیوانی , کودک انسان وارد دنیای روابط اجتماعی می شود. وابستگی های اولیه , زمینه ی روابط آینده را فراهم می سازد. از دوستی گرفته تا روابط عاشقانه.

- http://mntv.ir/product/human-baby-dependence/
Wait while more posts are being loaded