Καινοτομία στη Διοίκηση Φαρμακείου μέσω Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και Αύξηση της Αποδοτικότητας!
www.eLearning-PharmaManage.gr
Shared publicly