Profile cover photo
Profile photo
လိူၼ် တႆး
78 followers -
မိူဝ်ႈမိူင်းလပ်းသိင်ႇ ယွၼ်းပဵၼ်ႁိင်ႇႁွႆႈၸွႆႈပိူင်းၾႆးပၼ်
မိူဝ်ႈမိူင်းလပ်းသိင်ႇ ယွၼ်းပဵၼ်ႁိင်ႇႁွႆႈၸွႆႈပိူင်းၾႆးပၼ်

78 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢမ်မိူင်း

Post has attachment
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
                  မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉ မီးလိင်းတူဝ်ၼိူင်ႈ၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွင်းငမ်းလိင်းတင်းလၢႆ။ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလူင် တိၼ်လွႆသဝ်မိူင်း။ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉမႄႈၼိူင်ႈ။ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉသမ်ႉမီးတူၼ်ႈ မၢၵ်ႇမူင်ႊလူင်တူၼ်ႈၼိူင်ႈ။ မၢၵ်ႇမူင်ႊတူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉ...

Post has attachment

Post has attachment
ပၢႆးယူႇလီ
           လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်းပေႃးလႆႈယူႇလီႁႅင်းၼႆႉ ငဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်(ဢႃႇႁႃႇရ)တၢင်းၵိၼ်ထၢတ်ႈ လဵင်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵဵဝ်ႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇသေ ၸင်ႇဢိုၼ်။ (ဢႃႇႁႃႇရ) တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မႅၼ်းမုၼ်းတွမ်လႄႈ ၽုၼ်ႇမုၵ်ႉၽွင်လိၼ် ၽုၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢ...

Post has attachment

Post has attachment
လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်တႆး
ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၼပ်ႉယမ်ၵိူဝ်းလီ ‘ၸၢဝ်ႈပုတ်ႉထ’မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼပ်ႉထိုဝ်ၶရဵတ်ႉ၊ မူႇသလိမ်ႇ၊ ၽီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ^ၽိုၼ်ဢိင်- ပပ်ႉလူႁဵၼ်း(မၢႆ-႑) ၼႃႈလိၵ်ႈ3

Post has attachment
ၸွမ်ပိဝ်တႆး(တုင်းၸၢတ်ႈတႆး)
ၸွမ်ပိဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းၸုမ်းၶိူဝ်းၼိူင်ႈ/မိူင်းၼိူင်ႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်သေ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပိဝ်ၼႆႉ၊ ၸွမ်းဢဝ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဝၢၼ်ႈ မိူင်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပိဝ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မီးသီ...

လိၵ်ႈလူင်

Post has attachment
လိၵ်ႈလူင်
ၼမ်ႉမိုၵ်ႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်                      ပေႃးဝႃႈ“လိၵ်ႈလူင်’ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉထိုင် ၵဵၼ်လိၵ်ႈလူင်ႁဝ်းပပ်ႉလိၵ်ႈတူပ်ႉ(ပပ်ႉ လၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵမ်းၵမ်းလႆႈႁၼ်လႄႈ တေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီၸိုင...
Wait while more posts are being loaded