عکس مرتبط را اینجا ببینید:
https://plus.google.com/u/0/101033503753223981262/posts/7KEAFo37M9T

منبع عکس: +عهد آدینه 
:-)
حجت الاسلام پناهیان: آن زمانی که کت و شلوار در ایران باب شد، علمایی قوی نداشتیم وگرنه در آن زمان کت وشلوار حرام قطعی بود.
http://www.snn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=4&Id=216634&Sgr=14
Photo
Shared publiclyView activity