Profile cover photo
Profile photo
Vs Rao
589 followers -
bhagavatha gananadhyayi
bhagavatha gananadhyayi

589 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
కిండిల్ వాడుకరులారా మన తెలుగు భాగవతం కిండిల్ లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోతన ప్రసాదం ఆస్వాదించండి.
ఈ క్యూఆర్ కోడు వాడండి. లేదా ఈ లింకు వాడండి
http://telugubhagavatam.org/?library&Branch=AndroidApps&Fruit=KindleTeluguBhagavatam
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Public
విజయవాడలో జరిగే "శ్రీమత్ భాగవత విశేషాలు అద్యయనం సదస్సు" నందు. మన భాగవత బంధువు, భాగవత రత్న, ఆచార్య వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు Phd పత్రం సమర్పిస్తున్నారు. వారికి మా నల్లనయ్య అండదండలు మెండుగా లభించుగాక,
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Public
మాన్యా నమోదు సమయం అయిపోతోంది జూలై, 14కి. తొందరగా మీ పిల్లల పేర్లు నమోదు చేసుకుని. పాల్గొనేలా చూడండి. ఎంతో మంచి జరుగుతుంది...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Public
: : చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం : :
______________________________________
శ్రీరామ
అచ్యుతరత్న భాగవత మాల

వ్యాస అవతరణం – నారద ఉద్భోదనం
పారిక్షిత విరచితం – శుక ముఖ వినుతం
సూత నోట వితరణం – శౌనకాది సంప్రశ్నం
శ్రీరాముని ఆదేశం – పోతన ప్రసాదం
అశ్వత్థామ దారుణం – కుంతి స్తుతించడం
భీష్మస్తుతి తారణం - ఉత్తరగర్భ రక్షణం
కృష్ణనిర్యాణ శ్రవణం – పాండవ ప్రస్థానం
కలిపురుష నిగ్రహం – శృంగి శాపం
భాగవతపురాణ వైభవం – సృష్టిక్రమ వివరణం
అవతార వైభవం – వైకుంఠ వర్ణనం
బ్రహ్మజన్మ ప్రకారం – సృష్టిభేదనం
వరాహ అవతరణం – భూమ్యుద్ధరణం
సనకాదుల శాపం – హిరణ్యాక్షవరాల వితరణం
వరాహుని విజయం – కపిలుని సాంఖ్యం
దక్షాధ్వర ధ్వంసం - ధృవస్థితి నొందడం
వేన చరితం - భూమిని పితకడం
పురంజను కథనం – ప్రచేతసుల తపం
ద్వీపవర్ష నిర్ణయం - ఋషభుని చరితం
భరతుని తపం - జడభరతుని మోక్షం.
భగణ విషయం - చతుర్దశ భువనం
అజామిళ కథనం – దేవాసుర యుద్ధం
నారాయణ కవచం – వృత్రాసుర వృత్తాంతం
చిత్రకేతు చరితం – మరుద్గణ జన్మం
ప్రహ్లాద చరితం – నారసింహ విజయం
త్రిపురాసుర సంహారం – ప్రహ్లాద అజగరం
గజేంద్ర మోక్షణం – సముద్ర మథనం
గరళ భక్షణం – అమృత ఆహారం
బలి ప్రహసనం – వామన విజయం
త్రివిక్రమ స్పురణం – మత్స్యావతారం
సూర్యవంశ వర్ణనం – అంబరీష కథనం
భాగీరథ యత్నం – శ్రీరామ జయం
చంద్రవంశ వర్ణనం – యయాతి శాపం
భరతుని చరిత్రం – యదువంశ వృత్తాతం.
దేవకీవసుదేవ వివాహం - ఆకాశవాణి పలకడం
కన్నయ్య జననం - చెరసాల వీడడం
యమునా తరణం – యశోదానందన స్ఫురణం
పూతనాది హరణం - వెన్నదొంగ విహరణం
విశ్వ వీక్షణం - జంటమద్ది గూల్చడం
చల్లులు కుడవడం - కాళీయమర్దనం
వస్త్రాపహరణం - మానస చోరణం
గిరి ధారణం- దావాగ్ని తాగడం
బృందా విహారం - రాసక్రీడా ఖేలనం
అక్రూర పాలనం - త్రివిక్ర విస్ఫురణం
కువలయపీడా హరణం – మల్ల విహారం
కంసాది హరణం - దుష్ట ప్రహరణం
భ్రమరగీతల ఆలాపం - రుక్మిణీ కల్యాణం
ప్రద్యుమ్నాది ఉదయం- శ్యమంతక హరణం
అష్టమహషీ పరిణయం - నరకాసుర వధం
పదాఱువేల కన్యకా గ్రహణం - పారిజాత అపహరణం
ప్రద్యుమ్న కల్యాణం - ఉషాపరిణయం
బాణాసుర గర్వమర్దనం - కాళిందీ భేదనం
పౌండ్రకాది వధం – పదాఱువేల విహరణం
జరాసంధ వధం - శిశుపాల శిక్షణం
పాండవ పాలనం - సాళ్వాదుల హరణం
కుచేల వరదం - యదువృష్ణి వంశం
సుభద్రా పరిణయం - విప్రశోక హరణం
ఉద్ధవునకు ఉపదేశం – శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం
పరీక్షిత్తు మోక్షం – మార్కండేయ రక్షణం
అచ్యుతరత్న భాగవతమాల – గణనాధ్యాయ దర్శనం
ఇది తెలుగు భాగవతామృతం – సర్వదుఃఖ పరిహరం
భవభయ తారకం - శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం
______________________________________
ఓం! ఓం! ఓం!
ఓం! శాంతిః! శాంతిః! శాంతిః!
సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు!!
2017-మార్చి, 31
______________________________________
______________________________________
Add a comment...

Post has attachment
Public

కాళియమర్దనము – వారిజలోచనుఁ
:చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం:

10.1-699-ఆ.
గరుడభీతి రమణకద్వీప మొల్ల కీ
మడువుఁ జొచ్చి తీవు; మత్పదాబ్జ
లాంఛనములు నీ తలను నుంటఁజూచి యా
పక్షిరాజు నిన్నుఁ బట్ట డింక."
10.1-700-వ.
అని యిట్లు విచిత్రవిహారుండైన గోపాలకృష్ణకుమారుం డానతిచ్చిన, నియ్యకొని, చయ్యన నయ్యహీంద్రుండు తొయ్యలులుం దానును నెయ్యంబున నయ్యీశ్వరునకు నవ్యదివ్యాంబరాభరణ రత్నమాలికానులేపనంబులు సమర్పించి, తేఁటితండంబులకు దండ యగు నీలోత్పలంబుల దండ యిచ్చి, పుత్ర మిత్ర కళత్ర సమేతుండై, బహువారంబులు కైవారంబుచేసి, వలగొని, మ్రొక్కి లేచి, వీడ్కొని రత్నాకరద్వీపంబునకుం జనియె; నిట్లు.
10.1-701-క.
వారిజలోచనుఁ డెవ్వరు
వారింపఁగలేని ఫణినివాసత్వంబున్
వారించిన యమున సుధా
వారిం బొలుపారె నెల్లవారికిఁ బ్రియమై.

టీకా:
గరుడ = గరుత్మంతుని వలన; భీతిన్ = భయముచేత; రమణక = రమణకము అనెడి; ద్వీపమున్ = ద్వీపముననుండుటకు; ఒల్లక = అంగీకరింపక; ఈ = ఈ యొక్క; మడువున్ = మడుగును; చొచ్చితివి = ప్రవేశించితివి; ఈవు = నీవు; మత్ = నా యొక్క; పద = పాదములనెడి; అబ్జ = పద్మముల; లాంఛనములు = గుర్తులు; నీ = నీ యొక్క; తలనున్ = పడగలపైన; ఉంటన్ = ఉండుటను; చూచి = చూసి; ఆ = ఆ ప్రసిద్ధుడైన; పక్షిరాజు = గరుత్మంతుడు; నిన్నున్ = నిన్ను; పట్టడు = పట్టుకొనడు; ఇంక = ఇకపైన.
అని = అని; ఇట్లు = ఈ విధముగ; విచిత్ర = ఆశ్చర్యకరమైన; విహారుండు = వర్తనకలవాడు; ఐన = అయిన; గోపాల = గోపాలుడైన; కృష్ణకుమారుండు = బాలకృష్ణుడు; ఆనతిచ్చినన్ = సెలవియ్యగా, చెప్పగా; ఇయ్యకొని = అంగీకరించి; చయ్యన = శీఘ్రమే; ఆ = ఆ యొక్క; అహి = సర్ప; ఇంద్రుడు = శ్రేష్ఠుడు; తొయ్యలులున్ = భార్యలు; తానును = అతను; నెయ్యంబునన్ = భక్తితో; ఆ = ఆ ప్రసిద్ధుడైన; ఈశ్వరున్ = కృష్ణున; కున్ = కు; నవ్య = సరికొత్త; దివ్య = భవ్యమైన; అంబర = బట్టలు; ఆభరణ = భూషణములు; రత్నమాలిక = రత్నాలహారములు; అనులేపంబులు = మేని పూతము; సమర్పించి = చక్కగానిచ్చి; తేటి = తుమ్మెదల; తండంబుల్ = బారుల; కున్ = కు; దండ = ఆవాసము; అగు = ఐన; నీలోత్ఫలంబుల = నల్లకలువల; దండ = దండను; ఇచ్చి = ఇచ్చి; పుత్ర = కొడుకులతోను; మిత్ర = స్నేహితులతోను; కళత్ర = భార్యలతోను; సమేతుండు = కూడినవాడు; ఐ = అయ్యి; బహు = అనేక; వారంబులు = మార్లు; కైవారంబులు = నమస్కారములు; చేసి = చేసి; వలగొని = ప్రదక్షిణలుచేసి; మ్రొక్కి = వంగి నమస్కరించి; లేచి = లేచి; వీడ్కొని = శలవుతీసుకొని; రత్నాకర = కడలిలోని {రత్నాకరము - రత్నములు ఉండు స్థానము, సముద్రము}; ద్వీపంబున్ = ద్వీపమున; కున్ = కు; చనియె = వెళ్ళిపోయెను.
వారిజలోచనుడు = పద్మాక్షుడు, కృష్ణుడు; ఎవ్వరున్ = ఎవరుకూడ; వారింపగలేని = అడ్డుకొనలేని; ఫణిన్ = కాళియసర్పము యొక్క; నివాసత్వంబున్ = ఉనికిని; వారించినన్ = పోగొట్టగా; యమున = యమునానది; సుధా = అమృతపు; వారిన్ = నీటిని; పొలుపారెన్ = ఒప్పియుండెను; ఎల్లవారి = లోకులందర; కిన్ = కి; ప్రియము = ఇష్టమైనది; అయ్యి = అయ్యి.

భావము:
ఇంతకు ముందు గరుత్మంతుని వలన భయంతో రమణకద్వీపాన్ని వదలిపెట్టి ఈ మడుగులో చేరావు. కాని నా పాదాల గుర్తులు నీ పడగలమీద ఉండటం చూసి, ఇకపై పక్షిరాజైన గరుత్మంతుడు నిన్ను పట్టుకొనడు.”
ఈ విధంగా విచిత్రమైన నడవడికలు కలిగిన గోపాలుడైన బాలకృష్ణుడు కాళియుడిని ఆఙ్ఞాపించేడు. ఆ నాగరాజు వెంటనే అంగీకరించాడు. తన భార్యలతో కలిసి అతను కృష్ణుడికి సరికొత్త దివ్యవస్త్రాలు, ఆభరణాలు, రత్నహారాలు, సుగంధ మైపూతలు సమర్పించాడు. ఇంకా తియ్యటితేనెలు వెల్లివిరిసే నల్లకలువల దండ సమర్పించాడు. పెళ్ళంపిల్లలు స్నేహితులు అందరితో కలిసి అనేకమార్లు ఆ నందనందనునికి వందనాలు చేసాడు, ప్రదక్షిణలు చేసి, మొక్కాడు. సెలవుతీసుకొని సముద్రంలోని ఒక ద్వీపానికి వెళ్ళిపోయాడు.
కమలలాంటి కన్నులున్న కన్నయ్య ఎవరికి వారింప శక్యంకాని కాళియుడనే సర్పం నివాసాన్ని తొలగించగానే యమునానది అమృతం వంటి నీళ్ళతో అందరికి ప్రీతిపాత్రమై విలసిల్లింది.”

http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=10.1&Ghatta=86&Padyam=689

ఓం నమో భగవతే వా.దేవాయ
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
సర్వే జనా స్సుఖినో భవంతు.
Add a comment...

Post has attachment
Public

కాళియమర్దనము – నిను నే శాసించిన కథ
:చదువుకుందాం భాగవతం : : బాగుపడదాం మనం అందరం:

10.1-697-క.
నిను నే శాసించిన కథ
మనమునఁ జింతించి రేపుమాపును గీర్తిం
చిన మనుజులు నీ భయమును
విను మెన్నడు బొంద రెందు విషవిజయముతోన్.
10.1-698-మ.
ఇది మొద లెవ్వరైన నరు లీ యమునాతటినీ హ్రదంబులో
వదలక తోఁగి నన్ను నుపవాసముతోడఁ దలంచి కొల్చుచుం
గదలక దేవతాదులకుఁ గా జలతర్పణ మాచరించినన్
సదమలచిత్తులై దురితసంఘముఁ బాయుదు రా క్షణంబునన్.

టీకా:
నినున్ = నిన్ను; నే = నేను; శాసించిన = శిక్షించిన; కథ = వృత్తాంతము; మనమునన్ = మనసునందు; చింతించి = విచారించుకొని; రేపుమాపు = ప్రతిదినము; కీర్తించిన = స్తుతించినట్టి; మనుజులు = మానవులు; నీ = నీ వలన; భయమును = భీతిని; వినుము = వినుము; ఎన్నడున్ = ఎప్పుడును; పొందరు = పొందరు; ఎందున్ = ఎక్కడను; విష = విషమును; విజయము = జయించుట; తోన్ = తోటి.
ఇది = ఇప్పటి; మొదలు = నుంచి; ఎవ్వరు = ఎవరు; ఐనన్ = అయినను; నరులు = మానవులు; ఈ = ఈ యొక్క; యమునాతటిన్ = యమునానదివద్ద; ఈ = ఈ యొక్క; హ్రదంబు = మడుగు; లోన్ = అందు; వదలక = పూని; తోగి = స్నానముచేసి; నన్నున్ = నన్ను; ఉపవాసము = నిరాహారము; తోడన్ = తోటి; తలంచి = ధ్యానించి; కొల్చుచున్ = సేవించుచు; కదలక = స్థిరముగా; దేవతలు = దేవతలు; ఆదుల = మున్నగువారి; కున్ = కు; కాన్ = అగునట్లు; జలతర్పణము = నీటినితృప్తికైసమర్పించుట; ఆచరించినన్ = చేసినచో; సత్ = మిక్కలి; అమల = నిర్మలమైన; చిత్తులు = మనసులు కలవారు; ఐ = అయ్యి; దురిత = పాపముల; సంఘమున్ = సముదాయమును; పాయుదురు = వదలివేసెదరు; ఆ = ఆ; క్షణంబునన్ = క్షణమునందే.

భావము:
నిన్ను నేను శిక్షించిన ఈ కథను మనస్సులో స్మరించి, ప్రతిరోజు పఠించే మనుషులు విషాన్ని జయించి సురక్షితంగా ఉంటారు. వారు ఎవ్వరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇకపై మీ పాముల గురించి భయం పొందరు.
ఇప్పటి నుంచి ఈ యమునా నది మడుగులో స్నానంచేసి, ఉపవాసం ఉండి, నన్ను పూజించి, దేవతలు మొదలైన వారికి జలతర్పణాలు వదలిన వారెవరైనా ఆ క్షణంలోనే నిర్మలమైన మనస్సు కల వారు అవుతారు, వారి పాపాలన్నీ తత్క్షణమే తొలగి పోతాయి.

http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=10.1&Ghatta=86&Padyam=687
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded