Shared publicly  - 
 
התחשבות בבעיות אישיות הנה הכרחית בפרויקט תמ"א 38
בוקרה קבוצת חברות בנייה
1-800-800-718
Translate
בניין ברמת גן ייהרס ובמקומו יוקם בניין חדש במסגרת תוכנית תמ"א 38 להתמודדות עם רעידות אדמה
1
Add a comment...