Profile cover photo
Profile photo
Biblioteca Ştiinţifică USARB
530 followers
530 followers
About
Posts

Post has attachment
2018, 23-25 august - Minsk, Belarus
Cursurile de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP)

În perioada 21-27 august 2018, la Biblioteca Fundamentală a Universității de Stat din Belarus, în cadrul Programului Erasmus + , Proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS], au fost organizate Cursurile de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP). https://library.bsu.by/index.php/about-library/9-home/1212-trening-anglijskij-yazyk-dlya-bibliotekarej .
La instruire au participat bibliotecari din universitățile partenere din R. Moldova şi R. Belarus : Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Belarus, Academia de Management pe lângă Președintele Republicii Belarus, Universitatea de Stat din Grodno, Universitatea Tehnică de Stat din Brest , precum şi bibliotecari din Biblioteca Naţională – partener asociat al Proiectului.
Instruirea a fost promovată de Profesorul Gerard Cullen și formatorul Valeriya Racheeva, reprezentanții parteneriatului proiectului ,,The Pyramid Group” din Germania.
USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, director, Aculina Mihaluţa, director adjunct, Igor Afatin, director adjunct Inormatizare, Valentina Topalo, bibliotecar principal la Biblioteca Științifică.
În corespundere cu Programul https://library.bsu.by/images/sampledata/asimages/featured/LNSS/ESP-EMI_Belarus_Moldovan_Training_23-25_July_18.pdf echipa de proiect din Bălți a avut două prezentări înalt apreciate de formatorii europeni.
Timp de trei zile formabilii au luat act de resursele didactice interactive în acces deschis privind studierea limbii engleze (dicționare, manuale, video etc.) și au învățat cum să dezvolte abilități de comunicare eficiente pentru a-și îmbunătăți cunoştinţele în domeniu. Au cunoscut
Trendul global al Limbii Engleze ca modalitate de instruire (EMI) în învățământul superior ce se referă la asimilarea cursurilor universitare prin intermediul limbii engleze, o limbă străină în contextul majorității Uniunii Europene și a țărilor partenere.
Bibliotecarii universitari au asimilat strategiile de căutare a resurselor privind învățarea integrată a conținuturilor şi a limbii străine (CLIL), aceasta fiind „o abordare educațională dublă, în care un limbaj suplimentar este folosit pentru învățarea și predarea atât a conținutului cât şi a limbii".
A mai fost discutat programul preliminar al Conferinţei finale a Proiectului LNSS, ce se va desfăşura în zilele de 3-5 octombrie 2018 în Chișinău, Republica Moldova .
Participanţilor la trainig le-au fost înmânate Certificate.
.De asemenea, în aceste zile bibliotecarii universitari moldoveni au beneficiat de vizite documentare la două dintre cele mai mari biblioteci din Europa: Biblioteca Națională a Republicii Belarus și Biblioteca Fundamentală a Universității de Stat din Belarus.
Biblioteca Naţională din Belarus, fondată la 15 septembrie 1922, una din cele mai mari şi impresionante biblioteci din lume, are o constructie gigantica in forma unui rombicuboctahedron, luminat pe timp de noapte. Cladirea conţine 23 de etaje şi o înălțime de 73,6 metri. Este deschisă pentru public din anul 2006 și poate primi concomitent 2 000 de cititori iar sala de conferinţe oferă 500 locuri.
Biblioteca gazduieste mai mult de doua milioane de exponate, galerii de arta si o platforma de vizionare aflata la etajul al 23-lea. Panorama de pe platforma de vizionare arata o perspectiva interesanta asupra peisajului urban din Minsk, aflat in continua evolutie.
Biblioteca Fundamentală a Universității de Stat din Belarus a fost înființată la 30 octombrie 1921 și este una dintre cele mai vechi și mai mari biblioteci universitare din Republica Belarus.
La începutul anului 1941 colecţiile Bibliotecii constituiau 200 mii de volume. În timpul ocupației hitleriste din Minsk, fasciştii au distrus majoritatea cărților, iar o parte din literatura valoroasă a fost dusă în Germania.
Astăzi Biblioteca Fundamentală a Universităţii de Stat din Belarus deţine circa 2 milioane de volume; asigură servicii pentru 26 de mii de utilizatori, 820 de locuri în sălile de lectură și bibliotecile media, 139 de angajați cu normă întreagă, 8 săli de împrumut la domiciliu și 16 săli de lectură specializate. În fiecare an biblioteca achiziționează peste 20 de mii de exemplare de publicații noi, primește 427 titluri de periodice naţionale și străine, realizează schimburi internaționale cu 93 de organizații științifice și educaționale din 24 de țări.
Menţionăm importanţa unor astfel de evenimente în instituţiile – partenere care contribuie la dezvoltarea Proiectului, asimilarea de noi cunoştinţe, experinţe, bune practici, consolidarea şi întemeierea unor noi relaţii profesionale.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
06.08.2018
24 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
În ziua de 23 iunie, membrii grupului de profil Promotorii resurselor infodocumentare au prezentat cele mai reprezenative achiziţii recente în colecţia BŞ USARB.
Lilia Ababii a trecut în revistă achiziţiile recente din domeniile: generalităţi, jurnalism şi religie, lucrări ce pot fi consultate în Centrul de Informare a României.
Angela Hăbăşescu a prezentat achiziţiile recente din domeniile: pedagogie, psihologie, asistenţă socială şi ştiinţele exacte, localizate în sala de lectură nr.3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte.
Natalia Luchianciuc a trecut în revistă achiziţiile din domeniul lingvisticii, limbii şi literaturii române care pot fi consultate în sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice, iar Gabriela Cazacu a prezentat achiziţiile recente în limbile engleză şi franceză care pot fi consultate şi împrumutate în sala de împrumut nr.4 Documente în limbi străine.
Ala Lîsîi a prezentat mai multe colecţii publicate la editura Cartier, Chişinău: Cartier Rotonda, Cartier Popular, Cartier Clasic, Cartier Codobelc, Cartier Verde care includ interviuri, antologii de versuri, proză, literatură pentru copii. Volumele prezentate pot fi consultate şi împrumutate în sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică.
Elena Ţurcan a trecut în revistă achiziţiile recente din sala de împrumut nr.3 Documente muzicale.
Add a comment...

Post has attachment
În data de 3-4 iulie, la Biblioteca Științifică USARB a continuat ciclul de lecții МАСКА И ПОРТРЕТ В АНТИЧНОСТИ: O чём говорит лицо: к проблеме портрета, lector Marina Şulman, bibliotecar.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Şcoala de Vară la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Foto La 5 iunie
2018 a început Şcoala de Vară a bibliotecarilor USARB, în baza informaţiilor
şi cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor internaţionale: LNSS- Servicii de suport pentru rețeaua
de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldov...
Add a comment...

Post has attachment
La 5 iunie 2018 a început Şcoala de Vară a bibliotecarilor USARB, în baza informaţiilor şi cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor internaţionale: LNSS- Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS +, Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.
Lina Mihaluţa, director adjunct, a relatat despre importanţa acestui curs pentru dezvoltarea şi modernizarea competenţelor bibliotecarilor USARB, a prezentat programul care se axează pe predarea unor subiecte actuale. Obiectivele principale au fost orientate pe dezvoltarea noilor competenţe în TIC, extinderea culturii digitale, aplicarea instrumentelor online la predarea cursului Bazele Culturii informaţiei etc. Agenda de instruire a inclus subiecte importante care vin să motiveze predarea calitativă a cursului de cultura informaţiei, sa faciliteze prestarea unor servicii relevante utilizatorilor, să perfecţioneze portofoliul electronic educaţonal al bibliotecarului USARB.
În cadrul Şcolii de Vară BŞ USARB bibliotecarii au consolidat cunoştinţele în vederea utilizării instrumentelor bibliometrice contemporane: Google Scholar, Publish or Perish, e-Library, IBN; facilităţile softurilor de evaluare a cunoştinţelor Kahoot, soluţii pentru prezentări interactive în Power Point cu Hypersay, organizarea referinţelor şi citărilor în softuri electronice, au creat tutoriale online în Loom - Software de înregistrare a ecranelor și video; au navigat pe Platforma Research4Life şi au creat conturi personalizate în baze de date bibliometrice.Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
În data de 15 iunie 2018 Elena Harconiţa, director şi Elena Ţurcan, bibliotecar în oficiul Documente Muzicale, au participat la Conferinţa științifico-practică internaţională Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățământului artistic contemporan, ed. a II-a din cadrul Proiectului de cercetare Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național, cu comunicarea Contribuţiile ştiinţifice ale echipei proiectului de cercetare. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3990 În data de 16 iunie 2018 au fost prezente în Concertul-conferinţă cu tema Opere alese din creaţia lui Zlata TCACI cu comunicarea Zlata TCACI - compozitoare (16 mai 1928 – 1 ianuarie 2006) : 90 ani de la naștere. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3851
După relaţionarea cu participanţii la eveniment colecţia bibliotecară a fost completată cu Review of Artistic Education Nr. 16, 2018, revistă cu impact inclusă în: Baidu Scholar, Directorul lui Cabell, CEEOL - Biblioteca online din Europa Centrală și de Est, CEJSH (Jurnalul Central European de Științe Sociale și Umanistice), CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, DOAJ (Director de jurnale de acces deschis), EBSCO (baze de date relevante), ERIH PLUS (European Reference Index pentru științele umaniste și sociale), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Descoperirea coreeană pentru liderii de știință), Microsoft Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (baze de date relevante), Publons, ReadCube, Summit (Serials Solutions / ProQuest), TDNet, Catalogul periodic al lui Ulrich / ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC), din 2016 publicată de De Gruyter Open, oferită cu generozitate de editorul şef Doamna Eugenia Maria Paşca (Iaşi, Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu” ) şi în care sunt publicate 10 lucrări ale universitarilor bălţeni, inclusiv Music education and research through infodocumentary services, semnată de Elena Ţurcan şi Elena Harconiţa, fiind prezentată la conferinţa din noiembrie 2017, Iaşi.http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3933/Turcan_music_educ.pdf?sequence=1
Autoarea Ana Ghilaş a dăruit bălţenilor publicaţia Discursul teatral – între text şi contexte, publicată la Chişinău ,,Lexon-Prim”, 2017, în care găsim comunicarea teatrală şi analizat discursul teatral, referindu-se la spectacolul Pomul vieţii după textul lui Dumitru Matcovschi şi s-au evidenţiat anumite aspecte ale artei actoriceşti a lui Mihai Volontir în contextul cronotopului teatral.


Add a comment...
Wait while more posts are being loaded