Shared publicly  - 
 
โจอี้+คุณเอฟ
Translate
005 ฉันเป็นคนช่างพูดและฉันมักจะพร่ำไปเรื่อยไม่หยุดหย่อนที่ข้างหูเขา วัน หนึ่ง, ฉันถามเขาอย่างไม่ให้ตั้งตัวว่า “เธอรู้สึกไหมว่าฉันเป็นคนเยิ่นเย้อมาก?” เขากำลังขับรถอยู่ สายตาเขาจ้องไปที่ถนนข้างหน้า เขาตอบฉัน...
1
Add a comment...