ปลอบใจผู้อ่าน ช่วงนี้เวลาว่างเป็นช่วงๆ หากพอแทรกได้ก็เอาไปอ่านเผื่อๆวันเวลาไม่ว่างข้างหน้า
วีรกรรมสะบั้นบุรุษ
Shared publiclyView activity