Profile cover photo
Profile photo
محمد یار
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
پاسخی به این پست
سلام، باتشکر از مطلب خوبتون
خوب یه سوالی که پیش میاد راهکار چیه؟!
یکی از راهکار های معرفی شده، استفاده از جستجو گر های داخلی هستش.
چیزی که به ذهن میرسه اینه که یه سری از ایده های تست شده ی گوگل باید عینا اجرا بشن و یه سری مزایای رقابتی به عنوان ایده های خلاقانه باید پیداه سازی بشن.(البته در این حین نباید به ایرادات گوگل بی توجه بود...ایراداتی که گوگل نسبت به آن کاملا بی تفاوت هست!!)
- کنسول گوگل، ترند، اد ووردس، درایو(که البته رقبای جهانی خوبی داره)، هنگ اوت از جمله امکانات اضافه تخصصی هستش که تقریبا نمونه ایرانی ندارند.
- و نرم افزار هایی مانند یوتیوب که با احتساب وجود برنامه های داخلی مشابه، به هیچ عنوان نتوانسته اند از لحاظ کیفی جایگزین مناسبی برای یوتوب باشند.
مسئله ای که مطرح است این است که با جایگزینی و وجود این جستجو گر های ایرانی، میتوان حریم شخصی کابران را تضمین کرد؟!آیا استفاده نکردن از اطلاعات سفارشی سازی شده(توسط اطلاعات شخصی کاربر) میتواند ما را به جایگاه "انتخاب اول کاربر" ارتقاع دهد؟!آیا دولت ها میتوانند در مسئله حریم شخصی یک ناجی باشند یا وجود آنها در این جریان صرفا وضع را بدتر خواهد کرد؟! آیا کاربران باید تعاریف سابق خود در مورد حریم شخصی و حساسیت های بی مورد (به بیان برخی از افراد) را متحول کنند؟!
و همچنین سوالی که وجود دارد این است که ما ایرانی ها چرا هیچ همت جمعی ای برای به دست گرفتن و مدیریت این منابع خوب اطلاعاتی و نیز بازار مالی آن به کار نمیگیریم؟!
تا کنون تعداد قابل توجهی جستجو گر ایرانی به وجود آمده اند ولی یکی پس از دیگری به بن بست میرسند.
شاید راهکار، خروج از انحصار طلبی شخصی یا حداقل یک انحصار طلبی عاقلانه باشد!!
Add a comment...

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :

" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟ "
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ ! ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧِﺸَﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟَﻬﺮﻡ ٥٧٠ ﻣﺘﺮ، ﺩﺭ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ٤٥٠ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ٣٠٠ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!!!!

ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪﺍﻟﺤﻦ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
" ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ "
ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ " ﺩﺭ " ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ " ﺍﺳﺖ.
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﯾﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً " ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !

ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ،
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ " ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ "
ﺑﺎ "ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻢ‌ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﮔﻔﺖ: ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ "ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ "ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻓﻘﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ " ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ " ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺭﺥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﯾﻦ ﺁﻥ ﺧﻄﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: "ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ "ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ"

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
==============================
(به نظر من همیشه راهی هست
البته به طور قطع راه چاره ادامه روند فعلی نخواهد بود...!)
Add a comment...

🔳⭕️متاسفانه سازمان سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) تا قلب تهران نفوذ کرده است!

نوشته زیر را با دقت بخوانید! این نوشته راهنمای کاربردی خرابکاری در سازمان های دشمن از اسناد محرمانه افشا شده سازمان سیا (یا همان سازمان جاسوسی و اطلاعات آمریکا) است. سند مربوط به سال 1944 (یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم) است. اداره خدمات استراتژیک سیا آن را برای نیروی های خود در کشورهای اشغالی آلمان نازی نظیر فرانسه و نروژ تهیه کرده و دستورالعمل های خرابکاری را شرح داده است:

» همه چیز از طریق "کانال های رسمی" انجام دهید، اجازه ندهید راه میانبری برای تسریع تصمیم گیری ها دنبال شود.
» زیاد حرف بزنید، تا می توانید طولانی صحبت کنید و تجربه هایتان را با تفصیل بسیار برای دیگران بگویید.
» تا جایی که ممکن است همه چیز را برای "بررسی بیشتر" به کمیته ها حواله دهید.
» تا می توانید به بحث های نامربوط بپردازید و موضوعات بی فایده را مطرح کنید.
» به جای تمرکز بر محتوا، روی جزئیات نوشتاری و شیوه درست نگارش متن ها تاکید کنید.
» به بحثی که در جلسه قبل رویش تصمیم گیری کرده اید برگردید و سعی کنید موضوع را دوباره باز کنید
» از لزوم "احتیاط" سخن بگویید، "منطقی" باشید و از دیگر همکاران خود هم بخواهید مانند شما "منطقی" باشند و از عجله و شتاب که در آینده باعث خجالتشان بشود پرهیز کنند.

بخش ويژه مدیران
» در تقسیم کارها، همیشه اول به کارهای غیرمهم بپردازید
» حواستان باشد کارهای مهم به دست آدم ها کاربلد نیفتند.
» برای کارها و محصولات غیرمهم روی کیفیت عالی تاکید کنید.
» تا می توانید رویه ها و تاییدهای لازم در فرایندهای اداری را زیاد کنید، هر کار ساده را حداقل سه نفر باید تایید کنند.

🖋⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
ما همیشه فکر می کنیم که سازمان های اطلاعاتی و شیوه های امنیتی بسیار پیچیده و فوق العاده طراحی و اجرا می شوند. فکر می کنیم حتما باید به شیوه هایی چون حمله نرم افزاری، خرابکاری های فوق محرمانه، نفوذهای باورنکردنی باشد. اما واقعیت این است که مهم ترین نرم افزار اداره جامعه: نظام کشورداری و سازمان های آن است و یکی از ساده ترین راه ها اخلال های دم دستی در همین نظام است. نظام کشورداری اگر آلوده شد به ویروس رسمیت غیرموثر، کاهش قدرت تصمیم گیری، ارجاع های متعدد، اولویت یافتن کارهای کم اهمیت، بروکراسی و کاغذبازی کشنده همچون هشت پا، گلوی جامعه (پیشرفت) را می گیرد. چه باید کرد؟
» از خودمان بپرسیم آیا ما عامل ناخواسته سازمان سیا هستیم؟ (با وقت تلف کردن و توجه به جزییات و اولویت بندی نادرست و ...) و اگر هستیم از سازمان سیا استعفا دهیم.
» تمام فرآیندها، سازوکارها، رویه ها و روال های مهم را بازنگری کنیم که آیا سفید است (سریع، روشن، معطوف به تصمیم و نتیجه) یا سیاه است (پر پیچ و خم، بروکراتیک، معطوف به فرآیند و دستورالعمل)
» عوامل سیا را شناسایی و دست کم منزوی کنیم.
اولین گام برای جلوگیری از نفوذ ابرقدرت ها در ایران، مهندسی مجدد نظام تدبیر و کشورداری است.

تحلیل راهبردی از شبکه استراتژيست بر نوشته ای از کانال تلگرام رهیافت (@RahiaftChannel)

کانال دکتر لشکر بلوکی،مشاور وزیر اقتصاد :
@Dr_Lashkarbolouki
Add a comment...

Post has attachment
عوامل ضعف پیشبرد جویشگرهای بومی :
دبیر شورای راهبردی طرح جویشگر بومی با اعلام حمایت از رایانامه‌ها و مرورگرهای بومی برای اتصال به جویشگرها در راستای افزایش کاربران، کمبود آمار و اطلاعات درباره پرس‌وجوی کاربران را از ضعف‌های موجود دانست.
Add a comment...

Post has attachment
Featured Iranians :
پیش‌بینی درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری موتور‌ جست‌وجوهای بومی در ایران :
مدیر پروژه جستجوگر بومی گفت: در صورت حمایت کاربران ایرانی و فرهنگ‌سازی در استفاده از جستجوگرهای بومی، گردش مالی تجارت الکترونیک ایران به اندازه درآمد فروش یک سال گاز کشور خواهد شد.
Add a comment...

Post has attachment
I’m now level 27 in Agar.io! How far can you go? Come and play!
Add a comment...

Post has attachment
I’m now level 26 in Agar.io! How far can you go? Come and play!
Add a comment...

Post has attachment
I’m now level 25 in Agar.io and won a Veteran skin…Bat! Come and play to get cool skins!
Add a comment...

Post has attachment
I’m now level 24 in Agar.io! How far can you go? Come and play!
Add a comment...

Post has attachment
I’m now level 23 in Agar.io! How far can you go? Come and play!
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded