Profile cover photo
Profile photo
Pham Tan
90 followers
90 followers
About
Pham's posts

I remember anyone say: Don't have dream as You were forgot!

My life!
Past - Present - Future.
I will say everyone later!...

• 1. No money, no honey :---->Tiền hết là tình hết 
• 2. No money, no talk : ---->Thu tuc dau tien!
• 3. Love me, Love my dog: ---->Yêu nhau yêu cả đường đi…
• 4. out of sight, out of mind: ---->Xa mặt cách lòng
• 5. Like father like son: ---->Cha nào con nấy 
• 6. Home grow, home made: ---->Cây nhà lá vườn
• 7. Easy come,easy go: ---->Của phù vân, vần xuống biển
• 8. Love cannot be forced: ----> Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên!
• 9. Long time no see:----> Lâu qúa không gặp
• 10. No see is better than see:----> Không gặp càng tốt
• 11. Strong and tough:----> Chân cứng đá mềm
• 12. Timid as a rabbit: ----> Nhát như thỏ đế
• 13. To pummel to beat up:----> Thượng cẳng chân hạ cẳng tay
• 14. Mute as a fish:----> Câm như hến
• 15. To live in clove:----> Ăn trắng mặc trơn
• 16. To eat much and often:----> Ăn quà như mỏ khớt
• 17. To get a godsend: Chẳng may chó ngáp phải ruồi
• 18. To speak by guess and by god:----> Ăn ốc nói mò
• 19. Try before you troust:----> Chọn mặt gửi vàng
• 20. Unpopulated like the desert:----> Vắng tanh như chùa bà đanh
• 21. Not to leave well alone:----> Đang lành chữa ra què
• 22. Reciprocity, reciprocal:----> Có qua có lại mới toại lòng nhau
• 23. what you sow, what you mow :----> Gieo nhân nào gặt quả ấy
• 24. kill two birds with one stone :----> Một mũi tên trúng hai con chim
• 25. there's no smoke without fire :----> Không có lửa làm sao có khói
• 26. While there is life there is hope:----> Còn nước còn tát
• 27. A honey tongue a heart of gall:----> Miệng nam mô bụng bồ dao găm
• 28. To be over head and ears in debts:----> Nợ như chúa Chổm
• 29. To follow the beaten track:----> Ngựa quen đường cũ
• 30. There's no smoke with without fire:----> Không có lửa làm sao có khói
• 31. To have one's trouble for one's pain:----> Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
• 32. Ulterly nonsensical completely absurd:----> Ngang như cua
• 33. Swim with the tide: ---->Gió chiều nào che chiều ấy 
• 34. Make a mountain out of a molehill :----> Chuyện bé xé ra to
• 35. The proof of the pudding is in the eating:----> Qua thử thách mới biết dở hay.
• 36. The grass is always greener on the other side:----> Đứng núi này trông núi nọ
• 37. An iron fist in a velvet glove: ---->Miệng nam mô bụng một bồ dao găm
• 38. Out of the frying pan (and) into the fire :----> Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
• 39. Put the cart before the horse:----> Làm việc ngược đời
• 40. Born into a poor family but having expensive tastes:----> Con lính tính quan
• 41. It never rains but it pours:----> Họa vô đơn chí
• 42. Be banging head against a brick wall :----> Nhọc công vô ích
• 43. The road to hell is paved with good intention:----> Có chí thì nên.
• 44. Never put off until tomorrow what you can do today:----> Việc hôm nay chớ để ngày mai

No money no honey
No money no talk

VietName is my country!

Post has shared content
Yes... very nice.... very art... I love it.... Good lucky!

Post has attachment

On success street don't have Lazier's foot...

Post has attachment
“The most precious gift e can offer other is our presence. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers.”
Photo

"Yesterday I went this street, Today I repeat that, Day to day I will go this street until I die... but The street is here... That is my street GOOOOO"
Wait while more posts are being loaded