Profile cover photo
Profile photo
ستاره آبی
54 followers
54 followers
About
Posts

Post has shared content
#چادر_حجاب_برتر
بشنو از چادر که در توصیف زن
تار و پودش با تو می گوید سخن
تار و پودم را شرافت تافته
تا شرافت را به عصمت بافته
در کلاس حفظ تقوی و شرف
دختران درند و چادر چون صدف
حفظ چادر در سرای اقتدار
دختران را هست تاج افتخار
حفظ چادر, حفظ دین و مذهب است
شیوه ی زهرا و درس زینب است
حفظ چادر سد فحشا می شود
رو سفیدی نزد زهرا می شود
حفظ چادر زخم ها را مرحم است
دست رد بر سینه ی نامحرم است
حفظ چادر التیام درد هاست
سد محکم در بر نامرد هاست
Photo

سلام،روز همه دوستان بخیر و نیکی. ایا یکی از دوستان میتونن دلیل احترام و شرافتی رو که بعد از این همه سال برای سادات قایل هستیم رو توضیح بدن.آیا این مسئله از نظر جسمی اهمیت داره یا روحی یعنی این شرافت به خاطر جسمشونه یا روحشون.

Post has shared content
#باتوهستم-بانو

ﺗﻮ ﺭﺍ 'زن ' ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ... !
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﺍست ... !
ﺩﻧﯿﺎﯼ زنانه ی ﺗﻮ ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ ... !
ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ... !!
ﺗﻮ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﺕ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﺩ ... !!!
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﺗﻮﺳﺖ ... !!
ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯽﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺕ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯽ ... !
ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ، ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﺟﻼ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ... !
ﺧﺎنه ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ... !
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻻﻻﯾﯽِ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... !
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ ... !
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﯼ ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ ' زن ﺑﻮﺩﻥ ' ﺍﺳﺖ ... !
یادت باشد، پروردگارت، ﺗﻮ ﺭﺍ ' زن' ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... !
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ... !

پس خود را به واژه ها، به نگاه ها و هر آنچه که تو را خوار می کند، مفروش، که درّی و گران
Photo

Post has shared content
خواستم ازخونه برم بیرون گفتم ی چک کنم ببینم همه چی سرجاشه!!
نجابت:حاضر√
حیا:حاضر√
پاکدامنی:حاضر√
غرور:حاضر√
چادر: ؟
چادر:؟
چادرم میگه:
اگرهمگی حاضرن منم هستم وگرنه دور من یکیو خط بکش که آبرو دارم!!
چه کنم *#چادر** است دیگر!*
بدون *#حیا** جایی بامن نمی آید!*
Photo

Post has shared content
#تلنگر_حی_علی_الصلوه
هر کس عادت به تأخیر نمازها کرده است، خود را برای تأخیر در همه امور زندگی آماده کند...
تاخیر در ازدواج، اشتغال،اولاد، سلامتی و عافیت...
حسن بصری رحمه الله می فرماید:
اگر از ارزش نماز نزد تو کاسته شد، پس چه چیزی نزد تو ارزش خواهد داشت؟
هر قدر که امور نمازت منظم باشد، امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد..
مگر نمی دانی که فلاح و رستگاری و سعادت با نماز قرین گشته است؟!
“ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼــــــــﻼﺓ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـــﻼﺡ"
پس چگونه از الله طلب توفیق داری در حالیکه حق او را بدرستی ادا نمیکنی . . .
Photo

Post has shared content
علم روانشناسی می گوید:سیاه به معنی نه بوده ونقطه ی مقابل بله یعنی سفید است با این نگاه بایدگفت: آن کس که در مقابل نامحرم سیاه می پوشد درواقع می خواهد به اونه بگوید.وآن کس که رنگ سفید رنگارنگ وجذاب می پوشد راه نگاه هارا به سوی خود باز می گذارد ودرواقع خواسته یا ناخواسته خودرا درمعرض نگاه ها قرار می دهند.

ماکس لوشر متخصص در روانشناسی رنگ ها معتقد است:«سفید به صفحه خالی می ماند که داستان را باید روی آن نوشت،ولی سیاه نقطه پایانی است که درفراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد.» بنابراین زنی که دربرابر نامحرم ودربیرون از خانه لباس سفید ورنگارنگ نمی پوشد،حداکثرایمنی را برای خود ایجاد کرده است ونشان می دهد که اینجا نقطه ی پایان ونگاه های نامحرمان است ودر فراسوی این پوشش جایی برای نفوذ نگاه ها ونیت های ناپاک نیست.
Photo

Post has shared content
#تلنگر_حی_علی_الصلوه
هر کس عادت به تأخیر نمازها کرده است، خود را برای تأخیر در همه امور زندگی آماده کند...
تاخیر در ازدواج، اشتغال،اولاد، سلامتی و عافیت...
حسن بصری رحمه الله می فرماید:
اگر از ارزش نماز نزد تو کاسته شد، پس چه چیزی نزد تو ارزش خواهد داشت؟
هر قدر که امور نمازت منظم باشد، امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد..
مگر نمی دانی که فلاح و رستگاری و سعادت با نماز قرین گشته است؟!
“ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼــــــــﻼﺓ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـــﻼﺡ"
پس چگونه از الله طلب توفیق داری در حالیکه حق او را بدرستی ادا نمیکنی . . .
Photo

Post has shared content
چه کسی میداند
پشت آن پوشش سخت
پشت آن اخم عمیق چه گلی پنهان است
چه کسی میداند
جنس مغروری تو
گهر عفت تو
چقدر نایاب است
چه کسی میداند
رازخندیدن آرام تو را
حکمت پوشیدن آن ساق تو را
باتوهستم بانو
وخداخواست تو"ریحان"باشی
وتو ریحانگیت را مفروشش ارزان...
Photo

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded