Shared publicly  - 
 
Хил хамгаалах ерөнхий газраас сэтгүүлчдийг хилээр танилцуулж авч явдаг билээ. Энэ жил сэтгүүлчид өмнөд хязгаар хил дээр хилийн манаанд гарлаа, Мөн хилийн дөрвөн захын цэгийн нэг болох Орвог гашууны бор толгой дээр гараад ирлээ. ...
1
Add a comment...