നിങ്ങൾക്കൊരു വാരാന്ത്യ കോട്ടേജ് സ്വന്തമാക്കണോ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വരുമാനവും?

ക്ലബ് ഹൗസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന 20 കോട്ടേജുകൾ ക്ലബ് ഹൗസുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വരുമാനശ്രോതസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാരാന്ത്യ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളായും ഉപയോഗിയ്ക്കുവാനുള്ള സാധ്യത മാർക് ലാന്റ് എമ്പറർ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരുക്കുന്നു. 3000 ചതുരശ്രയടി സ്ഥലത്തിൽ 500-600 ചതുരശ്രയടി വലിപ്പമുള്ള കോട്ടേജുമടക്കം വെറും 20 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം.

ക്ലബ് ഹൗസുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്ത 3000 ചതുരശ്രയടി സ്ഥലം കോട്ടേജില്ലാതെ വെറും 12 ലക്ഷം മാത്രം. ഇടപാടുകാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം കോട്ടേജ് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്‌.

ഹൊസൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ്‌ മാർക് ലാന്റ് എമ്പറർ എസ്റ്റേറ്റിലേയ്ക്കുള്ളത്. വായ്പാസൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്‌.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 93433 99969 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വിളിയ്ക്കുക

Shared publiclyView activity