Profile cover photo
Profile photo
Ralf Grahn
Lawyer and trainer: internal market and EU (Helsinki, Finland)
Lawyer and trainer: internal market and EU (Helsinki, Finland)
About
Ralf's posts

Post has attachment
Konkurrenskraftsrådet: Inremarknadsakten och styrningen
I blogginlägget Uppföljning av inremarknadsakten bekantade vi oss dels med kommissionens arbetsdokument Delivering the Single Market Act: State of Play Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final , dels med Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om ”I...

Post has attachment
Uppföljning av inremarknadsakten
Efter bloggartikeln Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin blickar vi mot 20-årsjubileumsåret 2012 i vår berättelse om utvecklingen av den inre marknaden under 2010-talet. Arbetsdokumentet SWD(2012) 21 Vi tittar härnäst på arbetsdokumentet från kom...

Post has attachment
Inremarknadsakten i Europeiska rådet och Ekofin
Inremarknadsakten KOM(2011) 206 behandlades alltså  den 30 maj 2011 i konkurrenskraftsrådets allmänna slutsatser 10547/11 och i de särskilda slutsatserna om prioriteringarna för nylanseringen av den inre marknaden 10993/11 . Efter blogginlägget Inremarknads...

Post has attachment
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja toinen moinen
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotosta siirrymme komission 15. helmikuuta 2012 julkaisemaan 18 sivun etenemisraporttiin Delivering the Single Market Act: State of Play SWD(2012) 21 final , joka ilmeisesti julkaistiin vain englanniksi. Komissio oli...

Post has attachment
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin vastaanotto
Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisämarkkinoiden kehitystä 2010-luvulla tarkastelimme viimeksi suomeksi blogikirjoituksissa Komission Single Market Act -sivu (sisämarkkinapaketti) sekä Sisämarkkinapaketin viputekijät ja avaintoimet . Tästä jatkamm...

Post has attachment
Inremarknadsakten i konkurrenskraftsrådet
Efter blogginläggen Inremarknadsakten och Inremarknadsaktens tolv hävstänger (nyckelåtgärder) återvänder vi till utvecklingen av EU:s inre marknad under 2010-talet. Konkurrenskraftsrådet Efter EU-kommisionens samrådspapper På väg mot en inre marknadsakt KOM...

Post has attachment
Sverige i EU 2017
Den svenska regeringen har lanserat tre skrifter om Sverige i Europeiska unionen. På sammanlagt 20 sidor presenterar regeringen sina viktigaste och andra prioriteringar i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd (ministerrådet), medan en redogörelse för...

Post has attachment
Romförklaringen i Europaparlamentet
Vid Europeiska rådet den 9 mars 2017 konstaterade talman Antonio Tajani att diskussionen om Europas framtid startade genom Europaparlamentets tre resolutioner - baserade på rapporterna Verhofstadt, Bresso/Brok och Berès/Böge - samt kommissionens vitbok . I ...
Wait while more posts are being loaded