เตรียมตัวพบกับ iPad 3 เร็วๆนี้นะครับ 7 มีนาคม 2555 ครับผม
มาแหงๆ iPad รุ่นใหม่ (ที่น่าจะเป็น iPad3) 7 มีนาคมนี้ ! http://www.it24hrs.com/2012/7march-press-con-ipad3-event/
Shared publicly