Profile

Cover photo
Heidike pantertje
Worked at rusthuis(bejaarden)
Attended Assebroek(brugge)
Lives in west-vlaanderen
491 followers|648,224 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

Pinned

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
hallo,
Fijne week!
Jehovah's zegen..:)
 ·  Translate
6
De Wint Patrick's profile photoHeidike pantertje's profile photo
2 comments
 
+De Wint Patrick dank je:)
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
maandag 23 november
Ziet voor uzelf uit naar zeven goed bekendstaande mannen, opdat wij hen over deze noodzakelijke aangelegenheid kunnen aanstellen. — Hand. 6:3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De reactie van de apostelen toen ze hoorden dat bepaalde „weduwen bij de dagelijkse voedselverdeling over het hoofd werden gezien”, laat zien dat de gemeente kan helpen bij de zorg voor behoeftige broeders en zusters (Hand. 6:1-5). Paulus legde aan Timotheüs uit in welke omstandigheden een christelijke weduwe in aanmerking zou komen voor materiële hulp van de gemeente (1 Tim. 5:3-16). Jakobus werd ertoe geïnspireerd te schrijven over de christelijke verplichting om zorg te dragen voor wezen, weduwen en anderen die het moeilijk hebben (Jak. 1:27; 2:15-17). En Johannes zei: „Als iemand echter de middelen van deze wereld voor de instandhouding van het leven bezit en zijn broeder gebrek ziet lijden en toch de deur van zijn gevoelens van teder mededogen voor hem sluit, in welk opzicht blijft de liefde Gods dan in hem?” (1 Joh. 3:17) Als afzonderlijke christenen zulke verplichtingen hebben tegenover de behoeftigen, geldt dat dan niet ook voor de gemeenten? 
 ·  Translate
4
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
wow,prachtige song!
luister mee..:)
5
Carl Johnson/Hansen JW's profile photoHeidike pantertje's profile photo
2 comments
 
+Carl Johnson/Hansen JW ja vind ik ook:) heel mooi
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
vrijdag 20 november
Alle kwaadaardige bitterheid en toorn en gramschap en geschreeuw en schimpend gepraat worde uit uw midden weg- genomen. — Ef. 4:31.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laten we eens naar het voorbeeld van Jezus kijken. Hij moet onder enorme druk gestaan hebben toen hij voor het laatst met zijn apostelen aan tafel aanlag. Hij wist dat hij niet lang daarna een langzame, pijnlijke dood zou sterven. De heiliging van zijn Vaders naam en de redding van de mensheid hingen af van zijn getrouwheid. Maar tijdens de maaltijd ontstond „een heftig twistgesprek onder [de apostelen] over de vraag wie van hen de grootste scheen te zijn”. Jezus begon niet tegen ze te schreeuwen en maakte geen hatelijke opmerkingen, maar redeneerde rustig met ze. Hij herinnerde ze eraan dat ze hem in moeilijke tijden trouw gebleven waren. Ze zouden door Satan op de proef gesteld worden, maar Jezus sprak zijn vertrouwen uit dat ze hem zouden blijven volgen. Hij sloot zelfs een verbond met ze (Luk. 22:24-32).
 ·  Translate
4
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Filippijnen — Fotogalerij 1 (februari 2014–mei 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------
 ·  Translate
4
Add a comment...
Have her in circles
491 people
francois joly's profile photo
Hana Yunita Waluwandja's profile photo
Daniela Brugger's profile photo
Sam Parry's profile photo
Consuelo Correnti's profile photo
sam vanneste's profile photo
anh nguyen Van's profile photo
Buddhi Tiwari's profile photo
Anwar Madura's profile photo

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
woensdag 25 november
Laat mij vertellen van uw macht, uw grote daden verkondigen aan kinderen en kleinkinderen. — Ps. 71:18, „Groot Nieuws Bijbel”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Als ervaren christen heb je gelegenheden die anderen niet hebben. Je kunt aan jongeren doorgeven wat je van Jehovah hebt geleerd. Je kunt anderen aanmoedigen door mooie ervaringen te vertellen die je hebt meegemaakt. Koning David bad om gelegenheden om dat te kunnen doen, zoals we in de tekst voor vandaag lezen. Hoe kun je de wijsheid die je door de jaren heen hebt opgedaan met anderen delen? Kun je jongere personen bij je thuis uitnodigen voor aanmoedigende omgang? Kun je ze vragen mee te gaan in de velddienst en ze laten zien dat je veel vreugde hebt in het dienen van Jehovah? Elihu zei: „Laat de ouderdom spreken, laat de jaren hun wijsheid verkondigen” (Job 32:7, De Nieuwe Bijbelvertaling). Paulus spoorde ervaren christelijke vrouwen aan om anderen door woord en voorbeeld aan te moedigen. Hij schreef dat „de bejaarde vrouwen” het goede moesten onderwijzen (Tit. 2:3)
 ·  Translate
3
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
dinsdag 24 november
Abraham werd „Jehovah’s vriend” genoemd. — Jak. 2:23.
-------------------------------------------------------------------------------------------
In Jesaja 41:8 noemt Jehovah de stamvader van de Israëlieten „mijn vriend Abraham”. Op een andere plaats in de Bijbel wordt Abraham ook een „vriend” van God genoemd (2 Kron. 20:7, vtn.). Waarop was die hechte band met zijn Schepper gebaseerd? Abraham had een sterk geloof (Gen. 15:6; Jak. 2:21-23). Inderdaad, hoe beter je Jehovah leert kennen, hoe sterker je geloof in hem wordt, en hoe meer je liefde voor hem groeit. Denk eens terug aan de tijd dat je ontdekte dat God een echt persoon is, iemand met wie je goed bevriend kunt raken. Toen we over de voorziening van de losprijs hoorden en er geloof in gingen stellen, begonnen we te bouwen aan een vriendschap met God. Als je nu terugkijkt, vraag je dan eens af: Wordt mijn vriendschap met God nog steeds hechter? Heb ik een sterk vertrouwen in Jehovah en neemt mijn liefde voor hem nog elke dag toe?
 ·  Translate
4
Nellie jg's profile photoDe Wint Patrick's profile photo
2 comments
 
Ja Heidike zoals mijn zus Nellie zegt blij zijn we als we ook zijn vrienden mogen zijn,nog een fijne dag.👍🏻🤗❄️💨
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
zondag 22 november
In mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij in gevangenschap voert aan de wet der zonde. — Rom. 7:23.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke zwakheden probeerde Paulus de baas te worden? Hij noemde ze niet specifiek, maar hij schreef wel aan Timotheüs dat hij „een onbeschaamd mens” was geweest (1 Tim. 1:13). Voor zijn bekering was Paulus als een razende tekeer gegaan tegen christenen. Hij gaf toe dat ’zijn woede tegen hen geen grenzen kende’ (Hand. 26:11). Paulus leerde zijn opvliegende aard te beheersen, maar hij zal af en toe best moeite gehad hebben om zijn emoties onder controle te houden (Hand. 15:36-39). Hoe slaagde hij daarin? Hij pakte zichzelf hard aan met goedgerichte geestelijke slagen (1 Kor. 9:26, 27). Waarschijnlijk zocht hij naar raad in de Schriften, vroeg hij Jehovah om hulp om die toe te passen en deed hij zijn best om te veranderen. Zijn voorbeeld kan een hulp voor ons zijn, omdat ook wij onvolmaakt zijn en tegen onze zwakheden moeten vechten. 
 ·  Translate
4
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
zaterdag 21 november
O Jehovah, gij zijt onze Vader. Wij zijn het leem, en gij zijt onze Pottenbakker; en wij allen zijn het werk van uw hand. — Jes. 64:8.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een pottenbakker heeft de macht de klei te vormen tot wat hij wil. De klei kan niet bepalen welke vorm hij krijgt. Hetzelfde geldt voor mensen: ze hebben niet het recht met God te twisten over de manier waarop ze gevormd worden (Jer. 18:1-6). Jehovah heeft laten zien dat hij met het oude Israël hetzelfde kon doen als wat een pottenbakker met klei doet. Toch is er een duidelijk verschil. Een pottenbakker bepaalt zelf wat hij uit een klomp klei maakt. Maar vormt Jehovah mensen willekeurig door sommige goed en andere slecht te maken? Uit de Bijbel blijkt van niet. Hij heeft mensen iets heel kostbaars gegeven: een vrije wil. Als hij zijn soevereine gezag uitoefent, gaat hij nooit voorbij aan die gave. Mensen moeten ervoor kiezen zich te laten vormen door Jehovah, onze Schepper (Jer. 18:7-10)
 ·  Translate
3
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Hallo,
Fijn weekend!
Jehovah's zegen!..:)
 ·  Translate
6
De Wint Patrick's profile photoNellie jg's profile photoHeidike pantertje's profile photo
5 comments
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
bekijk hier het programma van Speciale Congressen voor 2016!
 ·  Translate
In ancient times, annual festivals and other gatherings for worship strengthened God's servants spiritually and were joyful occasions.–Exodus 23:15, 16; Nehemiah 8:9-18. In modern times, annual regional conventions provide Jehovah's Witnesses with spiritual refreshment and encouragement along ...
8
Nellie jg's profile photo
 
Ja heidike is erg mooi het is volgend jaar bij ons in Utrecht kijk er erg naar uit we gaan met zn alle cadeautjes maken en ze hartelijk verwelkomen en ze komen bij ons slapen ben benieuwd wie bij mij en het zal erg emotioneel worden ik kan niet wachten je zus uit Nederland 🙇🙇👋👋👋👋
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
donderdag 19 november
De begeerte baart, als ze vruchtbaar is geworden, zonde. — Jak. 1:15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In een poging onze band met Jehovah kapot te maken, heeft Satan het gemunt op de bron van onze verlangens: ons hart. Wat gebruikt Satan om ons hart te beïnvloeden? Zijn wapens omvatten „de dingen in de wereld” (1 Joh. 2:15, 16). In de loop van duizenden jaren heeft hij een wereld gecreëerd die bedoeld is om mensen te misleiden. Omdat we in die wereld leven, moeten we onszelf beschermen tegen zijn subtiele tactieken (Joh. 17:15). Satan hanteert methoden die bedoeld zijn om verkeerde verlangens in ons hart op te wekken. Johannes noemt drie verleidingen die Satan gebruikt: (1) „de begeerte van het vlees”, (2) „de begeerte der ogen” en (3) „het opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die men heeft”. Met die dingen probeerde hij Jezus in de wildernis te verleiden. Omdat Satan die verleidingen al jarenlang gebruikt, is hij er een expert in geworden. Hij weet voor iedereen precies welke aanpak het beste werkt. 
 ·  Translate
3
Add a comment...
People
Have her in circles
491 people
francois joly's profile photo
Hana Yunita Waluwandja's profile photo
Daniela Brugger's profile photo
Sam Parry's profile photo
Consuelo Correnti's profile photo
sam vanneste's profile photo
anh nguyen Van's profile photo
Buddhi Tiwari's profile photo
Anwar Madura's profile photo
Work
Occupation
arbeidster(poetsdame in fabriek)
Skills
koken,poetsen,strijken,onderhoud wassen,...tuinieren tuintje,
Employment
 • rusthuis(bejaarden)
  poetsvrouw
  heb 1jaar poetsen gedaan in de kamers van de bejaarde mensen,onderhoud van de kamers.ook poetsen gang en andere zaaltjes.
 • fabriek
  controllewerk
  controllewerk op onderdelen van auto's stukjes bekijken naar foutieve en niet foutieve. ook poetsen van de toileten, sanitair lavabo's en verversen van vuilniszakjes.
 • strijkwinkel
  strijken kleren
  kleren strijken op een speciale strijkplank voor hemden,broeken,bloesje,handdoeken ,zakdoeken.
 • wasserij
  plooien lakens en kleren
  heb in een wasserij gewerkt in Brugge lakens plooien met machine en kleren strijken. soms ook poetsen in bureelzaaltje en de wasserij zelf.
 • afwasster(Restaurant)
  afwassen allerhande
  heb nog horeca gedaan in Assebroek..3jaar afwassen in restaurant..zowel afwassen met de hand en afwasmachine.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
west-vlaanderen
Previously
Belgié
Contact Information
Home
Phone
west-vlaanderen
Work
Phone
fabriek (poetsen)
Story
Tagline
Ga iedere donderdag en Zondag naar de Koninkrijkszaal om Jehovah te aanbidden..:)
Introduction

Weest gezond van verstand. — 1 Petr. 4:7.

-------------------------------------------------------

Omdat we allemaal zondig en onvolmaakt zijn, is niemand volledig gezond van lichaam en geest (Ps. 51:5; Rom. 3:23). Bovendien was het verstand van velen van ons ooit „verblind” door Satan; ooit kenden we Jehovah en zijn rechtvaardige normen niet (2 Kor. 4:4; Tit. 3:3). Dus als we onze beslissingen alleen maar zouden baseren op wat we zelf goed en redelijk vinden, dan houden we onszelf misschien voor de gek, hoe diep we ook nadenken over de beslissing waar we voor staan (Spr. 14:12). Hoewel we lichamelijk en geestelijk allesbehalve gezond zijn, is Jehovah, onze Hemelse Vader, in elk opzicht volmaakt (Deut. 32:4). Gelukkig heeft hij het voor ons mogelijk gemaakt om onze geest te hervormen en een gezond verstand te ontwikkelen (2 Tim. 1:7). Als christenen willen we verstandig zijn in ons denken en doen. We moeten onze gedachten en gevoelens in bedwang houden, en net zo denken en handelen als Jehovah.

Bragging rights
lees dagelijks Gods Woord,tuinier graag in mijn tuintje,kook heel graag;-)liedjes zingen(songboek Jehovah)
Education
 • Assebroek(brugge)
  gezins en Nijverheidstechnieken
 • Heb getuigschrift(opleiding)
Basic Information
Gender
Female
Relationship
Single
Other names
Annie
Heidike pantertje's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
The Serengeti Lion
ngm.nationalgeographic.com

Enter the world of the Vumbi pride. The lions strut and grimace, bare their teeth. One drapes a paw indolently, another nuzzles.

Pasgeboren baby-olifant in Planckendael in kritieke toestand
www.hln.be

De babyolifant die vanochtend in Planckendael werd geboren, is nog altijd kritiek. Toch zijn de verzorgers optimistisch. We zijn hoopvol dat

Pairi Daiza verwelkomt baby giraffe
www.hln.be

Vanaf vandaag heeft dierentuin Pairi Daiza er een nieuwe bewoner bij. Er werd een giraffe geboren en daar zijn beelden van. De zoo verwelkom

Dwerghertje van amper tien centimeter geboren in Antwerpse Zoo
www.hln.be

De dierentuin in de Antwerpse binnenstad heeft sinds kort een gloednieuwe bewoner, of beter gezegd bewonertje: een 'balabac kantjil' of simp

Kinderen van over de hele wereld zingen samen voor vrede (Libelle.be)
www.libelle.be

Van de Verenigde Staten tot Brazilië en Ghana. Kinderen vanuit de hele wereld werken samen en zingen in een filmpje. Bereid je voor, want di

Planckendael verwelkomt grootste dierenbaby ooit
www.hln.be

Dierenpark Planckendael verwelkomt een nieuwe spruit. Het is nog altijd geen broertje of zusje voor Kai Mook geworden, maar een babygirafje

Een olifantendracht: bevalling Phyo Phyo kan nóg een maand duren
www.hln.be

Hoewel de olifantenverzorgers van Planckendael gisteren aankondigden dat Phyo Phyo op bevallen stond, is het nieuwe olifantje nog niet gebor

Kai Mook binnen enkele uren grote zus?
www.hln.be

Heuglijk nieuws uit Planckendael: Kai Mook zou over enkele uren grote zus zijn. Op Twitter werd bekendgemaakt dat Phyo Phyo (de mama van Kai

Kijk en smelt: otterweesje leeft zich uit met speeltjes
www.hln.be

Laat je hart verwarmen door deze schattige otter die vorige maand in Californië aanspoelde. Eerst kreeg het weesje de beste verzorging in he

Witte leeuwenwelpjes geboren in Poolse zoo
www.hln.be

Afgelopen weekend kwamen in Polen twee uiterst zeldzame witte leeuwenwelpjes ter wereld. Ze dragen een recessief gen dat hen deze unieke wit

Neushoornweesje 'dartelt' met lammetje
www.hln.be

Neushoorntje Gertjie (ook wel Little G genoemd), verloor vorig jaar zijn moeder aan stropers. Intussen lijkt het diertje weer aan de beterha

Filmpje: hond en katje spelen samen (Libelle.be)
www.libelle.be

Dit is het schattigste filmpje van de dag! Een hond, die minstens 20 keer meer weegt dan een kitten, wil absoluut dat het kleine katje met h

Schattig! Uiltje en poes kunnen niet zonder elkaar
www.hln.be

Kat Cleo en uil Forbi zijn beste vrienden. Sinds ze elkaar op jonge leeftijd hebben ontmoet, zijn ze onafscheidelijk. De dieren leven bij de

De allermooiste landschappen uit de hele wereld
www.hln.be

Zo zag je de aarde nog nooit. Dit zijn de winnende foto's van jaarlijkse wedstrijd 'The International Landscape Photographer of the Year'. .

Filmpje: deze hond is niet blij met de wekker (Libelle.be)
www.libelle.be

Geen ochtendmens? Ook honden blijken het soms moeilijk te hebben met opstaan. Deze viervoeter heeft er duidelijk geen zin in...

Schattig filmpje: Kleuter en hond dansen samen (Libelle.be)
www.libelle.be

Het is maandag en dan kunnen we wel een dosis optimisme gebruiken. Dit kleine meisje Charlotte en haar dansende hond Zoe toveren meteen een

Schattig: buldog probeert balletje in de zetel te pakken
www.hln.be

Onwaarschijnlijk schattig: buldog Blanky probeert zijn tennisbal te pakken te krijgen in de zetel. Geen makkelijke opdracht zo blijkt uit he

Pandadrieling geboren in China
www.hln.be

China heeft vandaag de geboorte van drie panda's gemeld. De drieling is geboren op 29 juli in de dierentuin van de Zuid-Chinese stad Guangzh

Booboo And His Friends Are The Most Adorable Guinea Pigs On The Internet
www.boredpanda.com

Meet Booboo, an adorable guinea pig that is the muse of a photographer who goes by the nickname