Profile

Cover photo
Heidike pantertje
Worked at rusthuis(bejaarden)
Attended Assebroek(brugge)
Lives in west-vlaanderen
463 followers|555,959 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

Pinned

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Hallo,
Fijn weekend!
Jehovah's zegen..:)
 ·  Translate
6
Jorge Ramirez's profile photoDe Wint Patrick's profile photoHeidike pantertje's profile photo
3 comments
 
+De Wint Patrick dank je wel..morgen terug vergadering om de wachttoren te bestuderen..:)
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Beautiful song!
5
Heidike pantertje's profile photoDe Wint Patrick's profile photo
2 comments
 
Ja dat kan je wel zeggen zus. 👍🏻🎶🎶
 ·  Translate
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
donderdag 30 juli
Gij zijt Jehovah, de ware God, die Abram hebt uitgekozen, en gij hebt uw woorden voorts gestand gedaan, omdat gij rechtvaardig zijt. — Neh. 9:7, 8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
God beloofde Abraham dat zijn zaad het land Kanaän zou beërven. Mensen vergeten vaak wat ze beloofd hebben, maar Jehovah niet. De naam Jehovah betekent „Hij veroorzaakt te worden”, wat erop duidt dat God ermee bezig blijft zijn beloften in vervulling te laten gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de manier waarop God zijn belofte aan de nakomelingen van Abraham nakwam toen ze slaven waren in Egypte. Het leek in die tijd onmogelijk dat het hele volk bevrijd zou worden en in het beloofde land zou gaan wonen. Maar Jehovah bleef doen wat nodig was totdat zijn belofte uiteindelijk in vervulling ging, waarmee hij bewees dat hij de unieke naam Jehovah waardig is. Laten we onze rechtvaardige God navolgen door altijd onze beloften na te komen (Matth. 5:37).
 ·  Translate
4
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
dinsdag 28 juli
Hij zal niet toelaten dat het verderf uw huizen binnenkomt. — Ex. 12:23.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Israëlieten waren jarenlang slaven geweest in Egypte toen Jehovah Mozes en zijn broer, Aäron, naar Farao stuurde om hem te vragen Zijn volk te laten gaan. Die trotse Egyptische regeerder weigerde dat, en daarom sloeg Jehovah het land met een aantal vreselijke plagen. Na de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen in Egypte, liet Farao het volk uiteindelijk gaan (Ex. 1:11; 3:9, 10; 5:1, 2; 11:1, 5). Maar wat moesten de Israëlieten doen voordat ze bevrijd werden? Op 14 Nisan moest elk gezin een mannetjesschaap (of -geit) slachten en wat bloed ervan op de deurposten en bovendorpel van het huis spatten (Ex. 12:3-7, 22). Het gezin moest een maaltijd nuttigen van geroosterd lamsvlees met ongezuurd brood en wat kruiden. Gods engel zou door het land trekken en de eerstgeborenen in Egypte doden, maar de gehoorzame Israëlieten zouden beschermd en daarna bevrijd worden (Ex. 12:8-13, 29-32). 
 ·  Translate
5
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Hallo,
Fijne week!
Jehovah's zegen..:)
 ·  Translate
5
bestfriendsforever eeuwig's profile photoHeidike pantertje's profile photo
10 comments
Add a comment...
Have her in circles
463 people
Serge Visser's profile photo
Jan Ngan's profile photo
Ron De Ruiter's profile photo
Janet Aldridge Sullivan's profile photo
Marc Vermeiren's profile photo
Ruth Rojas's profile photo
Prima Jaya Ninggrat's profile photo
Seleucia Gomes de lima's profile photo
gsg armas's profile photo

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
zondag 2 augustus
Het onkruid kwam ook te voorschijn. — Matth. 13:26.
-------------------------------------------------------------------------------------
Aan het begin van de tweede eeuw ’kwam het onkruid te voorschijn’ toen namaakchristenen verschenen in het veld, de wereld. Tegen de vierde eeuw waren er veel meer onkruidchristenen dan gezalfde christenen. Jezus zei: „Laat beide te zamen opgroeien tot de oogst” (Matth. 13:30). Dit bevel laat zien dat er vanaf de eerste eeuw tot nu toe altijd wel een aantal gezalfde tarwechristenen op aarde geweest zijn. Die conclusie wordt ondersteund door wat Jezus later tegen zijn discipelen zei: „Ik ben met u alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen” (Matth. 28:20). Jezus zou gezalfde christenen dus alle dagen tot de tijd van het einde beschermen. Maar omdat ze overwoekerd werden door onkruidchristenen, weten we niet zeker wie in die lange periode tot de tarweklasse behoorden. Maar ongeveer dertig jaar voor het begin van de oogsttijd werd de tarweklasse zichtbaar. 
 ·  Translate
5
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
zaterdag 1 augustus
Het gebrek ligt bij henzelf. — Deut. 32:5.
----------------------------------------------------------------
Onze woonplaats, de aarde, wordt ontsierd door vervuiling, geweld en immoraliteit. De Bijbel laat duidelijk zien dat Jehovah niet de oorzaak is van al die problemen. Hij schiep de aarde als een prachtig paradijs (Gen. 2:8, 15). Hij is een God van liefde (1 Joh. 4:8). Dankzij onze studie van de Bijbel weten we wie de echte oorzaak is van veel problemen in de wereld. Het is niemand anders dan Satan de Duivel, „de heerser van de wereld” (Joh. 14:30; 2 Kor. 4:4). Toch kunnen we Satan niet de schuld geven van al onze problemen. Waarom niet? Omdat ze soms veroorzaakt worden door onze eigen fouten (Deut. 32:4-6). Ook al geven we dat misschien wel toe, door onze onvolmaaktheid kunnen we een verkeerde kijk op onze problemen krijgen. Dan zouden we een weg kunnen inslaan die uiteindelijk tot ellende leidt (Spr. 14:12). In plaats dat we onszelf of Satan de schuld geven, kan het zijn dat we Jehovah de schuld gaan geven. We zouden zelfs „woedend op Jehovah zelf” kunnen worden (Spr. 19:3).
 ·  Translate
5
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
vrijdag 31 juli
Gij die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? — Rom. 2:21.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulus schreef het bovenstaande over sommige Joden in zijn tijd die zelf niet hadden toegepast wat ze tot anderen predikten. Pioniers zijn heel anders. Over het algemeen hebben ze veel gelegenheden om anderen de waarheid te onderwijzen en Bijbelstudies te leiden. Om dat goed te kunnen doen moeten ze zich op elke studie voorbereiden en misschien nazoekwerk doen om vragen te beantwoorden. Een pionierster die Janeen heet, legt uit: „Elke keer dat ik de waarheid aan anderen kan onderwijzen, merk ik dat die waarheden een diepere indruk maken op mijn hart en geest. Daardoor staat mijn geloof niet stil maar blijft het groeien.” En als we zien dat een Bijbelstudie een beter leven krijgt door Bijbelse beginselen toe te passen, vergroot dat onze waardering voor Gods wijsheid (Jes. 48:17, 18). Dat motiveert ons nog meer om die beginselen in ons eigen leven toe te blijven passen.
 ·  Translate
3
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
Had Jezus na zijn opstanding een vleselijk of een geestelijk lichaam?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het antwoord uit de Bijbel
-------------------------------------------
 ·  Translate
6
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
woensdag 29 juli
Met zijn arm zal hij de lammeren bijeenbrengen. — Jes. 40:11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jehovah is zich bewust van de behoeften van iedereen in de gemeente en wil graag de nodige zorg geven. Net zoals een herder een pasgeboren lammetje in de plooi van zijn kleed draagt als dat nodig is, zo zal Jehovah, „de Vader der tedere barmhartigheden”, ons dragen in moeilijke tijden. Hij zal ons troosten als we zware beproevingen meemaken of het moeilijk hebben (2 Kor. 1:3, 4). Een geestelijke herder moet net als Jehovah oog hebben voor de behoeften van de schapen. Als een ouderling weet welke moeilijkheden ze hebben en wat snel aandacht vereist, kan hij de nodige aanmoediging en steun geven (Spr. 27:23). Het is duidelijk dat een ouderling goed met zijn broeders en zusters moet communiceren. Terwijl hij hun privacy respecteert, heeft hij belangstelling voor wat hij hoort en ziet in de gemeente en neemt hij liefdevol de tijd om ’de zwakken bij te staan’ (Hand. 20:35; 1 Thess. 4:11).
 ·  Translate
5
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
maandag 27 juli
Wij wensen ons in alle dingen eerlijk te gedragen. — Hebr. 13:18.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omdat we altijd eerlijk willen zijn, vermijden we het misbruik te maken van onze broeders en zusters. Als we bijvoorbeeld geloofsgenoten in dienst hebben, zorgen we ervoor dat ze eerlijk behandeld worden en volgens afspraak betaald krijgen. Als christenen gaan we eerlijk met onze werknemers om, net als met alle andere mensen. En als we voor een geloofsgenoot werken, letten we erop dat we geen misbruik van hem maken door speciale privileges te eisen. Mensen in de wereld prijzen Jehovah’s Getuigen vaak om hun eerlijkheid. Zo was het een directeur van een groot bouwbedrijf opgevallen dat Jehovah’s Getuigen zich altijd aan hun woord houden (Ps. 15:4). Hij zei: „Jullie komen altijd je afspraak na.” Zulk gedrag helpt ons een vriend van Jehovah te blijven en eert zijn naam.
 ·  Translate
4
Add a comment...

Heidike pantertje

Shared publicly  - 
 
prachtige song!
luister mee..:)
 ·  Translate
6
De Wint Patrick's profile photoHeidike pantertje's profile photoNellie deelen's profile photo
4 comments
 
Heel mooi heidike mag zo graag hier naar luisteren 🎻🎺🎸🎷
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have her in circles
463 people
Serge Visser's profile photo
Jan Ngan's profile photo
Ron De Ruiter's profile photo
Janet Aldridge Sullivan's profile photo
Marc Vermeiren's profile photo
Ruth Rojas's profile photo
Prima Jaya Ninggrat's profile photo
Seleucia Gomes de lima's profile photo
gsg armas's profile photo
Work
Occupation
arbeidster(controllewerk)(soms poetsen)
Skills
koken,poetsen,strijken,onderhoud wassen,...tuinieren tuintje,
Employment
 • rusthuis(bejaarden)
  poetsvrouw
  heb 1jaar poetsen gedaan in de kamers van de bejaarde mensen,onderhoud van de kamers.ook poetsen gang en andere zaaltjes.
 • fabriek
  controllewerk
  controllewerk op onderdelen van auto's stukjes bekijken naar foutieve en niet foutieve. ook poetsen van de toileten, sanitair lavabo's en verversen van vuilniszakjes.
 • strijkwinkel
  strijken kleren
  kleren strijken op een speciale strijkplank voor hemden,broeken,bloesje,handdoeken ,zakdoeken.
 • wasserij
  plooien lakens en kleren
  heb in een wasserij gewerkt in Brugge lakens plooien met machine en kleren strijken. soms ook poetsen in bureelzaaltje en de wasserij zelf.
 • afwasster(Restaurant)
  afwassen allerhande
  heb nog horeca gedaan in Assebroek..3jaar afwassen in restaurant..zowel afwassen met de hand en afwasmachine.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
west-vlaanderen
Previously
Belgié
Contact Information
Home
Phone
west-vlaanderen
Work
Phone
fabriek (poetsen)
Story
Introduction

Bij u is de bron van het leven. — Ps. 36:9.

-------------------------------------------------------

Het leven is een bijzonder geschenk van Jehovah. Als we ons leven gebruiken om Gods wil te doen, ervaren we nu al veel zegeningen en hebben we het vooruitzicht op eeuwig leven in de nieuwe wereld (Spr. 10:22; 2 Petr. 3:13). Maar hoe is dat mogelijk gezien de tragische gevolgen van Adams ongehoorzaamheid? Jehovah is inderdaad op ontelbare manieren onze Grote Verzorger. Hij schiet ons bijvoorbeeld te hulp met zijn onverdiende goedheid. We zijn namelijk allemaal zondig en hebben onvolmaaktheid geërfd (Rom. 3:23). Toch heeft Jehovah voor ons liefdevol de weg geopend om een hechte band met hem te hebben. Johannes schreef: „Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven. De liefde bestaat in dit opzicht niet hierin dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft uitgezonden als zoenoffer voor onze zonden” (1 Joh. 4:9, 10).

Bragging rights
lees dagelijks Gods Woord,tuinier graag in mijn tuintje,kook heel graag;-)liedjes zingen(songboek Jehovah)
Education
 • Assebroek(brugge)
  gezins en Nijverheidstechnieken
 • Heb getuigschrift(opleiding)
Basic Information
Gender
Female
Relationship
Single
Other names
Annie
Heidike pantertje's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Pasgeboren baby-olifant in Planckendael in kritieke toestand
www.hln.be

De babyolifant die vanochtend in Planckendael werd geboren, is nog altijd kritiek. Toch zijn de verzorgers optimistisch. We zijn hoopvol dat

Pairi Daiza verwelkomt baby giraffe
www.hln.be

Vanaf vandaag heeft dierentuin Pairi Daiza er een nieuwe bewoner bij. Er werd een giraffe geboren en daar zijn beelden van. De zoo verwelkom

Dwerghertje van amper tien centimeter geboren in Antwerpse Zoo
www.hln.be

De dierentuin in de Antwerpse binnenstad heeft sinds kort een gloednieuwe bewoner, of beter gezegd bewonertje: een 'balabac kantjil' of simp

Kinderen van over de hele wereld zingen samen voor vrede (Libelle.be)
www.libelle.be

Van de Verenigde Staten tot Brazilië en Ghana. Kinderen vanuit de hele wereld werken samen en zingen in een filmpje. Bereid je voor, want di

Planckendael verwelkomt grootste dierenbaby ooit
www.hln.be

Dierenpark Planckendael verwelkomt een nieuwe spruit. Het is nog altijd geen broertje of zusje voor Kai Mook geworden, maar een babygirafje

Een olifantendracht: bevalling Phyo Phyo kan nóg een maand duren
www.hln.be

Hoewel de olifantenverzorgers van Planckendael gisteren aankondigden dat Phyo Phyo op bevallen stond, is het nieuwe olifantje nog niet gebor

Kai Mook binnen enkele uren grote zus?
www.hln.be

Heuglijk nieuws uit Planckendael: Kai Mook zou over enkele uren grote zus zijn. Op Twitter werd bekendgemaakt dat Phyo Phyo (de mama van Kai

Kijk en smelt: otterweesje leeft zich uit met speeltjes
www.hln.be

Laat je hart verwarmen door deze schattige otter die vorige maand in Californië aanspoelde. Eerst kreeg het weesje de beste verzorging in he

Witte leeuwenwelpjes geboren in Poolse zoo
www.hln.be

Afgelopen weekend kwamen in Polen twee uiterst zeldzame witte leeuwenwelpjes ter wereld. Ze dragen een recessief gen dat hen deze unieke wit

Neushoornweesje 'dartelt' met lammetje
www.hln.be

Neushoorntje Gertjie (ook wel Little G genoemd), verloor vorig jaar zijn moeder aan stropers. Intussen lijkt het diertje weer aan de beterha

Filmpje: hond en katje spelen samen (Libelle.be)
www.libelle.be

Dit is het schattigste filmpje van de dag! Een hond, die minstens 20 keer meer weegt dan een kitten, wil absoluut dat het kleine katje met h

Schattig! Uiltje en poes kunnen niet zonder elkaar
www.hln.be

Kat Cleo en uil Forbi zijn beste vrienden. Sinds ze elkaar op jonge leeftijd hebben ontmoet, zijn ze onafscheidelijk. De dieren leven bij de

De allermooiste landschappen uit de hele wereld
www.hln.be

Zo zag je de aarde nog nooit. Dit zijn de winnende foto's van jaarlijkse wedstrijd 'The International Landscape Photographer of the Year'. .

Filmpje: deze hond is niet blij met de wekker (Libelle.be)
www.libelle.be

Geen ochtendmens? Ook honden blijken het soms moeilijk te hebben met opstaan. Deze viervoeter heeft er duidelijk geen zin in...

Schattig filmpje: Kleuter en hond dansen samen (Libelle.be)
www.libelle.be

Het is maandag en dan kunnen we wel een dosis optimisme gebruiken. Dit kleine meisje Charlotte en haar dansende hond Zoe toveren meteen een

Schattig: buldog probeert balletje in de zetel te pakken
www.hln.be

Onwaarschijnlijk schattig: buldog Blanky probeert zijn tennisbal te pakken te krijgen in de zetel. Geen makkelijke opdracht zo blijkt uit he

Pandadrieling geboren in China
www.hln.be

China heeft vandaag de geboorte van drie panda's gemeld. De drieling is geboren op 29 juli in de dierentuin van de Zuid-Chinese stad Guangzh

Booboo And His Friends Are The Most Adorable Guinea Pigs On The Internet
www.boredpanda.com

Meet Booboo, an adorable guinea pig that is the muse of a photographer who goes by the nickname

Siberische tijgertjes geboren in Russische dierentuin
www.nieuwsblad.be

In de Novosibirsk Zoo in Rusland zijn vier Siberische Amur-tijgertjes geboren. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en met een kw