Ánh mắt khi đi thi: full version

vào phòng (=v=) ♪
đọc đề ⊙_⊙"
cúi xuống giở phao (↓_↓)
... nhận ra phao k có gì ("¬.¬)
liếc loạn xạ (←_←)(→_→)
cúi xuống lần nữa nỗ lực tìm kiếm (↓_↓)
vẫn k thấy (►_◄")
bị giám thị chú ý (↑_↑),,
bị bắt phao TT^TT
ra về giấy trắng '=_="
Lệch tủ (¯¯﹏¯¯)
Trúng tủ( ̄▽ ̄)
(﹁ ﹁)~ nhìn bài đứa bên cạnh
(¯¯3¯¯) đã chép xong
sung sướng ra về
(⌒ ∇⌒*)ツ (*⌒ ∇⌒)ツ
Shared publicly