Profile cover photo
Profile photo
Local - Regional - Social
9 followers -
Prezentujemy aktywności zespołów prowadzących w Instytucie Historycznym UWr. badania nad wielokulturowymi, wieloetnicznymi społecznościami Europy, ze szczególnym naciskiem na dzieje Śląska. / We provide news about works of teams researching multicultural, multiethnic societies of Europe, with special focus on Silesia, Poland.
Prezentujemy aktywności zespołów prowadzących w Instytucie Historycznym UWr. badania nad wielokulturowymi, wieloetnicznymi społecznościami Europy, ze szczególnym naciskiem na dzieje Śląska. / We provide news about works of teams researching multicultural, multiethnic societies of Europe, with special focus on Silesia, Poland.

9 followers
About
Posts

Post has attachment
Inna strona lokalności - miasteczko #Visby na Gotlandii. Wśród mieszkańców czuć ducha odrębności od Szwedów - oni są Gotami i ich historia - duńska i szwedzka - jest właściwie gotlandzka. Warto zobaczyć to piękne miasto - mury i kościoły z XIII-XIV w., kamienice z XIV-XVII w., romantyczne morze i spokój wąskich uliczek. Choć turystyczne, to piekne miasto / Another dimension of locality - small town Visby in #Gottland. Among locals - Gots - You can feel strong separatness or rather need for authonomy inside #Sweden. Here, history - #Danish and Swedish in terms of states and nations - is purely local, Gottland. Besides, it is truly worth to see - 13th-14th c. stone ramparts with towers and gates, ruined, gothic churches built from limestone, big, Hanseatic houses and storages, romantic, Baltic see and calmness of old streets...
Add a comment...

Post has attachment
No i jest - cyfrowo udostępniona monografia dziejów, architektury i środowiska przyrodniczego Walimia, dużej wsi, kiedyś centrum włókiennictwa podsudeckiego, potem znanej jako miejsce, przy którym powstał hitlerowski kompleks Riese. Książka jest udostępniana w wolnym dostępie, można czytać, można ładować, można szerować. Egzemplarze drukowane przekażemy do bibliotek, szkół i ośrodków kultury - prosimy o kontakt zainteresowanych!
#Walim #Riese #uniwroc #wnhip #ŚląskOjczysty #NPRH #historiaregionalna #historialokalna
Add a comment...

Post has attachment
#KamiennaGóra - jeden z najważniejszych ośrodków handlu podsudeckiego, miasto dzielnych obywateli wadzących się bez lęku z możnym klasztorem krzeszowskim, o których zamożności świadczą wspaniałe XVIII-XIX-wieczne kamienice przyrynkowe, ale też te z ulic do rynku przyległych. Piękny - a nie lubię tego stylu! - historycyzujący, nowy ratusz (pamiętajcie! nie znajdziecie starego ratusza w Rynku, trzeba się nieco pofatygować w bok), z klimatyczną restauracją nawiązującą do ratuszowych piwnic śląskich i do salonów XIX w.... I tylko niedosyt i smuga cienia: wszystko to w cieniu jednej fabryki nazistów ukrytej pod Górą Parkową! Serce rośnie, że młodym ludziom chce się tym zająć i tak promować swoje miasto. Ale przecież tuż obok jeden z pięknych Kościołów Łaski! To wszystko jest naszym dziedzictwem, naszym, śląskim, naszym, podsudeckim. Nawet, jeśli przykryte zbyt dużą warstwą lilaróżu...
Add a comment...

Post has attachment
Burmistrz #Chełmska Śląskiego od 1581 r. miał składać taką ci oto przysięgę, która brzmi... aktualnie #Burmistrz miasteczka przyrzekał, że będzie „wiernym i pilnym przywódcą i burmistrzem, wiedziony zawsze ich [tj. opata, klasztoru i miasta] chwałą i godnością, potrzebą i wspólną koniecznością, wiedzą i wolą, niczego nie zaniedba”. Zaś czegokolwiek by się dowiedział, przedłoży radzie, a cokolwiek opat lub rada by mu nakazali, wykona. Ponadto miał przechowywać i strzec #pieczęć miejską, która została mu powierzona. Zobowiązywał się też przestrzegać wolności, zwyczajów, praw, orzeczeń, nakazów i wyroków zwierzchności (to jest opata i klasztoru), rady i gminy miejskiej. W zakresie postępowania miał się kierować wzorem poprzednich burmistrzów, a przede wszystkim zobowiązał się unikać kierowania w swoich działaniach przyjaźnią bądź wrogością oraz przyjmowania w jakiejkolwiek formie podarunków...
Add a comment...

Post has attachment
#Chełmsko Śląskie - miejsce z wielu powodów zjawiskowe. Wciąż zachowane #kamienice z 1 połowy XVIII w., doskonale zachowany układ rynku z niepoprawianymi w XIX w. filarami i kolumnami, liczne pozarynkowe obiekty, w tym szpital Krebsa z inskrypcją fundacyjną... Czego tam nie ma... I niestety, dojmujące wrażenie, że niedługo to wszystko się rozpadnie, bo nie jest w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie... Centralizacja #kultury ma tragiczne skutki w każdej sferze życia...
Add a comment...

Post has attachment
A dziś wykład w Miliczu - w ramach współpracy Instytutu Historycznego #UWr. i I LO - dotyczący różnych poziomów historii: lokalnej, regionalnej, narodowej, z promocją badań historii lokalnej w kontekście budowania otwartej, wielokulturowej tożsamości lokalnej. A #Milicz piękny! Kościół Łaski powala... / A lecture held in Milicz, beautiful town with stunning Gnadenkirche, about history, local - regional - national, focused on using our research and multimedia resources to create youths' own projects for building open, aware of multicultural legacy, local identity.
Add a comment...

Post has attachment
A pamiętacie #Dobków? W niewielkiej wiosce zachowany jest wspaniały, barokowy kościół z lat 30-tych XVIII w., dominujący nad okolicznymi zabudowaniami. Korzeniami sięga XIV w., ale dziś to wynik daleko idącej barokizacji zaordynowanej przez opata krzeszowskiego. Naprawdę warty zobaczenia!
Add a comment...

Post has attachment
Trzeci, ostatni dzień obrad. Podsumowanie działań w projekcie, #SWOT, ustalenia dotyczącego badań w drugiej fazie - skupiamy się na komunikacji wewnątrz wspólnot wieloetnicznych! Do pracy! I wielkie podziękowania dla wszystkich za udział! / Third and last day of the workshop. Summing up project's activities so far, SWOT of the project, defining aims and methods of research for the second phase of the project: we will focus on communication between stakeholders in multiethnic societies. Let's go to work! And big THANKS for cooperation within the project for all!!!
#PaulaPintoCosta #MariaCristinaPimenta #MariaBonetDonato #MarekKornat #JurgitaVerbickiene #AndrzejPleszczyński #uniwroc
Add a comment...

Post has attachment
Drugi dzień warsztatów za nami. 11 godzin dyskusji z przerwą na zupę, morze kawy i trochę cukru. Litwa - #Tatarzy, #Karaimi, #Rusini, #Sardynia, #Katalonia, #Portugalia, #Aragonia, #Afryka południowa, #Brazylia... Wieloetniczność bez konfliktów / Second day of the workshop went by. 11 hours of discussions with a break for hot soup, a lot of cofee and some sugar. Lithuania - Tatars and Karaims, and Ruthenians, Sardin, Catalonia, Portugal, Aragon, southern Africa and Brasil... Multiethnicity without conflicts!
Add a comment...

Post has attachment
Pierwszy dzień spotkania zespołu projektu 'Cohesion of multiethnic societies' już za nami. Po wystąpieniach poświęconych obecności kwestii etnicznych w pamięci i historiografii średniowiecza przyszedł czas na odpoczynek... / First day of the meeting of memebers of the project 'Cohesion of multiethnic societies' went by. After delivering papers on ethnic isues in memory and historiography of medieval Silesians, Transylvanians, both medieval and early modern ages elites of Czech Crown. And than - small get-together
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded