ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားရဲ႕ အလဲြေတြ ထဲက ေနာက္ထပ္ အလဲြတစ္ခုက ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္တာေလးပါ။
ဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴတာကုိ ေျပာတာပါ။

နတ္တင္သလုိမ်ိဳး ဘုရား ဆြမ္းေတာ္ တင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆြမ္းေတာ္ကပ္တာ ဆုိတဲ့ အတြက္ သက္ရွိထင္ရွား ဘုရားရွင္ကုိ ရည္ရြယ္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ကပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘုရား က ဘာမွ မေျပာဘူး ဆုိၿပီး ျဖစ္သလုိေလး တင္သြားတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕ ရဲ႕ အိမ္မွာ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္တာေလးေတြ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ထမင္း ပန္းကန္ေလးေပၚမွာ သၾကားေလးျဖဴ၊း ထန္းလွ်က္ေလးနဲ႔ တင္ထားတာကုိပါ။

အိမ္မွာ စားစရာ မရွိလုိ႔၊ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဒီသၾကား၊ ထန္းလွ်က္ေတြနဲ႔ စားေနရလုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ အထူးေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ ကုိယ္ စားႏုိင္တာ၊ ကုိယ္ ရွိတာေလးနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔ ထပ္တူထားၿပီး ဘုရားရွင္ ကုိလည္း မရွိရွိတာ ကပ္တဲ့ သေဘာပါ။ ခုဟာက အဲ႔လုိ မဟုတ္ပါဘူး။

မကပ္ႏုိင္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ စားတဲ့အခါ ဟင္းသုံးေလးမ်ိဳး နဲ႔ စားေနၿပီး ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္တဲ့အခါမွာသာ အဲလုိ တင္တာပါ။ တစ္မင္ တစ္ကာ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္တာေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ မသိလုိ႔ ျဖစ္မွာပါ။

ဒီလုိပဲ တင္ရတယ္ ထင္လုိ႔ ထမင္းပန္းကန္ေလး အေပၚမွာ သၾကား ထန္းလွ်က္ေလး ပုံၿပီးတင္တာ ျဖစ္မွာပါ။
ေရွး အစဥ္အလာ ကတည္းက ဒီလုိ တင္ရတယ္လုိ႔ သိေနခဲ့လုိ႔ တင္တာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ။

အဲဒီလုိ ပုံၿပီး တင္တာဆုိရင္ေတာ့ ဘုရား ဆြမ္းေတာ္ ကပ္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရဘဲ နတ္တင္ သလုိ တင္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဘုရားစင္မွာ ဒီလုိ နတ္တင္သလုိ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ တင္တာေတြ ခုခ်ိန္ထိ ရွိေနပါေသးတယ္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီလုိ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဆြမ္းေတာ္ မတင္ဘဲ ဆြမ္းေတာ္ ကပ္သင့္ပါတယ္။ ကပ္တယ္ ဆုိကတည္း က သက္ေတာ္ ထင္ရွား ဘုရား ကုိ အာ႐ုံျပဳၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ အိမ္မွာ ပင့္ၿပီး ကပ္ သလုိမ်ိဳး ေသခ်ာက်နစြာ ကပ္သင့္ပါတယ္။ နည္းတာမ်ားတာက အဓိက မက်ပါဘူး။

ဆြမ္းေတာ္ကုိ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္း စသည္ သီးသန္႔ စီျပင္ၿပီး ကုိယ္ စားသလုိမ်ိဳး ဦးဦး ဖ်ားဖ်ား ႐ုိ႐ုိေသေသ ကပ္လွဴသင့္ ပါတယ္။ အမ်ားႀကီး ၀ုိင္းလုိက္ျပင္ၿပီး ကပ္လွဴဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္စားတဲ့ အထဲက မစားခင္ အဦးအဖ်ား လွဴတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေစတနာေရွ႕ထားၿပီး ကပ္လွဴေစခ်င္တာပါ။ ကပ္ၿပီးရင္လည္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ မထားသင့္ပါဘူး။

Read more >>>
Shared publiclyView activity