Profile cover photo
Profile photo
3D Web Vision
6 followers -
Adding new dimension to web design
Adding new dimension to web design

6 followers
About
Posts

Post has attachment
Završen je još jedan sajt. Klijent - Vita Elos. 3D sadržaj je animirani logotip na vrhu strane sajta, izrađen po postojećem logotipu Kabineta.
Add a comment...

Post has attachment
Konsalting iz oblasti bankarstva i kreditiranja

Većina firmi se u nekom trenutku svog poslovanja suočila sa nedostajućim finansijskim sredstvima. Najčešće se taj problem rešava bankarskom pozajmicom, na kraći ili duži rok, zavisno od potrebe i namene kredita. Rešavajući ovaj problem, firme se suočavaju sa još jednim “problemom”, koji nekada deluje daleko veći od same pozajmice i prateće kamate – obimna dokumentacija prilikom podnošenja zahteva za kredit. 3D WEB VISION TEAM se odlučio na uslugu koja može da vam olakša i umesto vas reši pitanje popunjavanja kreditne dokumentacije i kontakta sa bankom.

Kreditno savetovanje za pravna lica obuhvata:

– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita (namena, rok, iznos, odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstava),
– upoznavanje sa osnovnom i dopunskom delatnošću firme, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finasijske dokumentacije u zavisnosti od kreditnog zahteva (finansijski izveštaji godišnji, šestomesečni, tromesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa bankom u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i otplate kredita.

Kreditno savetovanje za fizička lica obuhvata:

– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita (namena, rok, iznos, visina prihoda),
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva na bazi dostavljenih izveštaja potrebnih za obradu kredita,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa bankom u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i otplate kredita.

Kreditno savetovanje u slučaju konkurisanja za subvencionisana sredstva:

– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita i delatnosti firme, odnosa sopstvenih i tuđih sredstava,
– upoznavanje sa osnovnom i dopunskom delatnošću firme, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finasijske dokumentacije u zavisnosti od kreditnog zahteva (finansijski izveštaji godišnji, šestomesečni, tromesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– SWOT analiza,
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa institucijom kojoj se zahtev podnosi u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i uslova korišćenja kredita.

Za kreditno savetovanje u 3D WEB VISION-u je zadužen mr ekonomije sa 10-to godišnjim iskustvom u bankarskim poslovima kreditiranja pravnih lica.
Add a comment...

Post has shared content
Metal Furniture Plus je firma koja podjednako investira i u kvalitet svojih proizvoda i usluga, i u primenu novih tehnologija - kako u proizvodnji, materijalima, tehnikama obrade, tako i u IT rešenjima. Zahvaljujući napretku web tehnologije, u mogućnosti smo da prikažemo naše proizvode na revolucionaran način - u vidu 3D interaktivnih modela. Ovim načinom svojim kupcima verodostojnije približavamo karakteristike metalnih proizvoda (tehničke, estetske, funkcionalne).

Pojedinačni 3D prikaz metalne opreme je dat na sledećim stranama našeg sajta (www.metalnepolice.com): arhivske police, arhivski ormani, oprema za muzeje, magacinske police, garderobni ormari, paletni regali i proizvodi "po meri kupca" (strana ostalo iz ponude).

Takođe smo Vam omogućili prikaz više metalnih proizvoda iz našeg bogatog asortimana - naš Web izlog u vidu 3D Galerije.
Add a comment...

Post has attachment

Industrija i digitalni svet su danas nezamislivi bez 3D modeliranja. 3D dizajn se koristi u: filmskoj industriji, medicini, arhitekturi, inženjerstvu. video igricama, CAD softveru i dr. Onaj deo koji je ostao “nepokriven” je internet. Tu nastupamo mi i naše usluge, koje omogućavaju da 3D modeli postanu i deo interneta, kroz proces ugradnje ove vrste prezentacije na vaš web sajt.
U nastavku ćemo vam dati detaljnija objašnjanja vezana za: definiciju 3D modela, istorijat WebGL tehnologije, poređenje 3D tehnologije sa postojećim i uobičajenim načinima prikazivanja proizvoda i/ili usluga na web sajtovima, kao i vrste 3D modela koje mi radimo.


Definicija 3D modela
u kratkim crtama

Različiti izvori različito definišu 3D model – od skupa tačaka u virtuelnom svetu do toga da je to matematička prezentacija virtuelnog objekta u 3D prostoru.

Naša definicija 3D modela se bazira na funkciji koju on ima na vašem sajtu i zato kažemo da je to precizan prikaz onoga što kompanija nudi svojim potrošačima, kako bi ih detaljno informisala o svim aspektima proizvoda i/ili usluga koje im nudi.


Namena 3D modela
u internet svetu

3D WEB VISION, u skladu sa svojom vizijom, želi da vam približi 3D tehnologiju, postavi nove standarde i stvori nove navike – korišćenje 3D prezentacije, kao nezamenljivog načina prikazivanja proizvoda i/ ili usluga u novoj eri internet tehnologije.
U web svetu, posmatrano iz našeg ugla, postoji širok spektar mogućnosti za prihvatanje 3D modeliranja i njihovu ugradnju u web sajt iz sledećih razloga:
– 3D modeli mogu da predstavljaju bilo koji proizvod, bilo kakvu uslugu,
– 3D modeli mogu da se koriste kao ilustracija proizvoda, tehnologije proizvodnje itd. u bilo kojoj grani industrije, pa i onim granama koje nemaju direktan kontakt sa 3D modelovanjem ili onim delatnostima čiji su proizvodi ili usluge „nematerijalne“ prirode (npr. intelektualne usluge),
– 3D može da se koristi na jedinstven i originalan način, koji ne mora biti usko povezan sa proizvodima ili uslugama kompanije (sve je stvar kreativnosti i dobre ideje).


Razvoj WebGL tehnologije
istorija i podrška

Tehnologija koja je omogućila uvođenje 3D sadržaja na internet stranice je WebGL, koji se temelji na OpenGL ES 2.0 tehnologiji, popularnoj u domenu video igara i pruža programsko sučelje za 3D prikaze na web sajtovima.

Počecima WebGL-a se mogu smatrati Canvas 3D eksperimenti, koje je pokrenuo Vladimir Vukičević (iz Mozille) 2006. godine, kada je prvi demonstrirao prototip Canvas 3D tehnologije. Do kraja 2007. godine su i Mozilla i Opera napravili svoje zasebne implementacije. Početkom 2009. godine, neprofitni tehnološki konzorcijum „Khronos Group“ je pokrenuo WebGL radni tim, kome su se priključili stručnjaci iz Apple-a, Google-a, Mozille, Opere i drugih. Specifikacija verzije 1.0 WebGL-a je objavljena u martu 2011.

WebGL danas podržavaju svi popularni web pretraživači (Internet explorer 11+, Edge 13+, Mozilla Firefox 43+, Chrome 47+, Opera 34+) i može se smatrati standardom, kada je podrška pretraživača u pitanju.


Poređenje 3D prezentacije i postojećih thehnika
prednosti i nedostaci

Da biste imali potpuniju sliku o 3D prezentacijama i razlozima zbog kojih ih smatramo logičnim nastavkom razvoja internet tehnika prezentovanja, nudimo vam u kratkim crtama tehnološke opise, prednosti i nedostatke dosadašnjih načina prikaza proizvoda i/ili usluga (trenutno popularnih na internetu) u odnosu na novu, revolucionarnu 3D prezentaciju.

Fotografija ili slika
Prednosti:
– jednostavno ju je napraviti,
– u zavisnosti od aparata i softvera zavisi i kvalitet produkcije,
– popularna metoda predstavljanja, podržana od strane svih pretraživača.
Nedostaci:
– prikazuje predmet iz samo jednog ugla,
– loša percepcija oblika u prostoru.

Slajd
Prednosti:
– moguće je prikazivanje predmeta iz više uglova,
– mogućnost atraktivnog dizajna prelaza iz slike u sliku, stvarajući slajd.
Nedostaci:
– nepotpuna percepcija oblika u prostoru,
– pasivno posmatranje objekta,
– nepostojanje standardizovanog formata samog slajda.

Video zapis
Prednosti:
– poboljšava percepciju karakteristika objekta u odnosu na slajd ili fotografiju,
– podržano od strane svih web pretraživača,
– moguć audio zapis,
– postojanje web sajtova specijalizovanih za emitovanje takvih prezentacija.
Nedostaci:
– pasivno promatranje objekta,
– često loš kvalitet zapisa, tj. gubljenja na kvalitetu radi praktičnosti,
– potencijalno visoki troškovi produkcije.

Panoramski prikaz
Prednosti:
– jednostavno korišćenje prikaza,
– pruža utisak pravog prostora.
Nedostaci:
– često pogrešno smatran 3D prikazom,
– relativno skupa usluga/aparatura neophodna za kvalitetnu izradu takvih prikaza,
– pregled prostora samo iz jedne tačke,
– beskorisno za išta drugo, sem prikazivanja prostora.

3D prezentacija
Prednosti:
– moguć neprikosnoven prikaz detalja objekta,
– moguća interakcija i pokretljivost delova,
– moguća kontrola ugla gledanja,
– potpuna percepcija oblika u prostoru,
– potpuna percepcija prostora,
– podržano od strane svih popularnih web pretraživača.
Nedostaci:
– zahteva određen nivo kvaliteta uređaja (računar, mob. telefon) na kojem se prikazuje,
– relativno nepoznat način prikazivanja,
– nepostojanje standardizovanih alata za takvu vrstu prikazivanja,
– potrebno multidisciplinarno znanje (3D modelovanje, obrada slika za teksture, programiranje, web dizajn).


Vrste 3D modela
po našoj definiciji

3D WEB VISION je 3D modele podelio u 4 kategorije, zavisno od složenosti izrade i mogućnosti koje pružaju:
1. statični 3D modeli,
2. interaktivni 3D modeli,
3. automatizovani 3D modeli,
4. 3D okruženja.

Statični 3D modeli su namenjeni prikazivanju izgleda objekta i njegovih vizuelnih detalja. Ovakva vrsta prikaza ne nudi ništa više od toga, te se smatra najjednostavnijim prikazom.

Interaktivni 3D modeli su 3D modeli koji su programirani da reaguju na određene akcije posetilaca. Odluka da li 3D model treba da bude interaktivan ili ne, zavisi od nekoliko faktora: karakteristika stvarnog predmeta koji 3D model predstavlja, način na koji se rukuje sa stvarnim predmetom, želje našeg klijenta.
Osnovna ideja i cilj je proizvesti kvalitetan vizuelni 3D prikaz objekta koji je ili klijentov konačan proizvod ili apstraktni prikaz nečega ne toliko opipljivog (npr. usluge koje klijent želi da oglašava). Ponekad je objekat interaktivan po prirodi, šta znači da ima pokretljivih delova, nije fiksnog oblika ili reaguje na specifičan način koji je važno predstaviti, šta se ne može postići statičnim 3D modelima. U tom slučaju, najbolji pristup je napraviti 3D model interaktivnim.
Interakcija može biti veoma jednostavna (jedan klik na 3D model), šta je pogodno za posetioce, ali i ograničavajuće za 3D prezentaciju i njene mogućnosti i samim tim i kvalitet.
Ako je objekt koji treba da se predstavlja takve prirode da jednostavna interakcija nije zadovoljavajuća, onda je najbolje rešenje povećati nivo složenosti interakcije. Što je složenija interakcija, ona proporcionalno otežava interakciju za posetioce, tj. zahteva od njih veću umešanost (veštinu, znanje) kako bi 3D prezentacija bila na zadovoljavajućem nivou. Ako je složenost tolika da se može opravdano reći da je prikazivanje na interaktivan način nepraktično, onda je najbolje 3D prikaz automatizovati delom ili u potpunosti.

Automatizovani 3D modeli su u suštini isto što i interaktivni 3D modeli, samo bez (ili veoma malo) interaktivnosti modela i posetioca. Takvi prikazi su korisni kada je su u pitanju kompleksne promene na objektu ili želja klijenta da se objekt maksimalno kvalitetno i detaljno prikaže svim posetiocima, pa i onim koji se ne snalaze najbolje u internet svetu.

3D okruženje je virtuelni prostor u kojem se prikazuju 3D modeli. Ona mogu biti od praktično praznih, do detaljno izrađenih, i služe kao ambijent tj. svojevrsno okruženje 3D prezentacije. Kakav god bio 3D model, on zahteva mesto gde će da se ugradi. To je ono šta mi nazivamo 3D okruženjem.


Naš posao je, između ostalog, izabrati pravi način za svaku prezentaciju i ponuditi najbolje rešenje za naše klijente i njihove potrošače.
Add a comment...

Post has attachment
About 3D models on websites

Today’s industry and the digital world are inconceivable without 3D modeling. 3D design is being used in film industry, medicine, architecture, engineering. video games, CAD software and others. Area that still remains “uncovered” is the Internet. This is where we come in with our services, which allow 3D models to become part of the Internet and your website.
Here we will explain in detail some facts regarding: the definition of 3D models, history of WebGL technology, comparison of 3D design vs. existing and conventional modes of products and/or services presentations on web sites, as well as the 3D design techniques that we do.


DEFINITION OF 3D MODELS
in short

Various sources differently define a 3D model – from a set points in the virtual world to being a mathematical presentation of the virtual object in 3D space.

Our definition of a 3D model is based on the function that it has for your web site and therefore we say that it is an accurate presentation of what the company offers to its customers, to inform them thoroughly about all aspects of the product and/or services offered.


Purpose of 3D models
in the online world

3D WEB VISION, in accordance with its vision, wants you to bring 3D technology, set new standards and create new customs – the use of 3D presentations, as irreplaceable way of displaying products and/or services in a new era of internet technology.

In the online world, as seen from our point of view, there is a wide range of options for the acceptance of 3D design and installing the Web sites for the following reasons:
– 3D models can represent any product, any service,
– 3D models can be used as an illustration of the product, production technology, etc. in any branch of industry, including those branches that do not have direct contact with 3D design, or activities whose products or services are of “intangible” nature (e.g. intellectual services)
– 3D design can be used in a unique and original way, which may not be closely related to the products or services the company (everything is a matter of creativity and good ideas).


Development of WebGL technology
its history and support

Technology that allowed the introduction of 3D content to the websites is WebGL, which is based on OpenGL ES 2.0 technology, popular in the field of video games, and provides a programming interface for 3D representations on web sites.

Canvas 3D experiments initiated by Vladimir Vukičević (from Mozilla) in 2006 can be regarded as the beginnings of WebGL, when he first demonstrated a prototype of Canvas 3D technology. By the end of 2007, both Mozilla and Opera have made their own separate implementations. In early 2009, a non-profit technology consortium “Khronos Group” launched the WebGL Working Group that was joined by experts from Apple, Google, Mozilla, Opera and others. Specification of WebGL v1.0 was released in March 2011.

Today, WebGL is fully supported by all the popular web browsers (Internet explorer 11+, Edge 13+, Mozilla Firefox 43+, Chrome 47+, Opera 34+ etc.) and can be considered a standard when it comes to web browser support.


Comparison of 3D presentation with existing techniques
pros and cons[

To paint you more complete picture about 3D presentations and reasons for we consider them a logical continuation of the development of Internet techniques of presenting, we offer you a brief outline of technical descriptions, advantages and disadvantages of the currently popular methods of products/services display (on the Internet) in relation to new, revolutionary 3D presentation.

Photography or image
Pros:
– easy to produce,
– production quality depends on the devices and software,
– popular method of presenting, supported by all web browsers.
Cons:
– shows the subject form only one point of view,
– bad perception of spatial shape.

Slideshow
Pros:
– possibility of displaying the object from number of points of view,
– ability to use attractive transitions from one image to another.
Cons:
– incomplete spatial shape perception,
– passive observation of the subject,
– no standardized format of slideshow itself.

Video
Pros:
– enhances perception of subject’s characteristics, in relation to slideshow or photography,
– supported by all web browsers,
– option of audio,
– lots of web sites dedicated to broadcasting this kind of presentations.
Cons:
– passive observance of subject,
– often bad quality of video (for the practical reasons),
– potentially high production costs.

Panoramic view
Pros:
– easy to use,
– provides perception of real space.
Cons:
– often misconceived as 3D view,
– relatively expensive service/devices necessary for quality production of such views,
– provides observation form only one point of view,
– useless for anything other than panoramic view.

3D presentation
Pros:
– possible peerless display of subject’s details,
– possible interaction or movability of parts,
– easily controlled point of view,
– complete spatial shape perception,
– complete areal perception,
– supported by all popular web browsers.
Cons:
– demands certain level of device capabilities (PC, mobile phone) on which it is shown,
– relatively unknown way of presenting,
– no standardized tools for making such presentations,
– needs multidisciplinary skills (3D modelling, image processing for textures, programming, web design).


Types of 3D models
by our definition

3D WEB VISION has divided 3D models in 4 categories, depending on complexity of production and capabilities needed:
1. static 3D models,
2. interactive 3D models,
3. automated 3D models,
4. 3D environments.

Static 3D models are meant to display object shape and its visual details. This kind of presentation does not offer much more than that, and is considered as basic.

Interactive 3D models are 3D models programmed to respond to certain visitor actions. Decision whether or not 3D model should be interactive is based upon several factors: the nature of the real object being represented, minimal level of complexity of interaction between visitors and 3D model, our client’s wishes.
Basic idea and goal is to produce quality visual 3D presentation of the object that is either client’s end product or abstract illustration of something not so tangible (for instance, service our client wants to advertise). Sometimes the object is inherently interactive, meaning it either has moving parts, is not of fixed shape or reacts in a specific way that is important to present, and which cannot be achieved with static 3D models. In that case, the way to go is to make 3D model interactive.
Interaction can be simple (single click on the 3D model), which is convenient for the visitor, but also limiting for the 3D presentation’s possibilities and, in the end, its quality.
If such interaction is not satisfactory to the nature of object that is to be represented, the obvious course of action is to increase the level of interaction complexity. The more complex the interaction is, the more difficult it is for visitors to interact with 3D model, meaning it demands higher visitors’ skills to achieve desired impact.
If the complexity such that it is reasonable to say that the presentation in an interactive way is impractical, then it is best to automate 3D view in part or in full.

Automated 3D models are essentially same as interactive 3D models, but with no (or very low) visitor interactivity. Such presentations are ideal when the active changes to the 3D model vast are complex, or if our client desires to present the product/service with maximal impact and detail to all visitors, including ones that don’t know their way around in the internet world so much.

3D environments are virtual spaces in which the 3D presentation are placed. They range from practically empty, up to produced in high level of detail, and are used as ambient, 3D presentation’s surroundings of sort. Whatever 3D model is used, it demands a space it is placed in. That is what we call 3D environment.


Our job is, among others, to choose the right way for each presentation and offer the best solution for our customers and their customers.
Add a comment...

Post has attachment
Vlasnici tvrtki se često pitaju što je to što je najvažnije za uspjeh njihovog biznisa. Jedna od oblasti koja se uvjerljivo najčešće previđa, na koju se ne obraća dovoljno pažnje je izrada web stranice. Statistika kaže da svega 51% poduzeća ima svoju stranicu. Zašto je to tako? Neki kao razloge navode nedostatak vremena, drugi smatraju da je to preskupo, treći da je bespotrebno i da ne donosi pozitivne učinke na poslovanje. Stvarnost je sasvim suprotna.

U nastavku navodimo razloge koji idu u prilog činjenici da vam je web stranica neophodna, korisna i da je potrebno da bude dio vaše poslovne strategije.


RAZLOZI ZA IZRADU WEB STRANICE


Predstavljanje poslovnog imidža tvrtke

Način na koji svoju tvrtku predstavite na web stranici, utjecat će na vaš poslovni imidž. Vaša web stranica je prvi kontakt koji imate sa kupcem i prva slika koju on stvara o vama. Prvi dojam je vrlo važan i često odlučujući. Zato vaša web stranica treba potaknuti razvijanje povjerenja u vas i vaše proizvode/usluge, izgraditi poslovni kredibilitet tvrtke i osigurati ponovnu posjetu web stranici i željenu kupnju.


Neposredan pristup vašem brendu

Web stranica je posjetiteljima dostupna 24/7 tj. neprekidno, dakle imaju stalan pristup vašem proizvodu/usluzi (i u vrijeme kada ne radite, bilo u cilju informiranja ili u cilju online kupnje). Neophodno je da potencijalnim kupcima pružite sve potrebne informacije o vašem brendu, koji ste tijekom vremena razvili i po kom ste postali poznati: opis proizvoda i usluga, uporabna vrijednost, sati rada uloženi u njih, vaša lokacija, mišljenja lojalnih kupaca. Sve navedeo ima za svrhu da potencijalni kupac stekne jasnu sliku o vašem proizvodu/usluzi i odluči se baš za vas.


Izgradnja poslovnog kredibiliteta

Ovaj razlog za pravljenje web stranice bi se mogao reći i ovako – izgradnja kvalitete u koji se ima povjerenje i kom se kupci uvjek vraćaju. Ako nemate svoju adresu na internetu (web stranica), to je kao da nemate naziv firme na zgradi u kojoj poslujete, što može biti razlog sumnje kupaca u vaše postojanje i vašu vjerodostojnost. Online prisutnost pokazuje klijentima da su važni za vas, da ste im dostupni, da se zalažete za izgradnju svog poslovnog kredibiliteta i na internetu, na mjestu na kojem su i oni prisutni.


Procjena vrijednosti tvrtke

Da li ste nekada aplicirali za kredit u banci? Poznato nam je da sam postupak podnošenja zahtjeva za kredit nije jednostavan, kao ni samo odobravanje kredita, ali kada bankarskom službeniku navedete svoju web adresu, vaš rejting automatski skače. Razlog – na vas se gleda kao na vrlo ozbiljnu tvrtku, kojoj je stalo do svog imidža i čija je percipirana vrijednost visoka.


Držite korak sa konkurencijom

Što dulje vremena čekate da imate svoju web prezentaciju, to više poslova gubite, jer će oni koji su već shvatili vrijednost prisutnosti na internetu (vaši konkurenti) odnijeti i vaš poslove. Vaši konkurenti su također online. Internet je danas postao novi Yellow Pages telefonski imenik. Ako vaši kupci traže vaš proizvod ili uslugu online, a vi nemate web stranicu, zasigurno će otići kod onih koji je imaju. Tako gubite ne samo sadašnje, već i potencijalne klijente. Ako ste tvrtka koja se tek otvorila, nemojte da vas to obeshrabri. Konkurenciju možete pratiti online i vi, tako što ćete imati dobro osmišljenu i dizajniranu stranicu uz prateću poslovnu strategiju. Ne možete pobijediti one s ogromnim profitima, ali ih možete potući web stranicom koja će razbiti percepciju nepremostivog zida između vas i njih.


Privući kupce i zadržati ih

Ako imate web stranicu, vaš poslovne informacije su dostupne svima, informirali ste kupce o svim razlozima koji će ih vezati za vas i zbog kojih će donijeti odluku da posluju s vama, jer vaši kupci upravo to očekuju od vas – da budete online. Prema Google anketi 97% potrošača se informira o proizvodima i uslugama putem interneta, bilo korištenjem računala, bilo smart mobitela. Ukoliko vas potencijalni kupci ne mogu pronaći u pretragama, gubite ne samo na prodaji, već i na podizanju svijesti o vašem brendu. Zapravo, bez web stranice vi ste nevidljivi za online kupce. Pored privlačenja novih kupaca, vaš cilj je i zadržavanje postojećih i pretvaranje te ciljne skupine u lojalan kupce. Uvođenjem online kupnje, rezervacije itd. ste upavo bliži tome. Stalno informiranje o akcijama, novim proizvodima, posebnim pogodnostima putem biltena (newsletter) ili direktnim objavama vijesti na web stranici, znači služiti svoje kupce na način koji je njima poželjan, a vama može biti profitabilan. Web stranica vam omogućuje da od potencijalnog kupca, stvorite zadovoljnog kupca, pretvorite ga u lojalnog i time osigurajte sebi pozitivnu reklamu, dobar imidž, održiv brend i željeni profit.


Marketing i povoljnije oglašavanje

Vaša web stranica može poslužiti kao “marketing stroj” za vašu tvrtku. Suština je, u ovom segmentu poslovanja, dobro napisana i snažna marketinška formulacija, slogan ili vijest na web stranici, kako bi na taj način privukli vaše idealne klijente i naveli ih da koriste vaše proizvode ili usluge. Novine, radio i televizijski oglasi su vrlo skupi, pogotovo za mala poduzeća. Web stranice mogu biti vaša reklama, kojom bolje upravljate, redovito ažurirate, a pri tome je financijski pristupačniji izbor. Koristeći web stranicu u prilici ste da vaša reklama i prodaja dosegne do onih krajeva dok kojih niste ni slutili da ćete stići. Internet nema teritorijalna ograničenja, niti ma koja druga, tako da su vaši proizvodi/usluge dostupne svima, bez obzira na spol, rasnu ili vjersku pripadnost. Vaša reklama se kod svih podjednako dobro čuje (uz pretpostavku da ste dostupni na više jezika). Ovakav marketing vam omogućuje da širite svoje tržište i izvan lokalnih granica.


Imate li web stranicu? Još uvijek nemate?

Samo jedan klik vas dijeli od vašeg prisustva na internetu u vidu web stranice – klik na naš kontakt telefon!
Add a comment...

Post has attachment
Business owners often wonder what is it that is so critical for the success of their businesses. One of the areas that are most commonly overlooked by far, to which not enough attention is paid, is the website. Statistics show that only 51% of the companies has its own website. Why is that so? Some state reasons like lack of time, others believe that it is too expensive, some think it is useless and that it does not bring positive effects on business. The reality is quite the opposite.

Below are the reasons that confirms the fact that website is needed, useful and necessary as part of your business strategy.


REASONS FOR HAVING A WEBSITE


Introducing company's business image

The way you present your company on the website will have an impact on your business image. Your website is the first contact you have with the customer and the first impression he gets about you. The first impression is very important and often decisive. Therefore, your site should encouraged the development of trust in you and your products / services, to build business credibility of the company and ensure coming back to your website and desired purchase.


Direct access to your brand

Your website is available to visitors 24/7 ie. continuously. So, they have constant access to your product / service (including the time when you are not working, either to inform or purchase online). It is necessary to provide potential buyers with all the necessary information about your brand, that you have developed over time and by which you have become known: a description of products and services, application value, hours of work invested in it, your location, opinions of loyal customers. All of the above are intended for a potential buyer to paint a clear picture of your product / service and opt for you.


Building business credibility

This reason for making the page could put this way – construction of quality which inspires confidence and which can be trusted. If you do not have your address on the Internet (website), it’s just like you do not have a company name on the building in which you operate, which may be the reason for customer’s doubt in your existence and your credibility. Online presence shows customers that they are important to you, that you are available to them, that you want to build your business credibility on the internet, a place where they are.


Evaluation of the company

Have you ever applied for a bank loan? We know that the procedure of applying for a loan is not simple, nor are loan approvals, but when you provide your website address to the bank teller, your rating automatically leaps. The reason – you are viewed as serious company, which cares about its reputation and whose perceived value is high.


Keep up with the competition

The longer you wait without a website, the more business you lose, because those who already have realized the value of the presence on the Internet (your competitors) will draw away your clients. Your competitors are also online. The Internet has become the new Yellow Pages. If your customers are looking for your product or service online, and you do not have a website, they will most certainly go to those that do. You lose not only current, but also potential customers. If you are a startup company, do not let that discourage you. You can keep up with competition by having well thought and designed website with an accompanying business strategy. You cannot beat ones with huge profits, but you can break the perception of insurmountable wall between you and them with such website.


To draw and keep the customers

If you have a website, your business information is available, customers are informed about all the reasons that will bind them to you, and for which they will make a decision to do business with you, because your customers expect exactly that from you – that you are online. According to Google survey, 97% of consumers are informed about the products and services via Internet, using either computers, or mobiole phones. If potential customers can not find you in the search results, you lose not only on sales, but also on awareness of your brand. In fact, without a website you are invisible to online shoppers. In addition to attracting new customers, your goal is the retention and convertion of these target groups into loyal customers. With the introduction of online purchasing, reservations and so on, you are getting closer to it. Ongoing information about sales, new products, special benefits through a newsletter, or broadcasting news on your website, means serving your customers in a way that is desirable to them, and profitable to you. Website lets you make a satisfied customer out of a potential one, and loyal customer out of satisfied one, which has a benefit of makeing a positive advertisement for you, a respectful image, sustainable brand and desired profits.


Marketing and cheaper advertising

Your website can serve as a “marketing machine” for your company. The bottom line is, well written and powerful marketing formula, slogan or news on the website in this business segment will attract your ideal clients and make them use your products or services. Newspapers, radio and television ads are very expensive, especially for small businesses. Website can be your advertisement, which is easily managed, regularly updated, and is financially affordable choice. Using the website you have the opportunity to make your advertisement and sales reach to those regions which you haven’t even dream of reaching. Internet has no geographical limitation, nor any other, so your products / services are available to everyone, regardless of gender, race or religion. Your advertisement, is equally well heard by everyone (assuming that you are available in multiple languages). Such advertising allows you to expand your market share beyond local borders.


Do you have a website? Still not?

You are a click away from your presence on the Internet in the form of a website – contact us!
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded