Profile cover photo
Profile photo
Julius Tomin
9 followers
9 followers
About
Posts

Post has attachment
2 Platonův třetí dialog (pod zorným úhlem Parmenidu)
V  Hippiu
Větším zve Hippias Sokrata na překrásně vypracovanou přednášku ( pankalo ̑ s logos sunkeimenos , 286a5-6)
„o krásných činnostech“ ( peri epite ̑ deumato ̑ n kalo ̑ n ,
286a3-4) a „překrásných zásadách“ ( nomima
pankala , 286b4). Sokrates slibuje, ...
Add a comment...

Post has attachment
S Platonem do dalších let
Každý den ráno dělám rozcvičku a pak si dám koupel s důkladnou
masáží. Ta půl hodinka rozcvičky, pak dobrá další půlhodina/tři čtvrtě hodiny
ve vaně jsou chvíle, v nichž se mi dobře přemýšlí. Poslední čtyři týdny se
podstatně zlepšila moje zdravotní situace...
Add a comment...

Post has attachment
Platonův třetí dialog
V ‚Platonově prvním dialogu‘ (k otevření na mé webové
stránce) jsem uvedl důvody, na jejichž podkladě nahlížím Faidros jako Platonův dialog první, psaný v posledních
měsících války Peloponéské, a dialog Charmides jako dialog druhý, psaný v prvním období vlá...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
3 Platon – k zamyšlení pro každého: ‚zaříkání‘ v Charmidu
V Platonově Charmidu hraje důležitou úlohu pojem ‚zaříkání‘. Mladičkého Charmida po ránu bolí hlava
a jeho bratranec a poručník Kritias mu představuje Sokrata jako lékaře, který
má na to lék. Když se Charmides Sokrata otáže, zda lék má, Sokrates odpoví, že
...
Add a comment...

Post has attachment
Platon – k zamyšlení pro každého: Faidros a Charmides ve světle Sedmého listu
Ve svém autobiograficky laděném Sedmém listu Platon píše, že se v mládí
domníval, že jakmile se stane svéprávným, hned se oddá politické činnosti: „A
tu jsem zažil takovéto zvláštní události politického života … nastal převrat a
v čelo nového zřízení se pos...
Add a comment...

Post has attachment
Těm, kteří se zajímají o Platona
Dobrý den, dovolte, abych
Vás upozornil na text ‚V kouři a čmoudu‘ , který jsem dal na svůj
blog / juliustominquestions.blogspot.com/  28.
května. Text jsem koncipoval jako završení mnohaletého úsilí o to, abych
na Karlově univerzitě mohl  přednést
k diskus...
Add a comment...

Post has attachment
Těm, kdo se zajímají o Platona
Dobrý den, dovolte, abych Vás upozornil na text ‚V kouři a
čmoudu‘ , který jsem dal na svůj blog / juliustominquestions.blogspot.com/ 28. května. Text jsem koncipoval
jako završení mnohaletého úsilí o to, abych na Karlově univerzitě mohl přednést k diskusi ...
Add a comment...

Post has attachment
Platon – k zamyšlení pro každého: Faidros a Charmides
Podle starověké tradice Platon začal své dialogy psát za
Sokratova života. Diogenes píše: ‚Říkají [nejmenované historické prameny], že
když Sokrates poslouchal Platona, který četl dialog Lysis , řekl „Bože, co si toho ten mladík o mně navymýšlí  ( He ̑ rakl...
Add a comment...

Post has attachment
Prosba o radu
Dopis adresovaný vedoucím kateder Právnické fakulty
Univerzity Karlovy Vážený pane profesore, počátkem června jsem si Vás dovolil upozornit na text ‚V
kouři a čmoudu‘, kterým jsem hodlal završit své mnohaleté úsilí o to, abych na
Karlově univerzitě mohl pře...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded