Profile cover photo
Profile photo
Lah-jih Siau
74 followers
74 followers
About
Lah-jih's posts

Post has attachment
1.2 母音:
1.2     母音:   1.2.1 基本母音表:單母音 6 +複母音 10 a ㄚ e ㄝ i ㄧ   oo ㄛ u ㄨ o ㄜ ai ㄞ ia ㄧㄚ ua ㄨㄚ ui ㄨㄧ au ㄠ iau ㄧㄠ uai ㄨㄞ io ㄧㄜ ue ㄨㄝ iu ㄧㄨ 註:注音符號ㄚㄝㄧㄛㄨㄜ只是倚音 [ 近似音 ] ,做參考。台語母音無ㄩ ㄟ ㄡ ㄦ ㄨㄥ;ㄟ ≠ e ㄟ=ㄝ一 ∕ ei ㄡ ≠ oo ㄡ=ㄛㄨ ∕ oou ㄨㄥ ≠ ong   ong =ㄛㄥ。華語無 ui io iu 。   1.2.1.1   呼音要點...

Post has attachment
庄跤店仔:
Chng-kha-tiàm-á bé-bē( 庄跤店仔買賣 ) : 蕭文章相片 庄跤作田人生活樸實勤儉,日常買賣較捷 tī 庄內,除非年節鬧熱,罕得上街買物,所以每一庄頭攏有 2-3-khám 雜貨仔店、 kám 仔店,賣一寡生活用品、檳榔薰酒,著時果子菜蔬, kap 一般物食、糖餅、四秀仔、囡仔物 ‥‥‥ ,庄跤人錢水無活,時常「錢銀三不便」自然有賒欠,有人有賒有還,有人是賒了走主顧, m̄-chiah 本錢短 ê 店頭家 tō-ē
tn̄g-ti o ̍ h 「無賒不成店,賒了店不成。」 ê 無奈。 庄跤...

Post has attachment
pūn-á(笨仔)?pūn-á-ko(笨仔篙)?
啥乜是: pūn? pūn-á? pūn-á-ko?笨?笨仔? 笨仔篙?古亭笨? △pūn-á(笨仔);pūn-á-ko(笨仔篙): 機器桶cha̍h粟仔烏白噴ê    pūn-á(笨仔)kap pūn-á-ko(笨仔篙)。 pūn-á是hit領網仔, pūn-á-ko是nê網仔hit幾支竹篙仔。 摔桶cha̍h粟仔烏白噴ê    pūn-á(笨仔)kap pūn-á-ko(笨仔篙)。 pūn-á是hit領網仔, pūn-á-ko是nê網仔hit幾支竹篙仔。 △Kó͘-teng-pūn(古亭笨): 有人講k ...

Post has attachment
母音:
1.2     母音:   1.2.1 基本母音表:單母音 6 +複母音 10 a ㄚ e ㄝ i ㄧ   oo ㄛ u ㄨ o ㄜ ai ㄞ ia ㄧㄚ ua ㄨㄚ ui ㄨㄧ au ㄠ iau ㄧㄠ uai ㄨㄞ io ㄧㄜ ue ㄨㄝ iu ㄧㄨ 註:注音符號ㄚㄝㄧㄛㄨㄜ只是倚音 [ 近似音 ] ,做參考。台語母音無ㄩ ㄟ ㄡ ㄦ ㄨㄥ;ㄟ ≠ e ㄟ=ㄝ一 ∕ ei ㄡ ≠ oo ㄡ=ㄛㄨ ∕ oou ㄨㄥ ≠ ong   ong =ㄛㄥ。華語無 ui io iu 。   1.2.1.1   呼音要點...

Post has attachment
唇音:發音特性
1.1.1 唇音:發音特性 預備狀態 ( 喙形 ) 發聲狀態 ( 附加韻母 o) p ㄅ 喙唇自然合合,喙內氣流輕迫雙唇。 雙唇自然 pok 開,喙內氣流推出。 ph ㄆ 喙唇自然合合,喙內氣流輕迫雙唇。 雙唇自然 pok 開,喙內氣流推出。 m ㄇ 喙唇自然合合,喙內氣流輕迫鼻孔。 聲帶預先震動,然後輕輕開喙。 b 喙唇自然合合,喙內氣流 輕 迫雙唇。 聲帶預先震動,然後輕輕開喙。 1.1.2 舌尖音:發音特性 預備狀態 ( 喙形 ) 發聲狀態 ( 附加韻母 o) t ㄉ 唇、齒微開,舌尾輕抵齒間,舌邊阻塞...

Post has attachment
發音器官部位名稱圖:
台語發音: 發音器官部位名稱圖   1 、 tíng-tshùi-tûn( 頂喙唇 ) [ 上脣 ]   2 、 ē-tshùi-tûn( 下喙唇 ) [ 下脣 ]   3 、 tíng-pâi-tshùi-khí( 頂排喙齒 ) [ 上齒 ]   4 、 ē-pâi-tshùi-khí( 下排喙齒 ) [ 下齒 ]   5 、 tíng-khí-huāⁿ/tíng-gê-tsô( 頂齒岸 / 頂牙槽 ) [ 上齒齦 ]   6 、 ē-khí-huāⁿ/ē-gê-tsô( 下齒岸 / 下牙槽 ) [ 下齒齦...

Post has attachment
透早落雨烏白寫: 20170614_Lah-jih
透早落雨烏白寫:    20170614_Lah-jih △ 透早落大雨:窗外 siàng 大雨,房內 siàng 大眠,昨暝暗光鳥,仙吵 bē 精神。 △真好睏:窗外 siàng 大雨,房內睏大豬,眠夢 h ō ͘ 雨 jiok , tn̄g-tio̍h 西北雨。 △ 半暝 siàng 大雨:半暝當好眠,雨吵 bē 精神,厝蓋 pìn-piàng 吼,規氣被崁面 。 △崁頂庄:厝頂 pin-pin
piàng-piàng ná 鬼吼,管伊大雨風颱 thàu ,地勢較懸有功效,大水做 bē 到阮兜。 △西北雨...

Post has attachment
台語ê子音:
台語 ê 子音: 音節成分比較表: 依據「台灣閩南語羅馬字拼音方案使用手冊」 例字 聲母 韻頭 韻腹 韻尾 數字聲調 阿 零聲母 無 a 無 1 公 k 無 o ng 1 是 s 無 i 無 7 大 t u a 無 7 將 ts i o ng 1 軍 k u 無 n 1 註:聲母 to̍h 是子音,韻母 to̍h 是母音。 教學順序: 單母音 (1.2.1 基本母音 ) ∕ 子音 ∕ 基本母音 ∕ 鼻母音 ∕ 喉塞音 ∕ 鼻音韻尾韻母 ∕ 漢語入聲 ∕ 傳統八聲 ∕ 聲調符號 ∕ 新式七調 ∕ 變調 ∕ 輕聲...

Post has attachment
買芋粿、買米粽:
買芋粿、買米粽: 芋粿按怎賣? 一塊30,四塊100。 買4塊。he米粽按怎賣? 1粒三十,4粒百二。 kā你買4粒。 芋粿4塊,米粽4粒,攏總220箍。 頭家,kā你請教,恁講縛粽抑是包粽? 著包mā著縛,慣勢講縛粽。 ah縛粽技術是 包 較重要抑是 縛 較重要? 包 較快學,縛 chiah是師傅。 「特別縛鹼粽(kiⁿ-chàng),米bē-sái-chit囥siuⁿ濟,粽葉著包空殼‥‥‥」 按呢 你內行--ē,送你一粒鹼粽。 內行--ē拄著巷仔內,實在心適。

Post has attachment
台語聽講讀寫能力教學要領
第三章 台語聽講讀寫能力教學要領 蕭平治   中山醫學大學 台灣語文學系講師 本章重點: 幾百年來,台灣人一直受外來政權統治,至少一百年來台灣人無選擇講家己話 ê 權利,強制 ê 「國語」教育政策, hō͘ 華語(北京話、國語)變成強勢語言,甚至是青少年、囡仔人 ê 生活語言;反倒轉,多數人講 ê 台語 suah 淪落為弱勢語言,恐驚有消失 ê 趨勢。     台語是優雅 ê 語言,有文字、有音標, ē-tàng 成做書面語, ē-tàng 創作端的、高尚 ê 文學作品。台灣人對台語 ê 認捌, m̄-nā
...
Wait while more posts are being loaded