Profile cover photo
Profile photo
kuantum labaratuvarları
2 followers -
Bakanlık Yetkili Ortam Ölçümü Periyodik Kontrol
Bakanlık Yetkili Ortam Ölçümü Periyodik Kontrol

2 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Topraklama ölçümü
Photo

Post has attachment
Çalışan sağlığı için gürültü ölçümü şart

Post has attachment

İSG Kanunun uygulaması ertelenen tek maddesi olan “50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ile tüm kamu sektörünün de İSG-Katip üzerinden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ataması yaparak İSG hizmeti alması” 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle zorunlu hale gelecek. Böylece; 1 kişi dahi çalıştıran tüm işletmelerin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile anlaşmaları gerekecek. İşverenler bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ile çalışabilecekler.
Bir kişi dahi SGK’lı çalışanı olan tüm işverenler ile KAMU Kurumları 1 Temmuz 2017 itibariyle OSGB hizmeti almaya başlayacaklar. Örneğin; kasap, manav, bakkal, berber, perakende mağazalar, apartmanlar, büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları vb.) için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu başlıyor. Türkiye’de bu tanımlamaya uyan 700 bin civarı işyeri bulunmakta. KAMU kurumları da aynı zamanda uygulama için hazırlıklara başladı bile. Pek çok Kamu Kurumu Yönetimi, hali hazırda OSGB’lerden teklifler alarak değerlendirme sürecine girmiş durumda…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri alabilmeleri için “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” olarak yetkilendirme yapmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti OSGB firmalarından alınabilir. OSGB firmaları yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde işverenlere ve çalışanlara hizmet verirler.
ÇSGB – İSG Genel Müdürlüğü, OSGB hizmeti alanı ve almayanı kurduğu online sistem olan İSG–Katip ile masa başından takip edebilmektedir. İstediği zaman cezalandırma yapabilecek teknik yetkinliktedir.
1 Temmuz 2017 itibariyle İSG Para Cezaları Uygulanacak!
İSG Kanunu Cezaları Aykırılığın Yapıldığı Her Ay İçin Ödenmektedir! İşverenler sözleşme yapmadıkları İşyeri Hekimi için ayda 10 Bin.TL, İş Güvenliği Uzmanı için ayda 10 Bin.TL olmak üzere Toplamda aylık 20.Bin TL para cezası ile karşılaşabilirler. Söz konusu rakam ortalama bir rakam olup tehlike sınıfına göre 2 katına kadar çıkmaktadır. İşverenler İş Güvenliği Cezaları konusunda bilgi sahibi olmalı ve gereğini yapmalıdır.
OSGB’ler tarafından her işyerine özel olarak hazırlanması gereken bazı belgeleri saymak gerekirse; İSG risk değerlendirmesi, acil durum planları, İSG talimatları, İSG eğitim belgeleri, iş güvenliği ekipmanları eğitimi ve teslim tutanakları ve çalışanların sağlık muayene raporları vb.
Türkiye, maalesef iş kazalarında ve meslek hastalıklarında dünya birinciliğine oynayan bir ülke… Her yıl binlerce çalışan ölüyor, sakat kalıyor ya da işe bağlı hastalıkların pençesine düşüyor. Oysa gerekli tedbirlerin alınmasıyla bunlar engellenebiliyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında aynı sistemin uygulandığı görülüyor, geç de olsa Türkiye’de de İSG Kültürü ve bilinci oluşturulacak.
Nasıl ki her ticari işletmenin bir Mali Müşaviri varsa 1 Temmuz 2017 itibariyle İSG hizmetleri için sözleşmeli çalıştığı OSGB’si de olacak, geçen yıl başlayacaktı ama henüz yeterli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olamadığı için 1 yıl ertelenmişti. İşverenlerin iş sağlığı güvenliğine ayıracakları bütçeyi bir maliyet olarak değil, çalışanın, üretimin ve işletmenin korunması için yapılan bir YATIRIM olarak görmesi gerekiyor. Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki İSG yatırımı 1’e 2 geri dönüş sağlıyor. Mesai içerisinde tüm çalışanlar işverene emanettir, İş Kanununa göre işveren çalışanlarını gözetmek zorundadır. Herhangi bir iş kazası ile ilgili hukuki sürece girmiş olan tüm işverenler bunu geç de olsa öğreniyorlar

Post has shared content

Post has shared content
PATLAYICI ORTAMLARIN BELİRLENMESİ VE
“PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI”
İşyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alınmalıdır:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Yapılacak çalışmalarda;
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan işlemler gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün olmayan yerlerde patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c) Patlamanın çalışanların ve işyerinin sağlık ve güvenliğini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemler temel ilke olarak benimsenmelidir.
“Patlamadan Korunma Dökümanı” aşağıdaki sistematik sıra takip edilerek hazırlanmalıdır:
a) Patlayıcı ortamlarda olması gereken yasal ve teknik kriterlerin belirlenmesi,
b) İşyerinde yapılan çalışmaların sınıflandırılması,
c) Yapılan işlerle ilgili verilerin ve bilgilerin toplanması,
d) Toplanan veri ve bilgilerin ışığında tehlikeler tanımlanması,
e) Üretim süreçlerinin incelenerek adım adım takip edilmesi suretiyle tehlike analizlerinin yapılması,
f) Tehlikelerin gerçekleşmesi halinde, çalışan, çevre ve işyerinin ne şekilde ve ne düzeyde etkileneceği risk analizlerinin yapılması,
g) Analizler sonucu risklerin ağırlık oranlarının hesaplanarak alınacak önlemlerin İş Güvenliği mevzuatı, işyeri koşulları ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak belirlenmesi,
h) Risk analizi yapılan yerlerin ve tehlikeli kimyasalların vaziyet planında işlenmesi,
ı) Her risk analizi yapılan yer için ayrı ayrı risk analizi formları hazırlanması.
Patlayıcı Ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir ısı enerjisi kaynağıyla tümüyle yanabilen karışımı.
Patlama Limitleri: Yanıcı/parlayıcı sıvı maddelerin, tozların havayla yaptıkları ve patlama tehlikesi yaratan stokiyometrik karışım oranları (% olarak verilir).
Alt Patlama Limiti: En az patlayıcı gaz/hava karışım konsantrasyonu.
Üst Patlama Limiti: En fazla patlayıcı gaz/hava karışım konsantrasyonu.
Alt patlama limitine gelinceye kadar patlayıcı gaz yetersizdir “fakir karışım”, üst patlama limitinin sonrasında ise, hava yetersizdir “zengin karışım” olarak isimlendirilir. Patlama limitleri basınç ve sıcaklık değişmelerine göre farklı olabilir.
Normal Çalışma Şartları: Bir tesisin tasarımlanan amaç, ölçü ve değerlerde çalıştırılması.
Patlama: *Ani sıcaklık, basınç veya her ikisinin birlikte değişmesiyle ortaya çıkan ani oksidasyon veya ayrışma reaksiyonu.
Patlayıcı organik maddelerde; C ve H atomlarının yakılabilmesi için gereken O2, kendi molekül yapısında bulunması nedeniyle zincirleme yanma reaksiyonu çok kısa sürede (1/700 ile 1/1.000 sn) tamamlanır.
Patlayıcının etkisi, reaksiyon sonunda açığa çıkan ısı enerjisiyle genleşen havanın etrafına şok dalgaları yayarak genleşmesiyle meydana gelir.
*Deflegrasyon: *Ses altı hızla yayılan patlamadır (0.5-1 m/sn)
*Detonasyon: *Bir şok dalgası ile karakterize edilen ve ses üstü hızla yayılan patlamadır. (Alevin yayılma hızı 1-2 km/sn )
Patlama Çeşitleri:
a. Kimyasal Patlama
*Homogen Patlama: *Reaksiyon bölgesi ayrılmaz,
                  -Termal patlama, kendiliğinden ısınarak oluşur.
                  -Fotokimyasal patlama, ışıkla oluşur.
Hetoregen Patlama: Reaksiyon bölgesi hareketlidir.
                  -Deflegrasyon,
                  -Detonasyon.
b. Fiziksel Patlama
*BLEVE (Boiling Liguid Expanding Vapor Explosion): *Kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması. Kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklıkta ve basınç altında sıvı içeren bir tankın patlamasıyla oluşur. Tank patlayınca, basınç, hızla, atmosfer basıncı seviyesine düşer ve sıcak sıvı, hızla buharlaşır. Hızla genleşen sıvı buharının, yarattığı basınç dalgası ve uçarak çevreye yayılan tank ve boru parçaları nedeniyle hasar olur. Esas itibarıyla mekanik bir patlamadır.
Malzeme parlayıcı ise, tutuşabilir ve büyük bir ateş topu yaratabilir. Bildirimizde konu edilen yönetmelikler, fiziksel patlamanın dışında kimyasal patlamaların oluşabileceği tehlikeli ortamları kapsamına almaktadır.
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
Patlamadan korunma dökümanı, esas itibarıyla bir “Risk Yönetimi” çalışmasıdır. Öncelikle; patlama tehlikesinin değerlendirilmesi, bu tehlikelere ilişkin risklerin analiz edilmesi ve risklerin azaltılması için düzeltici çalışmalar yapılması gerekir.
DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜREÇLERİ
a) Planlama:
Dökümanın hazırlanmasında görev yapacak ekibin belirlenmesi, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak işyerinin tetkiki planlanır.
b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması:
-İşyerinde yürütülen veya yürütülecek olan faaliyetlerin özelliklerine göre ayrılması.
-Sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen işler,
-Ani olarak ortaya çıkabilecek “planlanmamış” bakım-onarım gibi faaliyetler,
-İşyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları,
-Çalışanların görev ve tanımları, işyerinde kullanılan veya kullanılabilecek Parlayıcı-Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları,
c) Bilgi ve Veri Toplama:
-Tesis yer seçimi-yapılacak işin çevre ile uygunluğu,
-İşyerinde yürütülen işler,
-Bu işlerin süresi ve sıklığı,
-İşin yürütüldüğü yer,
-İşin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü,
-Yürütülecek işten etkilenebilecek olanlar, sayıları ”çalışan-diğer çalışanlar, halk”,
-Alınmış olan eğitimler,
-İşin yürütülmesi için ön izin gerekip gerekmediği,
-Yasal ve teknik kontroller,
-İşin yürütümü sırasında kullanılacak makine ve ekipman,
-Bu makina ve ekipmanların kullanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları,
-Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler ve özellikleri, ”MGBF”
-Kullanılan kimyasallar, özellikleri, birbirleri ile reaksiyona girme özellikleri,
-Taşınacak malzemenin taşıma mesafesi ve taşıma metodu,
-Mevcut korunma önlemleri, çalışma, kullanma, bakım ve işletme talimatları,
-Tehlike yaratabilecek malzemelerin depolanma şekilleri, miktarları ve emniyet mesafeleri,
-Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları,
-İşyerinde daha önce ve bu çalışma anında yapılan ortamdaki kimyasal madde ”toz-gaz vs.” ölçümleri,
-Hijyen şartları,
-Acil Durum Risk analizleri,
d) Tehlikelerin Tanımlanması:
-İşyerinden kaynaklanabilecek ve olaya neden olabilecek tehlikeli durumlar,
-Tehlike kaynakları, ”ortamdaki tehlikeler ve çalışma yönteminden kaynaklanan tehlikeler”,
-Çalışandan kaynaklanabilecek ve olaya neden olabilecek tehlikeli hareketler,
-Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketlerden kimlerin, işyeri ve çevrenin ne şekilde etkilenebileceği, zararın nasıl oluşacağı,
-Hangi tehlike sınıfına girdiği “mekanik-kimyasal-fiziksel-elektrik-radyasyon – yangın ve patlama”.
e) Risk Analizi:
-İşyerinde yapılan üretim ve üretim dışı tüm iş süreçlerinin incelenmesi, yapılan işin adım adım takip edilmesi ile tanımlanan tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığının belirlenmesi.
-Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışların dikkate alınması.
f) Risk Değerlendirilmesi:
Risk değerlendirmesinde yapılan risk analizi sonucu belirlenen risklerin ağırlık oranlarının hesaplanarak derecelendirilmesi ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi,
g) Önlemlerin Belirlenmesi:
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile işyeri koşulları ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilmesi,
h) İşyerindeki Risklerin Kontrol Altına Alınmasının Yöntemleri:
-Riskleri kaynağından yok etmeye çalışmak,
-Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
-Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek,
-Mühendislik önlemlerini uygulamak,
-Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak,
-Çalışanın katkı ve onayını almak.
ı) Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
i) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme:
Yapılan risk değerlendirmesinin sonunda alınacak önlemler, gerçekleşme durumları düzenli olarak denetlenmek suretiyle izlenir ve aksayan yönler yeniden aynı anlayışla giderilmeye çalışılmıştır.
PATLAYICI ORTAMIN ZONLARA (BÖLGELERE) AYRILMASI
Bir işyerinde normal çalışma şartlarında patlayıcı gaz, buhar ve tozların oluşması önlenemiyorsa yani patlayıcı ortama oluşması ihtimali varsa, patlayıcı ortam oluşacağı öngörülen alanlar belirlenir ve işyeri zonlara ayrılarak alınacak önlemler belirlenir.
Zonlara ayırma yapılırken dikkate alınan iki faktör vardır:
-Patlayıcı ortamın meydana gelme olasılığı,
-Meydana gelen patlayıcı ortamın devamlılığı (süresi).
Ayrıca patlayıcı ortamın yanıcı gaz/hava karışımı veya yanıcı toz/hava karışımıyla oluşması da isimlendirmede dikkate alınır.
*Patlayıcı gaz bulunma olasılığı bakımından Zon 0 bölgede devamlı tehlike,
Tankerden depoya boşaltma ve dispenserden araca yakıt verilen Zon 1 bölgede periyodik tehlike ve,
Zon 2 bölgede hortum patlaması vb. anormal şartlarda nadiren patlayıcı ortam oluşma tehlikesi söz konusudur.
Zonların sınırları ülke standartları ve uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Zonlara ayrılmış alanların kapsamı yanıcı /parlayıcı maddenin özellikleriyle belirlenir:
-Özgül ağırlığı (hidrokarbon buharları ve hidrojen hariç çoğu gaz havadan ağırdır),
-Parlayıcı sıvıların buharlaşma oranı,
-Buharlaşma alanı,
-Çalışma sıcaklığı,
-Çalışma basıncı,
-Alt ve üst patlama limitleri,
-Stok miktarı.
TUTUŞMA KAYNAKLARI
Sıcak yüzeyler: Her çeşit elektrikli aletler ve cihazlar, sıcak su boruları, ısınma ve pişirme cihazları, aşırı ısınmış motor ve rulmanlar,
Alevler, sıcak gazlar: Bakım, onarım çalışmaları sırasındaki sıcak işler, sıcak hava üfleyici cihazlar,
Mekanik kıvılcımlar: Metal / metal teması, taşlama işleri, havalandırma kanallarına giden metal parçacıkları,
Ekzotermik reaksiyonlarla oluşan ısılar: Isı çıkışı > Soğutma,
Kendiliğinden ısınma: Sıcaklık artışıyla reaksiyon hızı artar. Diğer etkilenen değişkenler: yüzey / hacim – ortam sıcaklığı – maruziyet süresi,
Elektrik tesisatları: Anahtar açma kapamalarında ark atlamaları, ısınmış kontaklar,
Statik Elektrik: Elektrostatik boşalmalar ve diğerleri.
ÇALIŞMA TALİMATLARI
Patlamadan korunma dökümanının işlerlik kazanması, işyerindeki yönetsel önlemlerin alınması ve mühendislik çalışmasıyla mümkün olabilir. Bakım, onarım ve prosesle ilgili her türlü çalışmanın kimin gözetiminde nasıl yapılacağı talimatlarda açık ve net bir şekilde yazılmalı ve uygulanmalıdır. Yapılan işlerin özelliğine göre iş izinleri çıkarılmalı ve risk analizi yapılmadan işe başlanmamalıdır.
KULLANILACAK EKİPMANLAR
Patlayıcı ortamlarda kullanılacak makina, teçhizat ve tesisatlar ilgili yönetmeliğe uygun olarak seçilmeli ve patlamadan korunma dokümanında yer almalıdır.

Yaşamak ve yaşatmak için;

İTFAİYE!

https://www.google.com/+AhmetDuran%C3%87ET%C4%B0N*

http://twitter.com/ahmetdcetin 
*
KAYNAK:
TÜYAK 2011
Cemal KOZACI
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-08-27
5 Photos - View album

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded