Profile cover photo
Profile photo
Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ Укаїни"
2 followers
2 followers
About
Posts

26 квітня 2016 р. відбудеться XVI Підсумкова наукова сесія ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса). На засіданні будуть висвітлені основні результати науково-практичної діяльності інституту за 2015 рік.
П Р О Г Р А М А
ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ
26-27 квітня 2016 р.
26квітня 2016 р.
Початок засідання – 10.00
Відкриттяроботинауковоїсесії – в.о.директора ДУ «Укр.НДІМРтаК
МОЗ України», д.хім.н., проф.О.М. НІКІПЕЛОВА, д.мед.н. проф.
Н. В. ДРАГОМИРЕЦЬКА, д.мед.н. проф. В. С. БІТЕНСЬКИЙ
1. Дискурсивне обговорення проблем коморбідних психосоматичних розладів. Інноваційні підходи до профілактики, терапії та реабілітації невротичних, зв’язаних зі стресом, та соматоформних розладів(15 хв) – БІТЕНСЬКИЙ В.С.
2. Нейрофідбек-терапія при коморбідних психосоматичних розладах (15 хв ) –ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКИЙ К. В. 
3. Медико-психологічна реабілітація посттравматичного стресового розладуусанаторно-курортних умовах(15 хв) –БАБОВА І.К.
4. Реалізація реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань(15 хв) – ПОЛЬЩАКОВА Т.В. 
5. Впровадження ефективних комплексних програм відновлювального лікування хворих з дегенеративно-дистрофічною та диспластичною патологією хребта, що супроводжується екстравертебральними ускладненнями (15 хв) – БАЛАШОВА І.В.
6. Віддалене спостереження за хворими з нестабільністю шийного відділу хребта, що перебували на санаторно-курортному етапі лікування(15 хв) – БАЛАШОВА І.В., САДОВНИК А.А., ІВАНОВА Т.А., ТАНАТАРОВА Г.Л.
7. Оцінка віддалених результатів диференційованого комплексного санаторно-курортного лікування хворих на коморбідну патологію(15 хв) – БАБОВ К.Д., УСЕНКО О.А., ФУТРУКО.В.
8. Нові підходи щодо лікування хворих на хронічний вірусний
гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки
(15 хв) – ДРАГОМИРЕЦЬКА Н.В., ІЖА Г.М., ЗАБОЛОТНА І.Б., КАЛІНІЧЕНКО М.В. 
9. Нові можливості немедикаментозного лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (15 хв) – ДРАГОМИРЕЦЬКА Н.В., ЗАБОЛОТНА І.Б.

27квітня 2016 р.
Початок засідання – 10.00
(д.мед.н., проф. Б. А. НАСІБУЛЛІН, д.мед.н., ст.н.с. А. В. МОКІЄНКО, д.мед.н., ст.н.с. І. К. БАБОВА)
1. Щодо розширення переліку показників якості мінеральних вод
(15 хв) –НІКІПЕЛОВА О.М., МОКІЄНКО А.В., КИСИЛЕВСЬКА А.Ю., НІКОЛЕНКО С.І.
2. Каталазна активність мінеральних вод(15 хв) – НІКІПЕЛОВА О.М., КИСИЛЕВСЬКА А.Ю., НІКОЛЕНКО С.І.
3. Термальні води Закарпатської області (15 хв) – ПОГРЕБНИЙ А.Л., ГРЕВЦЕВА Т.С., СОБОЛЄВА Н.В., МЕРОНЯК І.М.
4. Вплив мінеральної води свердловини № 4 с. Свалява Закарпатської області на перебіг експериментального токсичного гепатозу(15 хв) – НАСІБУЛЛІН Б.А., ГУЩА С.Г., БАХОЛДІНА О.І., 
ВОЛЯНСЬКА В.С., ОЛЕШКО О.Я.
5. Ефективність зовнішнього застосування мінеральної води Знамʼянського родовища у хворих на дегенеративно-дистрофічну патологію хребта та суглобів (15 хв) – БАЛАШОВА І.В., ПУСКАЙ Н.Б.
6. Удосконалення проведення прогнозної оцінки щодо безпечності та наявності біологічної активності природних лікувальних ресурсів(15 хв) – ГУЩА С.Г., НАСІБУЛЛІН Б.А., БАХОЛДІНА О.І., ВОЛЯНСЬКА В.С., ОЛЕШКО О.Я.
7. Щодо перспективності використання у лікувальній практиці сапропелевих пелоїдів(15 хв) – НІКІПЕЛОВА О.М., МОКІЄНКО А.В., КИСИЛЕВСЬКА А.Ю., НІКОЛЕНКО С.І., ГУЩА С.Г.
8. Прогнозна оцінка якості та цінності поверхневих вод оз. Соляне Херсонської області(15 хв) – ЗАХАРЧЕНКО Є.А. ГУЩА С.Г., ШЕВЧЕНКО М.В.,КІСЛОВА І.А., ВАНЖУЛА Т.С.
9 Наукове обґрунтування медичного туризму в санаторно-курортних закладах України (15 хв) – НІКІПЕЛОВА О.М., ТИХОХІД Л.В., КУБИНІНА Л.В., МОЗАЛЬОВА С.А.
10 Захист технічного рішення, коли це треба робити (10 хв) – КОНСТАНТІНОВА І.М.
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded