Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
INDOS SA
2 obserwatorów -
Przywracamy płynność finansową
Przywracamy płynność finansową

2 obserwatorów
O mnie
Wpisy

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Z opublikowanego właśnie raportu za I półrocze 2018 r. wynika, że usługi finansowania przedsiębiorstw generują już prawie 90% przychodu naszej
spółki.

W raportowanym okresie przychody netto z pożyczek wzrosły o 72% w stosunku do I półrocza 2017 roku i stanowiły 52% przychodów netto ze sprzedaży, natomiast faktoring przyniósł 38% tych przychodów.

Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie zysku ze sprzedaży wszystkich usług, który wzrósł o 36% i zysku netto, który wzrósł o ponad
50%, w porównaniu z I półroczem 2017 r.

„W tym roku spółka wykupiła już obligacje na kwotę 4 000 000
złotych – to prawie 13% wartości wszystkich emisji, a mimo to znacząco
poprawiła wyniki” – dodaje Ireneusz Glensczyk, Prezes Zarządu INDOS SA

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!
https://www.indos.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raport-za-ii-kwartal-2018-r/
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Na 2,15 mln aktywnych mikroprzedsiębiorców, figurujących w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEiDG), co piąty ma firmowy kredyt.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-mikroprzedsiebiorca-jest-lojalnym-kredytobiorca-4147326.html

Pozostałe 80% mikroprzedsiebiorców zapraszamy do skorzystania z faktoringu, który jest alternatywnym do kredytu sposobem finansowania.

• Finansowanie od 1 faktury
• Przelew w 24 h
• 50% taniej niż u innych faktorów

www.faktoring.indos.pl

INDOS SA
INDOS SA
faktoring.indos.pl
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Akceptacja niemoralnych zachowań w zakresie ucieczki przed płaceniem długów jest o ponad połowę wyższa wśród przedsiębiorców niż wśród pracowników. Na pytania: Czy można usprawiedliwić, gdy ktoś przepisuje majątek na rodzinę, by uciec przed wierzycielem? Czy można usprawiedliwić, gdy ktoś pracuje na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji? Czy można usprawiedliwić, gdy ktoś zmienia często rachunki bankowe, by uniknąć zajęcia środków przez komornika? pozytywnie odpowiedziało od ponad 30 do ponad 40 proc. prowadzących firmy, wobec 20–27 proc. pracowników.

https://www.rp.pl/Finanse/308019913-Przedsiebiorca-nie-zaplaci-dlugu-a-Kowalski-podatku-VAT.html
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Publiczny
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów