Ở nhà thì nóng, lên tòa soạn thì đụng mấy bộ mặt ko ưa nổi --> làm việc ngoài quán cà phê là ok nhất. FUCK YEA!
Shared publiclyView activity