Profile

Cover photo
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی Rumi
2,760 followers|724,113 views
AboutPosts
People
Have them in circles
2,760 people
fakhri sefati's profile photo
Hossein Noorinia's profile photo
Edoardo Agnelli's profile photo
vanshika rohera's profile photo
mohamadreza mohseni's profile photo
parsa peiman's profile photo
nima aram's profile photo
Saeid Tayefeh's profile photo
Burzum Varg (Demontantrum)'s profile photo
Story
Tagline
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / وارهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود
Introduction

Jalaluddin Mohammad, the Persian Sufi poet and Mystic was born in Balkh - in the north-eastern provinces of Persia (Iran) . He is also known as "Rumii", "Balkhi", “Mevlana”, "Mowlavi", "Molavi", "Mowlana", "Molana" and "Maulana". He was the son of Baha'u-'d-Din, who decided to leave Balkh when Mevlana was about 5. The family traveled to Baghdad, to Mecca on pilgrimage, and to Damascus. They eventually settled at Konya (in present day Turkey). In Konya, Mevlana lived the rest of his life.


Major works

Rumi's poetry is often divided into various categories: the quatrains (rubayāt) and odes (ghazal) of the Divan, the six books of the Masnavi. The prose works are divided into The Discourses, The Letters, and the Seven Sermons.

Poetic works

Rumi's major work is the Maṭnawīye Ma'nawī (Spiritual Couplets; مثنوی معنوی), a six-volume poem regarded by some Sufis as the Persian-language Qur'an. It is considered by many to be one of the greatest works of mystical poetry. It contains approximately 27000 lines of Persian poetry.

Rumi's other major work is the Dīwān-e Kabīr (Great Work) or Diwan-e Shams-e Tabrizi|Dīwān-e Shams-e Tabrīzī (The Works of Shams of Tabriz; دیوان شمس تبریزی named in honor of Rumi's master Shams. Besides approximately 35000 Persian couplets and 2000 Persian quatrains, the Divan contains 90 Ghazals and 19 quatrains in Arabic, a couple of dozen or so couplets in Turkish (mainly macaronic poems of mixed Persian and Turkish and 14 couplets in Greek(all of them in three macaronic poems of Greek-Persian).

Prose works

Fihi Ma Fihi (In It What's in It, Persian: فیه ما فیه) provides a record of seventy-one talks and lectures given by Rumi on various occasions to his disciples. It was compiled from the notes of his various disciples, so Rumi did not author the work directly. An English translation from the Persian was first published by A.J. Arberry as Discourses of Rumi(New York: Samuel Weiser, 1972), and a translation of the second book by Wheeler Thackston, Sign of the Unseen.

Majāles-e Sab'a (Seven Sessions, Persian: مجالس سبعه) contains seven Persian sermons (as the name implies) or lectures given in seven different assemblies. The sermons themselves give a commentary on the deeper meaning of Qur'an and Hadeeth. The sermons also include quotations from poems of Sana'i, 'Attar, and other poets, including Rumi himself. As Aflakī relates, after Shams-e Tabrīzī, Rumi gave sermons at the request of notables, especially Salāh al-Dīn Zarkūb.

Makatib (The Letters, Persian: مکاتیب) is the book containing Rumi's letters in Persian to his disciples, family members, and men of state and of influence. The letters testify that Rumi kept very busy helping family members and administering a community of disciples that had grown up around them.


References :

http://www.mevlana-jalaluddin.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

http://www.rumi.org.uk/

http://www.mowlanayear.ir/

http://www.shamsomolana.com/

Stream

 
به خانه خانه می‌آرد چو بیذق شاه جان ما ، را
عجـب بـُردسـت یا ماتسـت زیر امتحان ما ، را

همه اجزای ما را او کشانیدست از هـر ســو
تراشیدست عالم را و معجون کرده زان ما ، را

ز حرص و شهوتی ما را مهاری کرده دربینی
چو اُشتر می‌کـشاند او به گرد این جهان  ، مـا را

چه جای ما که گردون را چو گاوان در خرس بست او
که چون کنجد همی‌کوبد به زیر آسمـان  ، مـا را

خنک آن اشتری کو را مهار عشق حق باشد
همیـشه مست مـی‌دارد مـیان اشـتران ، مـا را

               
 ·  Translate
120
7
 
               پاینده باد نام و اندیشه خداوندگار عشق، حکمت و فلسفه
             شاعر وعـارف بزرگمان مولانا جلال الدین محمد بلخی . 
                             
         ●-------------------ஜ---۩۞۩---ஜ--------------------●

          همچو گلشن بــی لب و دندان بخندیــم
          همچو فکرت بــی لب و دندان بگوییـم

#8مهر   #گرامیداشت   #مولانا_جلال_الدین_بلخی  
136
10
 
صــد هـــزاران دام و دانـه‌ ســت ای خــدا
مــا چــو مــُرغــان  ِ حـریــص ِ بــی‌نــوا ...
 ·  Translate
293
31
Helia Rostami's profile photoMim Shini's profile photo‫خاچیکیان نانا‬‎'s profile photoMr.F Kazemi's profile photo
9 comments
 
زیبا بود و دلنشین
 ·  Translate
 
                                              نشــان عــاشقی

یکـی گـفـت: عــاشـق مـی بـاید که ذلیـل باشـد و خــوار باشـدو حـمـول (شکـیبا) باشـد ،  و از ایـن اوصـاف بـر مـی شـمـرد .

فــرمود کـه : عــاشـق اینـچـُنیـن مـی بـاید وقـتی که معشــوق خواهــد ، یا نــه ؟

 اگر بــی مــُراد مـعشـوق بـاشـد ، پــس او عاشـق نـباشـد؛ پیـرو ِ مــُراد  ِ خـود باشـد .  و اگـر بــه مـُراد ِ معـشـوق باشـد ، چـون مـعشـوق او را نـخــواهد کـه ذلـیـل و خــوار باشـد ، او ذلیـل و خــوار چــُون باشــد ؟

پــس معـلوم شـد کـه معــلوم نیسـت احـوال عــاشـق ...  الا تـــا معـشـوق او را چــُون خــواهــد ...


مولانا
فیه ما فیه » متن 239


●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

شرح استاد کریم زمــانی :

" عاشق حقیقی کسی است که بر خواست مراد معشوق رَوَد نه بر خواست و میـل خود . چه در ایــن صـورت او خــود خــواه بــاشد ، نه عــاشق .! مـولانــا این مضمون را ضمن حکایتی در مثـنوی معـنوی به لطافتی تــام و اعجــابی تمــام آورده اسـت " :

آن یکی را یار پیش خود نشاند  ... نامه بیرون کرد و پیش یار خواند
بیتها در نامه و مدح و ثنا ... زاری و مسکینی و بس لابه‌ها
گفت معشوق این اگر بهر منست ... گاه وصل این عمر ضایع کردنست
من به پیشت حاضر و تو نامه خوان ... نیست این باری نشان عاشقان
گفت اینجا حاضری اما ولیک ... من نمی‌یایم نصیب خویش نیک
آنچ می‌دیدم ز تو پارینه سال ... نیست این دم گرچه می‌بینم وصال
من ازین چشمه زلالی خورده‌ام ... دیده و دل ز آب تازه کرده‌ام
چشمه می‌بینم ولیکن آب نی ... راه آبم را مگر زد ره‌زنی
گفت پس من نیستم معشوق تو ... من به بلغار و مرادت در قتو
عاشقی تو بر من و بر حالتی ... حالت اندر دست نبود یا فتی
پس نیم کلی مطلوب تو من ... جزو مقصودم ترا اندرز من
خانهٔ معشوقه‌ام معشوق نی ... عشق بر نقدست بر صندوق نی


  مثـنوی معنوی » دفتر سوم 1406 -1418
 ·  Translate
212
26
‫کاروانی مالک‬‎'s profile photoSajjad Heydari's profile photoabdullah kashany's profile photoABBAS TEYMOURY (man dela)'s profile photo
9 comments
 
ذکر و عقیده دراویش این مطلبه که: ما علی را خدا نمی‌دانیم
از خدا هم جدا نمیدانیم!
پدر خدابیامرزبنده از دراویش بود و تا زنده بود نه به کسی ظلم کرد نه آبروی کسی رو برد نه دزدی کرد و قس علیهذا! مرام و مسلک مهمه! والا مسلمانهایی رو میشناسم که فقط اسمشان مسلمانه نه رسمشون !
 ·  Translate
 

مولانا
دیوان شمس » غزلیات » شمارهٔ  ۱۳۲۰
 ·  Translate
79
6
 
                                               
                        
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
                           
                                 تــا بـــاغ گلــستــان جـمــال تــو دیــده‌ایــم
                           چــون ســـرو ِ ســـربلنـد و زبانــوَر چــو ســوسنیــم

                              بـــر گــُلشــن زمـــانه بـــُرو آتــشـــی بـــِزَن
                           زیـــرا ز عـشــق روی تـــو زان ســوی گـُلشــنیــم
 
145
22
‫علی اردستانی‬‎'s profile photoMitra Sarmad's profile photoMelina Shahverdian's profile photokazhal A.f's profile photo
8 comments
 
شاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی //// ای سرو گلستان چمن و لاله زار ما
 ·  Translate
Have them in circles
2,760 people
fakhri sefati's profile photo
Hossein Noorinia's profile photo
Edoardo Agnelli's profile photo
vanshika rohera's profile photo
mohamadreza mohseni's profile photo
parsa peiman's profile photo
nima aram's profile photo
Saeid Tayefeh's profile photo
Burzum Varg (Demontantrum)'s profile photo
 
کـار دلـم به جــان رسـد ، کارد بـه استخوان رسـد
نـاله کنـم  بگویـدم : دم مـزن و بـیـان مکـن  ...


  #دیوان شمس _ غزلیات _شمارهٔ ۱۸۲۷

 ·  Translate
154
15
 

آفتـابـی نـی ز شـرق و نی ز غـرب از جـان بـتـافـت
ذره وار آمـد بـه رقـص از وی در و دیــوار مــا ...
 ·  Translate
301
26
Sahra  Chamani's profile photo‫بيتا كشاورز‬‎'s profile photo‫سجاد زارعی‬‎'s profile photoAsal Pm's profile photo
11 comments
Asal Pm
+
2
3
2
 
باریکلا
 ·  Translate
 
این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست
گر نزد یـــار باشد وگر نزد یار نیست

صورت چه پای دارد کو را ثبات نیست
معنی چه دست گیرد چون آشکار نیست

عــالم شکارگاه و خـلایق همه شکــار
غیــر نشانه‌ای ز امیــر شکـــار نیست

هر سوی کار و بار که ما میر و مهتریم
وان سو که بارگاه امیرست بار نیست

ای روح دست برکن و بنمای رنگ خوش
کاین‌ها همه بجز کف و نقش و نگار نیست

هر جا غبار خیزد آن جای لشکرست
کآتش همیشه بی‌تف و دود و بخار نیست

تو مــرد را ز گرد ندانی چـه مــردیست
در گرد مرد جوی که با گرد کار نیــست

ای نیکبخت اگر تو نجویی بجویدت
جوینده‌ای که رحمت وی را شمار نیست

سیلت چو دررباید دانی که در رهش
هست اختیار خلق ولیک اختیار نیست

در فقــر عهد کردم تا حرف کــم کنم
اما گلی که دید که پهلویش خار نیست

ما خار این گلیــم برادر گواه باش
این جنس خــار بودن فخرست  ... عار نیست
 


#مولانا_جلال_الدین_بلخی  
دیوان شمس » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۵
 ·  Translate
214
19
Javad akbari sohi's profile photoHossein Shiri's profile photoHassan  Hashmi's profile photoparviz s's profile photo
16 comments
 
خاک شد هرکه درین خاک زیست.غیر خاک که داند که درین خاک کیست
 ·  Translate
 
مرا در دل یکی دلبر همی گوید خـَمـُش بهتر
که بس جان های نازک را کند این گفت سودایی ...

مولانا
 ·  Translate
نام فایل. Dela Nazde kasi Benshin(Shahram Nazeri)(Bayate Tork) (www.iranvocals.blogfa.com).mp3. آدرس اینترنتی. حجم فایل, 4944 KB. تعداد دانلود, 2710. تاریخ انتشار, 1392/02/02 04:58 AM. تاریخ آخرین دانلود, 1392/03/30 01:00 PM. توضیحات. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید، لطفا ...
115
10
Sajjad Heydari's profile photoMehri Varasteh's profile photomorteza at's profile photoHameedullah Esmaili's profile photo
12 comments
 
افغانستانی
 ·  Translate
 

                              دیوان شمس - غزلیات - شمارهٔ ۲۶۶۳
 ·  Translate
93
12
 

ســاقیـا بــی‌گه رسیــدی مـــِی بــِده ، مــَردانه بــاش
ســـاقی ِدیــوانگانــی ،هـمچـو مــِی ، دیــوانه بــاش

ســَر به ســَر پــُر کن قـدح را ، مــوی را گنجا مــده
وان کــز این میـدان بتـرسـد گــو، بــُرو در خانه باش

چــون ز خــود بیــگانه گــَشتی رو یــگانــه مـُطلقــی
بعد از آن خــواهـی وفا کـُن  ، خواه رو بیـــگانه باش

دُرهــای باصــدف را ســوی دریــا راه نیــسـت
گـر چـُنان دریــات باید ، بــی‌صدف دُردانه باش

بانــگ بر طوفــان بــِزَن تا او نبــاشد خیــره کـَــش
شمــع را تهدید کـُن ، کای شمــع چون پــروانه باش

کاســه ســَر را تـهــی کـُن وانگـهــی با ســر بگـــو
کـِای مبــارک کاسه ء ســَر ، عــشـق را پیـمانه باش

لانـه تــو عــشــق بــُودَســت ای هــُمــای لایــزال
عــشق را مـُحکم بـگیــر و ســـاکن این لانـه بـاش


مولانا
 دیوان شمس » غزلیات »  شمارهٔ ۱۲۴۸
 ·  Translate
203
29
mehrdad hashemi's profile photo‫محمد فرهادی شهنی‬‎'s profile photoAmir Sheikhy's profile photoHomayoon Shemirani's profile photo
17 comments
 
احسنت به این همه ذوق لطفا به اشعار مولانا بیشتر بپردازید 
 ·  Translate