Profile

Cover photo
45 followers|58,890 views
AboutPostsVideos

Stream

KNMG

Shared publicly  - 
 
Hoe verhoudt persoonlijk leiderschap zich tot medisch leiderschap en tot effectief leiderschap? Masterclass Platform Medisch Leiderschap op 7 oktober 2015: http://knmg.artsennet.nl/Agenda/Agenda-item-algemeen/151177/Hoe-verhoudt-persoonlijk-leiderschap-zich-tot-medisch-leiderschap-en-tot-effectief-leiderschap.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
In de strijd tegen kindermishandeling kunnen artsen veel betekenen dankzij hun vertrouwensrelatie met het gezin. Een meldplicht volgens het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling kan hierin averechts werken. Een brede artsencoalitie tegen kindermishandeling stelt snelle en adequate hulp aan het kind voorop, waarbij de vertrouwensrelatie tussen arts en gezin essentieel is. Die komt onder druk als ouders weten dat de arts hun situatie met naam en toenaam moet melden. De artsencoalitie ondersteunt artsen bij vroegsignalering en adequate hulpverlening door bijvoorbeeld gesprekstraining en roept op tot continue beschikbaarheid van een deskundige achterwacht, de vertrouwensarts.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151161/Kindermishandeling-Stel-adequate-en-snelle-hulp-aan-kind-centraal.htm
 ·  Translate
In de strijd tegen kindermishandeling kunnen artsen veel betekenen dankzij hun vertrouwensrelatie met het gezin. Een meldplicht volgens het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling kan hierin averechts werken. Een brede artsencoalitie tegen kindermishandeling stelt snelle en adequate hulp aan het kind voorop, waarbij de vertrouwensrelatie tussen arts en gezin essentieel is. Die komt onder druk als ouders weten dat de arts hun situatie met naa...
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Vrij zijn in onze beroepsuitoefening kan niet zonder toetsbare opstelling. We moeten steeds laten zien hoe we het optimaal functioneren van artsen waarborgen. Column KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/150797/Collectieve-professionele-autonomie.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
"Ik wil beleidsmakers en politici een andere kijk bieden op ons intrigerende zorglandschap en staan voor de immateriële belangen van al die collega's die dagelijks het primaire proces een hart en een gezicht geven." Giliam Kuijpers over haar ommezwaai van arts naar directeur beleid KNMG. 

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/150964/De-stethoscoop.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Beroepskeuze voor artsen - uitgelicht: Arts maatschappij en gezondheid

In de sociale geneeskunde komen geneeskunst en maatschappij samen. De kern van het vakgebied vormt het vanuit medische deskundigheid vaststellen van de gezondheidssituatie van mensen, het beïnvloeden van hun functioneren in relatie tot hun omgeving en het beïnvloeden van die omgeving zodat mensen gezonder kunnen leven. Als arts maatschappij en gezondheid werk je bijvoorbeeld bij de GGD, ministeries, in de thuiszorg, in ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, op universiteiten, bij zorgverzekeraars en bij meldpunten Kindermishandeling. Je hebt een uitvoerende taak en houdt je bezig met management-, staf-, en beleidzaken en met onderzoek. Vaak werk je in een multidisciplinair team.

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Beroepskeuze/Vervolgopleidingen/Arts-Maatschappij-en-Gezondheid.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Beroepskeuze voor artsen - uitgelicht: nucleaire geneeskunde

Als nucleair geneeskundige breng je ziekteprocessen op moleculair niveau in beeld. Je houdt je bezig met diagnostische en therapeutische toepassing van radiofarmaca (radioactief gemerkte stoffen) met inbegrip van indicatiestelling, dosimetrie, stralingshygiëne, klinische begeleiding van de patiënt en de bijbehorende verslaglegging. Het vak is daarmee een mooie combinatie tussen beeldvorming en behandeling. Je hebt veel contact met andere specialismen, maar een beperkt patiëntencontact. De nucleair geneeskundige beschikt over de expertise om per indicatie het juiste radiofarmacon te kiezen, te doseren en toe te passen.

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Beroepskeuze/Vervolgopleidingen/Nucleaire-geneeskunde-1.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
45 people
Salmaan Sana's profile photo
Reinier van Arkel's profile photo
Majeed Alungal's profile photo
markting mix's profile photo
VerzorgingVerplegingThuiszorg's profile photo
Herman Post's profile photo
Karwan Yusif's profile photo
Huisartsenpraktijk Lieshout Drs G.A.P.M Hentenaar's profile photo
Jan Posdijk's profile photo

KNMG

Shared publicly  - 
 
Rond slechte bazen loop je op eieren. Alle kans dat u als dokter een (informele) baas bent. Het neerzetten van een aan- en  bespreekcultuur door zelf aanspreekbaar te zijn, dat is uw opdracht. Column Wendela Hingst, algemeen directeur KNMG.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/151163/Leiders-gij-zult-niet-schaden.htm
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 


22 september 2015
Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis

De artsencoalitie tegen kindermishandeling heeft ook haar verder uitgewerkte actieplan onder politieke aandacht gebracht. Een van de belangrijkste acties is dat artsen meer adviesaanvragen doen bij Veilig Thuis. In een gezamenlijke brief in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer benadrukt de coalitie dat voldoende capaciteit aan vertrouwensartsen die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn, doorslaggevend is voor een succesvolle aanpak van kindermishandeling.  

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151121/Artsencoalitie-tegen-kindermishandeling-investeer-in-samenwerking-Veilig-Thuis.htm
 ·  Translate
De artsencoalitie tegen kindermishandeling heeft ook haar verder uitgewerkte actieplan onder politieke aandacht gebracht. Een van de belangrijkste acties is dat artsen meer adviesaanvragen doen bij Veilig Thuis. In een gezamenlijke brief in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer benadrukt de coalitie dat voldoende capaciteit aan vertrouwensartsen die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn, doorslaggevend is voor een succesvo...
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
Vanaf 1 oktober proberen rokers in Nederland weer een maand te stoppen met roken. Artsenfederatie KNMG ondersteunt deze campagne en roept haar achterban op de rokers hierbij te ondersteunen.
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Medisch Leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150927/Oplevering-competentieprofiel-geeft-landelijke-impuls-aan-leiderschapsontwikkeling-onder-artsen.htm
 ·  Translate
Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met raamwerk competenties medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios.
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 ·  Translate
In de functie van journalist schrijf je journalistieke bijdragen over de gezondheidszorg en medische wetenschap in de breedst mogelijke zin en in alle journalistieke genres. Je levert een actieve bijdrage aan de discussie over onderwerpen waaraan Medisch Contact aandacht besteedt en de vorm waarin dat moet gebeuren. Het meebeoordelen van ingezonden kopij behoort ook tot je takenpakket.
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Landelijke artsenfederatie KNMG is voorstander van een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Het is een zinvolle maatregel om kinderen tegen de schadelijke effecten van tabak te beschermen. Roken is immers de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150768/KNMG-verbied-roken-in-auto-in-bijzijn-van-kinderen.htm
 ·  Translate
Landelijke artsenfederatie KNMG is voorstander van een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Het is een zinvolle maatregel om kinderen tegen de schadelijke effecten van tabak te beschermen.
1
Add a comment...
People
Have them in circles
45 people
Salmaan Sana's profile photo
Reinier van Arkel's profile photo
Majeed Alungal's profile photo
markting mix's profile photo
VerzorgingVerplegingThuiszorg's profile photo
Herman Post's profile photo
Karwan Yusif's profile photo
Huisartsenpraktijk Lieshout Drs G.A.P.M Hentenaar's profile photo
Jan Posdijk's profile photo
Contact Information
Contact info
Phone
030 - 282 33 22
Email
Address
Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht
Story
Tagline
artsenfederatie gezondheid gezondheidszorg patiënt artsen zorg medisch federatie RGS CGS
Introduction

De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban van 67.500 artsen en studenten

Artsen die lid zijn van een federatiepartner zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van onze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.
Daarnaast kent de KNMG 22 districten, die actief zijn op regionaal niveau.