Profile cover photo
Profile photo
KNMG
48 followers -
artsenfederatie gezondheid gezondheidszorg patiënt artsen zorg medisch federatie RGS CGS
artsenfederatie gezondheid gezondheidszorg patiënt artsen zorg medisch federatie RGS CGS

48 followers
About
KNMG's posts

Post has attachment

Post has attachment
Rond slechte bazen loop je op eieren. Alle kans dat u als dokter een (informele) baas bent. Het neerzetten van een aan- en  bespreekcultuur door zelf aanspreekbaar te zijn, dat is uw opdracht. Column Wendela Hingst, algemeen directeur KNMG.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/151163/Leiders-gij-zult-niet-schaden.htm

Post has attachment
In de strijd tegen kindermishandeling kunnen artsen veel betekenen dankzij hun vertrouwensrelatie met het gezin. Een meldplicht volgens het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling kan hierin averechts werken. Een brede artsencoalitie tegen kindermishandeling stelt snelle en adequate hulp aan het kind voorop, waarbij de vertrouwensrelatie tussen arts en gezin essentieel is. Die komt onder druk als ouders weten dat de arts hun situatie met naam en toenaam moet melden. De artsencoalitie ondersteunt artsen bij vroegsignalering en adequate hulpverlening door bijvoorbeeld gesprekstraining en roept op tot continue beschikbaarheid van een deskundige achterwacht, de vertrouwensarts.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151161/Kindermishandeling-Stel-adequate-en-snelle-hulp-aan-kind-centraal.htm

Post has attachment


22 september 2015
Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis

De artsencoalitie tegen kindermishandeling heeft ook haar verder uitgewerkte actieplan onder politieke aandacht gebracht. Een van de belangrijkste acties is dat artsen meer adviesaanvragen doen bij Veilig Thuis. In een gezamenlijke brief in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer benadrukt de coalitie dat voldoende capaciteit aan vertrouwensartsen die 24 uur, zeven dagen per week beschikbaar zijn, doorslaggevend is voor een succesvolle aanpak van kindermishandeling.  

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151121/Artsencoalitie-tegen-kindermishandeling-investeer-in-samenwerking-Veilig-Thuis.htm

Post has attachment
Vrij zijn in onze beroepsuitoefening kan niet zonder toetsbare opstelling. We moeten steeds laten zien hoe we het optimaal functioneren van artsen waarborgen. Column KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/150797/Collectieve-professionele-autonomie.htm

Post has attachment

Post has attachment
"Ik wil beleidsmakers en politici een andere kijk bieden op ons intrigerende zorglandschap en staan voor de immateriële belangen van al die collega's die dagelijks het primaire proces een hart en een gezicht geven." Giliam Kuijpers over haar ommezwaai van arts naar directeur beleid KNMG. 

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/150964/De-stethoscoop.htm

Post has attachment
Medisch Leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150927/Oplevering-competentieprofiel-geeft-landelijke-impuls-aan-leiderschapsontwikkeling-onder-artsen.htm

Post has attachment
Beroepskeuze voor artsen - uitgelicht: Arts maatschappij en gezondheid

In de sociale geneeskunde komen geneeskunst en maatschappij samen. De kern van het vakgebied vormt het vanuit medische deskundigheid vaststellen van de gezondheidssituatie van mensen, het beïnvloeden van hun functioneren in relatie tot hun omgeving en het beïnvloeden van die omgeving zodat mensen gezonder kunnen leven. Als arts maatschappij en gezondheid werk je bijvoorbeeld bij de GGD, ministeries, in de thuiszorg, in ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, op universiteiten, bij zorgverzekeraars en bij meldpunten Kindermishandeling. Je hebt een uitvoerende taak en houdt je bezig met management-, staf-, en beleidzaken en met onderzoek. Vaak werk je in een multidisciplinair team.

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Beroepskeuze/Vervolgopleidingen/Arts-Maatschappij-en-Gezondheid.htm

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded