Profile

Cover photo
30 followers|18,312 views
AboutPostsVideos

Stream

KNMG

Shared publicly  - 
 
De KNMG heeft met haar federatiepartners Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Orde van Medisch Specialisten (OMS) een onafhankelijke commissie van juridisch deskundigen ingesteld naar aanleiding van vragen die gerezen zijn over privacy bij een toezichtonderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitvoert.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
De KNMG heeft de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aangevuld met de eisen uit de Wet verplichte meldcode. Nieuw in de meldcode zijn de verplichte kindcheck en het recht van artsen om huiselijk geweld te melden. Het online stappenplan wijst artsen de weg.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
"Mijn patiënt wil dat ik gegevens uit het dossier vernietig. Ze heeft aangegeven dat die gegevens anders door de verzekeringsarts van het UWV worden opgevraagd en ze dan mogelijk haar arbeidsongeschiktheidsuitkering verliest. Moet ik de gegevens vernietigen?" - Praktijkdilemma op KNMG.nl
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) brengt haar tweede jaarplan uit. In het jaarplan 2014 geeft de RGS inzicht in de processen van de RGS, de voorgenomen activiteiten en de werkzaamheden van de commissie kwaliteit en de commissie visiteren. De RGS ging op 1 januari 2013 van start  als opvolger van de voormalige drie registratiecommissies HVRC, MSRC en SGRC.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
De KNMG-, Medisch Contact- en Artsennet-site hebben de afgelopen dagen te kampen met een hardnekkige storing. Technici werken aan oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Heeft u vragen aan de KNMG of bent u op zoek naar informatie, bel of mail dan met de KNMG Artseninfolijn via artseninfolijn@fed.knmg.nl of 030-282 33 22.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have them in circles
30 people

KNMG

Shared publicly  - 
 
"Ik zou het passend vinden als artsen en andere gezondheidswerkers worden aangemoedigd om hetzelfde te doen wat we onze patiënten dagelijks adviseren: houd je eigen gezondheid optimaal. Iets wat niet een vanzelfsprekendheid is voor velen onder ons." Column van Hans Rode, psychiater/projectleider ABS-artsen KNMG.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
De medische beroepsgroep loopt voorop met een vandaag gepubliceerd KNMG-competentieprofiel kindermishandeling en huiselijk geweld. Wetenschappelijke verenigingen en opleiders kunnen de competenties selecteren die voor hun specialisme direct relevant zijn voor een adequate aanpak en kunnen het profiel gebruiken als basis voor de opleiding en nascholing.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
"De eerste zwangerschap van mijn vrouw werd al ernstig gecompliceerd door haar chronische aandoening – maar toen hadden we nog geen kinderen en kon alles wijken voor de medische behandeling. De tweede zwangerschap is extra gecompliceerd, omdat gezondheid, werk én peuter gemanaged moeten worden. Ik zie nu in hoe fijn het is dat haar artsen met ons overleggen en daardoor begrijpen wat voor ons nodig, mogelijk en wenselijk is in de begeleiding van deze specifieke zwangerschap." Column van Mathijs Romme, beleidsadviseur KNMG.
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
De KNMG steunt het voorstel van minister Schippers (VWS) om periodiek de toetsing rond euthanasie te bespreken. 'Het is een stap in de goede richting', zegt Lode Wigersma, algemeen directeur KNMG. 'Dit overleg leidt hopelijk tot meer zekerheid voor artsen en maatschappij over de toetsingspraktijk rond de uitvoering van euthanasie.'
 ·  Translate
1
Add a comment...

KNMG

Shared publicly  - 
 
Sportgeneeskunde is een erkend specialisme. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met het Besluit daartoe van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de artsenfederatie KNMG, dat op 1 juli a.s. in werking treedt. Sportarts is nu een wettelijke erkende specialistentitel.
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have them in circles
30 people
Contact Information
Contact info
Phone
030 - 282 33 22
Email
Address
Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht
Story
Tagline
artsenfederatie gezondheid gezondheidszorg patiënt artsen zorg medisch federatie RGS CGS
Introduction

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG: KAMG, LAD, LHV, NVAB, NVVG, OMS en Verenso.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van onze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast kent de KNMG 23 districten, die actief zijn op regionaal niveau.

KNMG, voor verantwoorde medische zorg

Deze slogan is de kern van de missie van de KNMG. De KNMG bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. Hiermee maakt de KNMG zich ook sterk voor de vertrouwensrelatie tussen geneeskunde en samenleving, zowel op individueel als op collectief niveau. Tevens wil de KNMG een podium zijn voor discussie en neemt zij deel aan het debat over ontwikkelingen en knelpunten in de zorg. Allemaal noodzakelijke elementen van verantwoorde medische zorg.