Ở Nha Trang, muốn tìm chỗ tắm bùn không có khách Tàu thì phải tới I Resort Nha Trang

Xin mời bạn vào check in + ngắm ảnh
Shared publicly