Đi Nha Trang muốn ăn hải sản ngon rẻ thì cứ xuống khu vực này là thổ địa của dân bản địa, còn các khu khác nó chặt chém cho nhớ đời
Shared publiclyView activity