A thường có rất nhiều nơi để đến..
..NHƯNG..
.
..
.
.
.
.
.
.

lại chỉ có một chốn để quay về... đó là về với E

Mừng 3 năm ngày mình yêu nhau [25.05.2k12]
- Mặc dù ko bên nhau trong ngày này như mọi năm, nhưng tụi mình sẽ bù vào 1 ngày khác - sau khi E thi xong nhe..Dù sao đi nữa thì A vẫn cảm thấy E rất gần & chắc chắn là mình đang nghĩ đến nhau..nghĩ về 3 năm vừa qua đúng ko..
Mai ko bít có mưa ko nhở..chứ cách đây 3 năm vào ngày này cũng mưa.. và đó là cái cách mà cuộc đời mang E đến cho A..Yêu E
Photo
Shared publiclyView activity