Profile cover photo
Profile photo
EPMC Consulting
2 followers -
Consultanță de mediu și consultanță în accesare de finanțări din fonduri structurale și de coeziune, programe ale Comisiei Europene sau alte finanțări
Consultanță de mediu și consultanță în accesare de finanțări din fonduri structurale și de coeziune, programe ale Comisiei Europene sau alte finanțări

2 followers
About
Posts

Post has attachment
Piemontul Munților Metaliferi- Vințu - Mureșul Mijlociu- Cugir- Măgura Uroiului a intrat în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

La finalul anului 2018, ANANP a transmis EPMC, în calitate de custode de arii naturale protejate, notificarea de preluare de către această instituție a atribuțiilor privind administrarea celor trei arii naturale protejate: situl de protecție special avifaunistică ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu, situl de importanță comunitară ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir (reprezentate de cursul râului Mureș și o parte a râului Cugir) și rezervația naturală geologică 2.519 Măgura Uroiului)

Odată cu această notificare, ANANP preia drepturile și obligațiile referitoare la administrarea acestor arii naturale protejate și anulează cocențiade custodie nr. 42/08.07.2016, încheiată între EPMC și Agenția Națională pentru Proiectecția Mediului.

#EPMC nu mai este custodele acestor trei arii naturale protejate, dar va continua implementarera măsurilor de conservare asumate prin proiectul cod SMIS 2014+102769.
+EPMC Consulting #biodiversitate #Natura2000
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Valea Ierii va intra în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

La finalul lunii noiembrie 2018, ANANP a transmis EPMC, în calitate de custode de arii naturale protejate, notificarea de preluare de către această instituție a atribuțiilor privind administrarea ariei ROSCI9263 Valea Ierii.
Odată cu această notificare, ANANP preia drepturile și obligațiile referitoare la administrarea ariei naturale protejate Valea Ierii și anulează convenția de custodie nr. 46/08.07.2016, încheiată între EPMC și Agenția Națională pentru Proiectecția Mediului.

#EPMC nu mai este custodele ROSCI0263 Valea Ierii, dar continuă implementarea obiectivelor de conservare asumate prin proiectul ”Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 2014+ 103698.
#biodiversitate +EPMC Consulting
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Apăr apa!
O campanie a Ministerului Apelor și Pădurilor din România pentru combaterea poluării apelor cu nitrați.
https://apanoastra.ro/
Apa Noastră
Apa Noastră
apanoastra.ro
Add a comment...

Post has attachment
Oslo a fost declarat oficial capitala verde a Europei pentru anul 2019

Capitala Norvegiei devine astfel un ambasador în anul acesta și în cei care vin pentru dezvoltarea sustenabilă a orașelor, fiind un model de promovare a unor măsuri eficiente de protejarea mediului înconjurător.

Măsurile pentru care i s-au acordat acest titlu onorific acoperă investiții în infrastructura căilor navigabile și refacerea biodiversității, transportul public alimentat din energii regenerabile prin folosirea biogazului obținut din tratarea deșeurilor municipale, reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 36% față de 1990, constituirea unui buget pentru schimbările climatice și finanțarea unor măsuri din domenii importate, toate legate de protecția mediului.

#climatechange #green
Add a comment...

Post has attachment
Capitalele europene ale culturii în 2019: Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia)

Plovdiv este primul oraș bulgar care a fost ales capitală europeană a culturii, la care se adaugă orașul Matera.

Deținerea titlului de capitală europeană a culturii este și o ocazie excelentă pentru orașele nominalizate de a modifica felul în care sunt percepute național, de a deveni cunoscute internațional, de a atrage mai mulți turiști și de a-și regândi dezvoltarea prin cultură.

Deținerea titlului are efecte pe termen lung, nu doar din punct de vedere cultural, ci și socio-economic, atât pentru orașe, cât și pentru regiunile din care acestea fac parte.

Sibiu a fost în 2007 primul oraș din România care e primit acest titlu, iar Timișoara va împărți în 2021 titlul cu orașele Elefsina (Grecia) și Novi Sad (Serbia, țară candidată la integrarea în UE).

#PLOVDIV2019
Add a comment...

Post has attachment
Și ce dacă azi începe iarna astronomică?

Deşi din punct de vedere meteorologic iarna a sosit deja, începerea iernii astronomice este marcată de solstiţiul de iarnă, care are loc azi, imediat după miezul nopții.

Așadar, de mâine, zilele încep să crească.
Iar peste 3 zile, este Crăciunul!
Să aveți sărbători fericite!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ȘTIRI FINANȚĂRI: POIM 2014-2020

Investiții de peste 355 milioane de euro în baza unei aplicații de finanțare elaborate de #EPMC Consulting din Cluj-Napoca

Compania de Apă Someş SA (CAS S.A.) a câştigat un proiect cu finanţare europeană de 355,6 de milioane de euro pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă şi canalizare în judeţele Cluj şi Sălaj.

Investițiile care vor demara în cursul anului 2019 vizează:
- Creșterea gradului de conectare la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori, prin extinderea alimentării cu apă din cadrul a două sisteme zonale existnete: Sistemul Zonal Cluj și Sistemul Zonal Huedin – în vederea asigurării conformării cu Directiva 98/83/CE alocalităților cu peste 50 locuitori
- Asigurarea colectării și epurării apelor uzate în 11 aglomerările mai mari de 2.000 l.e. - în vederea asigurării conformării cu Directiva 91/271/EEC.

În aria operata CAS S.A, în prezent sunt 29 sisteme de alimentare cu apă și 17 aglomerări/clustere peste 2.000 l.e..
Prin proiect se propun investiții în 2 sisteme de alimentare (care acoperă aria a 21 SAA existente) și 11 aglomerări.

Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) din județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj.

Toate UAT-urile în care s-au prevăzut investiții sunt membre ale Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ADI). Din cadrul ADI fac parte 118 UAT: 61 din județul Cluj, 56 din județul Sălaj și 1 UAT din județul Mureș.

Pentru pregătirea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, CAS S.A. derulează contractul de servicii de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire, contract atribuit EPMC Consulting, ca lider de asociere.
În cadrul acestui contract, EPMC sprijină CAS S.A. în elaborarea aplicației de finanțare a proiectului, a documentelor suport pentru finanțarea prin POIM 2014-2020, realizarea proiectelor tehnice și a documentațiilor de atribuire a contractelor de lucrări, asistența tehnică din partea proiectantului pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, anume:
• Pregătirea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Studiu de impact asupra mediului etc), în strânsă corelare cu Master Planul revizuit;
• Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnica, economica, financiara, protecția mediului etc.);
• Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări si servicii rezultate din planul de achiziții care trebuie sa fie parte a Studiului de Fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare;
• Organizare seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire;
• Asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995;

EPMC Consulting este o companie privată de consultanță din Cluj, cu experiență consistentă în consultanța de mediu și în asistență tehnică pentru proiecte majore de protecția mediului și pentru supervizarea de lucrări, cu o vechime de peste 10 ani.
http://www.administratie.ro/proiect-de-355-de-milioane-de-euro-pentru-modernizarea-si-extinderea-retelelor-de-apa-si-canalizare-din-cluj-si-salaj/

#cluj #infrastructura #fondurieuropene
Add a comment...

Post has attachment
Planul Județean de Gestionarea Deșeurilor Mehedinți

EPMC Consulting, prin Adriana Bocian, senior expert managementul deșeurilor și jr. Silviu Vîrva, expert institutional, a participat la întâlnirea Grupului de Lucru pentru elaborarea Planului Județean de Gestionarea Deșeurilor Mehedinți.

La întâlnirea de la Consiliul Județean Mehedinți au participat reprezentanți ai CJ Mehedinți, Instituția Prefectului județul Mehedinți, Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, Garda de Mediu – comisariatul Mehedinți, Direcția județeană de Statistică, DSVSA Mehedinți și reprezentanți ai operatorilor serviciilor de salubrizare.

Planul Județean de Gestionarea Deșeurilor (PJGD) reprezintă un document strategic de planificare, adoptat de fiecare autoritate județeneană, cu rol de stabilire a țintelor de gestionare a deșeurilor în perioada 2018-2025.
În baza PJGD-urilor se stabilesc planurile de acțiuni pe care instituțiile cu competențe în gestionare deșeurilor (Garda de Mediu, APM, CJ, administrațiile publice locale etc.) precum și operatorii economici trebuie să le implementeze.
#deseuri #managementuldeseurilor
Photo
Photo
12/6/18
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ȘTIRI FINANȚĂRI POIM 2014-2020

În 14 decembrie 2018 se deschide un apel pentru depunerea de proiecte pentru refacerea ecosistemelor degradate situate în afara ariilor naturale protejate

S-a lansat Ghidului Solicitantului pentru acțiunea Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate (Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020).

Proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte deschis de la data de 14.12.2018, ora 10,00 până la data de 31.12.2020, ora 10,00 vor finanța acțiuni de promovare a măsurilor de refacere a unui habitat natural, în sensul îmbunătăţirii sau menţinerii stării favorabile de conservare sau refacerea funcţiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate.

Ratele de cofinanțare: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat.
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului : 0%.
Durata proiectelor este de maxim 36 luni/maxim 48 de luni, pentru proiecte al căror specific şi a căror complexitate necesită o durată mai mare de implementare, cu condiţia ca termenul de finalizare a proiectelor respective să nu depăşească data limită de eligibilitate a cheltuielilor (31.12.2023).

1. Solicitanții eligibili pentru acțiuni dedicate menținerii și refacerii ecosistemelor forestiere degradate sunt administratorii fondului forestier național aflat în proprietate publică (Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, institutele publice de cercetare sau instituțiile de învățământ de stat cu profil silvic, regiile autonome de interes local care administrează fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale);
2. Solicitanții eligibili pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate sunt administratorii și/sau proprietarii apelor de suprafață aflate în proprietate publică (Administraţia Naţională «Apele Române» în calitate de administrator al apelor din domeniul public, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale);
3. Solicitanții eligibili pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști degradate sunt dministratorii și /sau proprietarii de pajiști permanente aflate în proprietate publică (Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al pajiștilor proprietate publică a statului, unitățile administrativ teritoriale în calitate de administratori ai pajiștilor proprietate publică a comunelor, orașelor, etc);
4. Solicitanții eligibili pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri sunt administratorii desemnați în condițiile legislației specifice și /sau proprietarii de peșteri aflate în proprietate publică.

Pentru susţinerea obiectivelor Strategiei Dunării se va acorda punctaj suplimentar acelor proiecte localizate în cele 12 judeţe riverane Dunării (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa) sau proiectelor care prezintă parteneriate cu entități cu profil similar din țările SUERD (14 țări).

Pentru susţinerea obiectivelor Memorandumului cu tema “Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană – Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova (Vaslui-Iași)”, se vor acorda suplimentar 2 puncte în cadrul criteriului de relevanţă.

Ghidul și anexele, aici:
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
Add a comment...

Post has attachment
Proiectul de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din Cluj-Sălaj intră la finanțare
#finantari #infrastructura #apa #apauzata

Operatorul regional de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, Compania de Apă Someș SA, a semnat contractul de finanțare pentru un proiect major de reabilitare, finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 înseamnă, în concret:
1. Extinderea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, în localitățile din județele Cluj și Sălaj, care au o populație mai mare de 50 de locuitori
2. Asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. (locuitori echivalenți).

Lucrările de investiții din aria de operare a Companiei de Apă Someș SA se vor derula pe o bună parte din teritoriul judeţului Cluj (care însumează 6.674 km²) şi pe cea mai mare parte a teritoriul judeţului Sălaj (3.864 km²).

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată derulate anterior și cofinanțate din fonduri disponibile prin programele europene/naționale, respectiv MUDP II (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (Măsura ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008; FOPIP I și FOPIP II) și POS Mediu 2007-2013.

Felicitări! Consultant de finanțări: #EPMC.


Add a comment...
Wait while more posts are being loaded