Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel Andrzej Letkiewicz
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Notariusz zobowiązany jest utrzymać w tajemnicy okoliczności w sprawie dokonanej przez niego czynności notarialnej. Jest to jego prawnym obowiązkiem nawet po odwołaniu, z wyjątkiem występowania przed sądem w charakterze świadka. Dowiedz się więcej na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo

Post has attachment
Każda kancelaria notarialna zobowiązana jest rzetelnie i profesjonalnie pełnić swoje obowiązki. Notariusz rozpoczynając przygodę zawodową wykonuje czynności notarialne, gdyż skupia swoje działania na zabezpieczeniu praw i interesów swoich klientów oraz osób związanych z daną sytuacją i sprawą. http://www.notariusz-zabrze.com/

Post has attachment
Oferta naszej kancelarii w dużej mierze obejmuje sporządzanie aktów i odpisów notarialnych, a także umów sprzedaży, protokołów, pełnomocnictw, testamentów, ustanowień służebności, nabycia nieruchomości, ustanowień hipotek oraz poświadczeń dokumentów. Zapraszamy na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.
Photo

Jako osoba zaufania publicznego notariusz ma prawo korzystać z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Czynności, które dokonuje notariusz mają charakter urzędowy, a jego obowiązkiem jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Więcej na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Post has attachment
Jedynie w sytuacji, w której notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem występuje wyjątek od zachowania tajemnicy zawodowej. Jeżeli jednak ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu to notariusz ma prawo dalej milczeć. Dokładne informacje znajdziesz na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo

Post has attachment
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że notariusz zobowiązany jest objęciem tajemnicą okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten działa nawet jeżeli zostaje on odwołany z pełnionej funkcji. Więcej na ten temat przeczytasz na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Post has attachment
Należy wiedzieć, że każdy wystawiony przez notariusza akt notarialny jest dokumentem urzędowym, aczkolwiek poświadcza jedynie wolę osób w nim zawartych. Nie muszą być to informacje zgodne ze stanem faktycznym. Każdy akt notarialny wystawiony zostaje w języku polskim lub na życzenie którejś ze stron dodatkowo w innym języku. Więcej na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo

Post has attachment
Notariusz ma obowiązek sporządzać akty notarialne i poświadczenia. Odpowiada także za takie działania jak doręczanie oświadczeń i przygotowanie protokołów. Można u niego zdeponować dokumenty oraz pieniądze. Wszystkie informacje znajdują się na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo

Post has attachment
Notariusz jest osobą wykonującą pewne czynności prawne, ma na nie wpływ i zgodnie z przepisami prawa jest często jedynym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Jego działania mają jeden główny cel, mianowicie nie doprowadzić w przyszłości do jakichkolwiek wątpliwości prawnych odnośnie konkretnych spraw. Więcej informacji na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo

Post has attachment
Wiele przypadków związanych z prawem zaprowadza nas prędzej czy później do notariusza. Jest to jedyna możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów, możliwości ruszenia dalej ze swoją sprawą. Poznaj listę czynności notarialnych na http://www.notariusz-zabrze.com/czynno346ci-notarialne.html.

Photo
Wait while more posts are being loaded