Tôi có thể nói tôi nhớ em không?
Tôi thật lòng đã chẳng còn muốn giấu.
Khi biết rằng chẳng thể nào có thể đến được với nhau
Người ta vẫn chọn cách kìm nén cảm xúc của mình.
Ngay từ đầu tôi đã buộc mình vào sự lựa chọn sai
Để những tình cảm thật tôi buộc lòng giấu kín.
Tôi muốn bên em những ngày vui tươi nhất.
Đã có những lúc tôi muốn ngược lại tất cả
Nhưng đằng sau lưng vẫn có một bóng hình
Chưa một lần để tôi đi...
Có những khi
Tôi đã đợi một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy
Dắt tôi ra khỏi mối quan hệ ấy...chấm dứt tất cả giúp tôi...
Nhưng tôi đã đợi rất lâu
Em...đã qua xa...
Tôi nhớ rất nhiều nhưng chẳng thể nói ra...
Phải chăng là quá trễ
Tôi vẫn tin rằng định mệnh là cho người mình yêu một cơ hội...
Nhưng em...liệu có yêu tôi???
Shared publiclyView activity